CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 77% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Hva er en spread?

I CFD-handel er spread differansen mellom nåværende kvoterte kjøpskurs og salgskurs for et produkt. Den kvoterte kjøpskursen er alltid høyere enn den kvoterte salgskursen, og underliggende markedskurs vil generelt være midt i mellom disse to kursene.​

En plattform laget for CFD-handel

Lave spreader, ingen skjulte kostnader, tilgang til over 12 000 instrumenter og mer.

Inkluderer 100 000 fiktive kroner
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

Når du plasserer en ordre vil du enten kjøpe eller selge det bestemte produktet du handler, avhengig av om du tror den underliggende markedskursen vil stige eller falle.

Når handelen er plassert og kursen har beveget seg i din favør over spreadkostnaden, vil det bli en handel med gevinst. På samme måte vil handelen gi tap hvis den holder seg mellom eller utenfor spreadområdet mot deg.

Spreaden er en av de viktigste kostnadene i CFD-handel, jo lavere spread, jo lavere tradingkostnad for deg som trader. Vær oppmerksom på at du må vurdere andre potensielle kostnader. I CFD-handel vil for eksempel noen produkter som aksjer medføre kurtasjekostnad eller en kombinasjon av spread og kurtasje.

Spread er det siste store tallet innenfor kurspanelet.

Eksempel 1

Spreaden på UK 100 vist her er 1,0, beregnet ved å trekke 6447,7 (kjøpskursen) fra 6446,7 (salgskursen).​

Eksempel 2

Spreaden på GBP/USD vist her er 0,9. Hvis du trekker 1,65364 fra 1,65373 får du 0,00009, men ettersom vi baserer spreaden på det siste store tallet i kurspanelet, blir det en spread på 0,9.

Vi tilbyr kun spread på et stort markedsutvalg, som bidrar til å redusere de samlede handelskostnadene.

CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.