CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 77% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Hva er en garantert stop loss-ordre?

En garantert stop loss-ordre er en risikostyringsordre som brukes til å styre risikoene når du handler på finansmarkedet. GSLOer (garantert stop loss-ordre) fungerer på samme måte som stop loss-ordre bortsett fra at den garanterer å stenge en handel til en spesifisert kurs, uavhengig av markedsvolatilitet eller gapping.​

En plattform laget for CFD-handel

Lave spreader, ingen skjulte kostnader, tilgang til over 12 000 instrumenter og mer.

Inkluderer 100 000 fiktive kroner
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

Dette er spesielt nyttig når markedsforholdene er volatile og kursene plutselig skifter fra ett nivå til et annet, uten å passere nivået som befinner seg mellom dem. Kursgapping kan oppstå etter store markedsbevegende hendelser og nyhetskunngjøringer eller i helgene når handelen er stengt.

Forstå garantert stop-loss-ordre

I motsetning til vanlige og trailing stop loss-ordre, må du betale en «GSLO Premie» for å legge til en garantert stop loss-ordre.

Beløpet som må betales til oss for å plassere en garantert stop loss-ordre på en handel beregnes på følgende måte: GSLO premiekurs x antall handelsenheter.

Hvis en GSLO er tilgjengelig for instrumentet du handler, finner du gjeldende premiekurs, premiemargin og minimums punktavstand i produktoversikten til Next Generation- tradingplattformen vår. Vær oppmerksom på at GSLOer ikke er tilgjengelig hele tiden og ikke for alle instrumenter.

Premien vil belastes når du plasserer GSLOen, inkludert når dette gjøres ved å endre en annen type ventende ordre. Denne kostnaden vises som «GSLO Premie» under estimerte kostnader i ordrevinduet når du plasserer en GSLO. Du vil få refundert 100 % av GSLO-premien hvis GSLOen senere kanselleres før den har blitt utført. En ytterligere GSLO-premie kreves ikke for å endre en eksisterende GSLO.

Hvis du ønsker å plassere, endre eller kansellere en GSLO, må du påse at du har tilstrekkelige midler på kontoen din til å dekke en eventuell resulterende økning i posisjonens marginkrav. Unnlatelse av å betale en GSLO-premie kan føre til at din GSLO avslås eller fjernes. GSLO-marginkravet vises som «Særskilt Margin» under estimert margin i ordrevinduet når du plasserer en GSLO.​​​​​

Eksempel på garantert stop loss-ordre

La oss ta UK 100 som eksempel. Du vil gå long på UK 100 og gjeldende salgs-/kjøpskurs er 6694/6695, så du bestemmer deg for å kjøpe en enhet for 6695. Du er bekymret for markedsvolatiliteten, så du bestemmer deg for å beskytte handelen ved å plassere en garantert stop loss-ordre til 6650 for å begrense tapene hvis markedet skulle gå mot deg. I dette eksempelet er kostnaden for å plassere en GSLO på kjøpet ditt av en enhet på UK 100 £ 1 (1 GBP per enhet).​

Et uventet rentekutt av amerikanske Federal Reserve forårsaker volatilitet i markedet over natten og leder UK 100 til en gap på 90 punkter. Neste morgen åpner UK 100 til 6604/6605.

Fordi du plasserte en garantert stop loss-ordre, ble handelen stengt til 6650 og ga tap på £ 45 (6695-6650 x 1).

Hvis du ikke hadde plassert en garantert stop loss-ordre på posisjonen, ville handelen din blitt stengt til neste tilgjengelige kurs som her var 6605. Dette betyr at du ville tapt £ 90 (6695-6605 x 1).​​​

CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.