CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

MEGLERSJEF OM RÅVAREMARKEDET:

Dette er de tre mest populære råvare-investeringene for nordmenn

Det kan være både spennende og lærerikt å investere i råvarer. Olje, gull og sølv topper statistikken når nordmenn vil eksponere seg mot prisendringer i råvaremarkedet. Siden mange råvarer er motsykliske kan en posisjon i råvarer også redusere risikoen i en klassisk investeringsportefølje.

En plattform laget for CFD-handel

Lave spreader, ingen skjulte kostnader, tilgang til over 12 000 instrumenter og mer.

Inkluderer 100 000 fiktive kroner
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

Tidligere var det i hovedsak institusjonelle aktører som handlet i råvarer, men de siste årene har det blitt stadig flere private investorer, sier Waqas Sarwar, Meglersjef i CMC Markets.

Kundene våre handler i verdipapirer (CFDer) som gjenspeiler utviklingen i blant annet valutaer, børsindekser – og råvarer. Kundene gjør selv transaksjonene i handelsplattformen og kan investere i at prisene skal stige eller falle.

Ifølge statistikken vår er olje, gull og sølv de mest populære råvarene å posisjonere seg i. CMC Markets er en av verdens ledende CFD-leverandører med kontor sentralt i Oslo som er under tilsyn fra Finanstilsynet.

– Både spennende og lærerikt å investere i råvarer

Olje går for å være en av verdens viktigste råvarer og oljeprisen er dessuten svært viktig for norsk økonomi. På Oslo Børs er mange av selskapene leverandører til, eller produsenter i, oljenæringen.

– Vi er en oljenasjon og veldig mange nordmenn har derfor et forhold til oljeprisen, fremhever Sarwar på spørsmål om hvorfor oljeprisen er såpass populær blant CMC-kundene.

Han påpeker dessuten at råvaren er interessant fordi tilbud og etterspørsel avgjøres av så mange ulike faktorer.

– Det er både spennende og lærerikt å investere i råvarer. For å forstå oljeprisen bør du starte med å danne et bilde av produksjonsnivåene til de største produsentene som OPEC, Russland og USA, følg med på den geopolitiske situasjonen og utviklingen i fremvoksende økonomier og deres innvirkning på etterspørselen.

Etter oljeprisen er det prisen på gull og sølv som CMC-kundene synes er mest interessant.

Edle metaller populære i urolige tider

Olje går for å være en av verdens viktigste råvarer og oljeprisen er dessuten svært viktig for norsk økonomi. På Oslo Børs er mange av selskapene leverandører til, eller produsenter i, oljenæringen.

I løpet av 2022 nådde prisen på gull over $2000, det høyeste nivået siden 2020. Høyere inflasjon og renteutsikter samt utbrudd av krig i Europa har vært medvirkende årsaker.

– Gull og sølv er motsykliske råvarer som mange investorer liker å benytte seg av som sikring i porteføljen eller et alternativt til å ligge short i aksjeindekser. De to er populære råvarer på global basis og nordmenn er ikke et unntak, forklarer Sarwar.

– For investorer fungerer gull som en trygg havn, som du kan utnytte til din fordel i usikre tider med CFD-handel, sier Sarwar.

Prisen på sølv korrelerer som oftest tett med prisen på gull.

– Mange investorer som investerer i disse råvarene følger «gold-silver ratio» tett, der man agerer på differansen mellom gull og sølv prisen opp mot historisk snitt forklarer han.

Mange muligheter innen råvarer

Kakao, kaffe, mais, havre, appelsinjuice, ris, soyabønner og sukker. Med vår plattform kan du handle mer enn 100 forskjellige råvarer globalt.

– Hos CMC skal alle kunne handle i råvarer. Da er det viktig at man kan sette seg inn i faktorer som driver prisene både på kort og lang sikt. Å handle i råvarer krever at du setter deg inn i tilbudet og etterspørselen av den spesifikke råvaren, samt faktorer som værfenomen, geopolitisk påvirkning og sesongvariasjoner.

En livekonto på vår plattform gir tilgang til nyhetstjeneste fra Reuters og markedskommentarer fra globale analytikere.

– Kundene våre tilpasser informasjonsflyten så den reflekterer porteføljen deres. På handelsplattformen vår kan du enkelt følge med og agere i ulike råvarepriser, sier Sarwar.

Han forteller om flere investorer som bruker CFD-handel og eksponering i råvarepriser til å diversifisere porteføljen sin.

– Råvarepriser korrelerer ikke med aksjeindekser og obligasjoner. Isolert sett kan en posisjonering i råvarer redusere risiko i en klassisk investeringsportefølje. En diversifisert portefølje er mindre sårbar mot enkelthendelser og usikkerhet i markedet.

Effektiv trading overalt

Ønsker du å handle på farten? Vår prisbelønte tradingapp* lar deg åpne og lukke posisjoner, sette opp varslinger og gjøre analyser med mobil-optimaliserte charts pluss mye mer.

CMC Markets er en «execution only» leverandør. Dette innholdet (uansett om det inneholder meninger eller ikke), er kun til generell informasjon og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller målsetninger. Ingenting i dette innholdet er (eller bør anses å være), økonomisk, investerings- eller annen form for råd som kan garanteres. Ingen uttalelse gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, verdipapir, transaksjon eller investeringsstrategi passer for en bestemt person. Materialet er ikke utarbeidet i samsvar med lovkrav utformet for å fremme uavhengigheten til investeringsanalyse. Selv om vi ikke er spesifikt forhindret fra å gjøre handler før vi leverer dette materialet, søker vi ikke å dra nytte av materialet før det distribueres.