CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Fire tips til deg som vil starte med trading

Har du et ønske om å gire, handle på tvers av landegrenser, gå long eller short i ulike aktiva? Da bør du utforske CFD-handel.

Har du et ønske om å gire, handle på tvers av landegrenser, gå long eller short i ulike aktiva? Da bør du utforske CFD-handel.

– Vi har et bredt spekter av kunder som strekker seg fra hobby-investorer til profesjonelle kunder, forteller Waqas Sarwar, Head of Client Management - Scandinavia i CMC Markets, den eneste CFD-leverandør med kontor i Norge.
 
Kundene gjør selv transaksjonene i handelsplattformen og handler i verdipapirer (CFDer) som gjenspeiler utviklingen i blant annet valutaer, børsindekser, aksjer og råvarer.
 
– De flinkeste har en klar formening på hvorfor de kjøper og selger. De handler ikke for handelens skyld, men først når de ser muligheter. CFD-handel innebærer risiko, samtidig som det kan gi vanvittig høy avkastning, sier Sarwar.
 
Dersom du vurderer å starte med CFD-handel har han følgende tips.
 

1. Åpne en demokonto

– Demokontoen er en nesten fullverdig versjon av handelsplattformen vår, som for øvrig også er tilgjengelig gjennom en mobilapplikasjon. Du starter med 100 000 fiktive kroner og kan handle i hele produktspekteret vårt. Det er kostnadsfritt med en demokonto og du får utforsket funksjonaliteten og de forskjellige modulene i plattformen, forklarer Sarwar.
 
– Du trenger ikke ha lang erfaring for å handle med aksjer, råvarer eller valuta på en demokonto. Tvert imot – den er skreddersydd for den som for første gang ønsker å teste ut trading, risikofritt med virtuelle penger.
 
Lyst til å prøve deg på CFD-handel? Åpne en demokonto – eller søk om en livekonto med en gang.
 

2. Utvid horisonten for muligheter

CFD-handel åpner muligheter for å ta mange ulike posisjoner i forskjellige markeder. Med en handelsplattform får du tilgang til å investere i prisendringer på aksjer, råvarer, valutaer og indekser over hele verden.
 
– Mange starter å handle instrumenter de kjenner fra før. Det kan være aksjer, valutapar eller indekser. Når du føler deg tryggere har du muligheten til å ta andre posisjoner også. Dette er en av styrkene til handelsplattformen vår - vi har over 10 000 finansielle instrumenter du kan trade på, sier Sarwar.
 

<p>RÅVAREHANDEL: Mange starter sin CFD-handel med populære posisjoner innen aksjer, olje og gull, forteller Relationship Manager Waqas Sarwar i CMC Markets.</p>Mange starter sin CFD-handel med populære posisjoner innen aksjer, olje og gull, forteller Head of Client Management Waqas Sarwar i CMC Markets.

3. Sett deg inn i de ulike marginkravene

En av fordelene med CFD-handel er at du kan handle på margin eller «gire» investeringen, som vil si at kontrakten du inngår har en innebygd belåning. Det betyr at du kan ta en posisjon uten å måtte ha hele verdien av posisjonen inne på konto. Her presiserer Sarwar at giring øker eksponeringen i markedet, og dermed også størrelsen på eventuell gevinst eller tap.
 
Marginkravet er angitt i prosent og er det du minimum må ha på konto for en gitt eksponering. For eksempel vil du med en posisjon på 100.000 NOK i en aksje ha et marginkrav på 20 prosent, som tilsvarer 20.000 NOK.
 
Ikke-profesjonelle CFD-investorer kan gire sine investeringer mellom 5 og 30 ganger avhengig av hvilket produkt som handles. I handelsplattformen ser du hvor mye en handel kan gires og hvilke marginkrav som stilles.
 
– Sett deg inn i de ulike marginkravene som gjelder for ulike aktivaklasser og ikke minst hvordan det fungerer i praksis. Dette kan du også gjøre med en demokonto, sier Sarwar.
 

4. Forstå hvordan ulike CFDer svarer til ulik tidshorisont

En CFD-handel kan være basert på både et kortsiktig og langsiktig investorperspektiv og du bør derfor sette deg inn i hvordan ulike CFDer svarer til ulike tidshorisonter.
 
– For eksempel finnes det en CFD på «spot» oljeprisen som egner seg for kortsiktige handler, mens du kan bruke forwardkontrakter for lengre tidshorisont, sier han.
 

– Ingen er eksperter på CFD-handel fra dag én

Vi tilbyr 24 timers kundeservice og arrangerer jevnlig webinarer og seminarer.
 
– Vi synes det er viktig å være til stede for kundene våre. Ingen er eksperter på CFD-handel fra dag én. Derfor satser vi mye på å utvikle ferdighetene deres gjennom kostnadsfrie opplæringsverktøy og gjennom både online webinarer og seminarer om blant annet tradingstrategier og markedsutsikter, avslutter Sarwar.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.