CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Hva er en garantert stop loss-ordre?

En garantert stop loss-ordre er en risikostyringsordre som brukes til å styre risikoene når du handler på finansmarkedet. GSLOer (garantert stop loss-ordre) fungerer på samme måte som stop loss-ordre bortsett fra at den garanterer å stenge en handel til en spesifisert kurs, uavhengig av markedsvolatilitet eller gapping.​

En plattform laget for CFD-handel

Lave spreader, ingen skjulte kostnader, tilgang til over 12 000 instrumenter og mer.

Inkluderer 100 000 fiktive kroner
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

Dette er spesielt nyttig når markedsforholdene er volatile og kursene plutselig skifter fra ett nivå til et annet, uten å passere nivået som befinner seg mellom dem. Kursgapping kan oppstå etter store markedsbevegende hendelser og nyhetskunngjøringer eller i helgene når handelen er stengt.

Forstå garantert stop-loss-ordre

I motsetning til vanlige og trailing stop loss-ordre, må du betale en «GSLO Premie» for å legge til en garantert stop loss-ordre.

Beløpet som må betales til oss for å plassere en garantert stop loss-ordre på en handel beregnes på følgende måte: GSLO premiekurs x antall handelsenheter.

Hvis en GSLO er tilgjengelig for instrumentet du handler, finner du gjeldende premiekurs, premiemargin og minimums punktavstand i produktoversikten til Next Generation- tradingplattformen vår. Vær oppmerksom på at GSLOer ikke er tilgjengelig hele tiden og ikke for alle instrumenter.

Premien vil belastes når du plasserer GSLOen, inkludert når dette gjøres ved å endre en annen type ventende ordre. Denne kostnaden vises som «GSLO Premie» under estimerte kostnader i ordrevinduet når du plasserer en GSLO. Du vil få refundert 100 % av GSLO-premien hvis GSLOen senere kanselleres før den har blitt utført. En ytterligere GSLO-premie kreves ikke for å endre en eksisterende GSLO.

Hvis du ønsker å plassere, endre eller kansellere en GSLO, må du påse at du har tilstrekkelige midler på kontoen din til å dekke en eventuell resulterende økning i posisjonens marginkrav. Unnlatelse av å betale en GSLO-premie kan føre til at din GSLO avslås eller fjernes. GSLO-marginkravet vises som «Særskilt Margin» under estimert margin i ordrevinduet når du plasserer en GSLO.​​​​​

Eksempel på garantert stop loss-ordre

La oss ta UK 100 som eksempel. Du vil gå long på UK 100 og gjeldende salgs-/kjøpskurs er 6694/6695, så du bestemmer deg for å kjøpe en enhet for 6695. Du er bekymret for markedsvolatiliteten, så du bestemmer deg for å beskytte handelen ved å plassere en garantert stop loss-ordre til 6650 for å begrense tapene hvis markedet skulle gå mot deg. I dette eksempelet er kostnaden for å plassere en GSLO på kjøpet ditt av en enhet på UK 100 £ 1 (1 GBP per enhet).​

Et uventet rentekutt av amerikanske Federal Reserve forårsaker volatilitet i markedet over natten og leder UK 100 til en gap på 90 punkter. Neste morgen åpner UK 100 til 6604/6605.

Fordi du plasserte en garantert stop loss-ordre, ble handelen stengt til 6650 og ga tap på £ 45 (6695-6650 x 1).

Hvis du ikke hadde plassert en garantert stop loss-ordre på posisjonen, ville handelen din blitt stengt til neste tilgjengelige kurs som her var 6605. Dette betyr at du ville tapt £ 90 (6695-6605 x 1).​​​

CMC Markets er en «execution only» leverandør. Dette innholdet (uansett om det inneholder meninger eller ikke), er kun til generell informasjon og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller målsetninger. Ingenting i dette innholdet er (eller bør anses å være), økonomisk, investerings- eller annen form for råd som kan garanteres. Ingen uttalelse gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, verdipapir, transaksjon eller investeringsstrategi passer for en bestemt person. Materialet er ikke utarbeidet i samsvar med lovkrav utformet for å fremme uavhengigheten til investeringsanalyse. Selv om vi ikke er spesifikt forhindret fra å gjøre handler før vi leverer dette materialet, søker vi ikke å dra nytte av materialet før det distribueres.