Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 77 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Rekordbrytare: att hålla fast vid din handelsstrategi   

Innan Roger Bannister sprang den första engelska milen under fyra minuter den 6 maj 1954, trodde ingen att det var möjligt. Bara två månader senare sprang ytterligare två idrottare den engelska milen under fyra minuter. Sedan dess har 1 400 idrottare lyckats med denna bedrift

Så vad har detta att göra med handel? Svaret är att det handlar mycket om psykologi. Innan Bannister sprang den engelska milen under fyra minuter, trodde väldigt få människor att det var möjligt, men så snart han hade gjort det visste människor att det var möjligt. Bannister gav andra idrottare vad psykologer kallar ”socialt bevis” som innebär att människor tror att de kan imitera andra människors handlingar för att uppnå ett liknande resultat. 

När du börjar lära dig handel, strävar de flesta handlare efter att finna en strategi som passar deras livsstil. Att följa en handelsstrategi innebär att du mer sannolikt får de resultat du vill från marknaden.
 
Efter placering av några få lönsamma affärer finns det en risk att du får en känsla av att ”det här fungerar verkligen”. Dock är det alltid möjligt att du sedan drabbas av några förluster. Några få förluster kan förväntas, men om förlusterna hopar sig kan det leda till att handlaren tvivlar på sin egen förmåga och strategi.
 
Detta kan leda till att vissa börjar handla felaktigt, till exempel genom att minska vinsterna, endast för att se om handeln fortsätter att röra sig i samma riktning sekunder efter försäljning. Eller ännu sämre, fortsätta med förlustaffärer eftersom du inte vill ha fel igen.
 
Här är ett exempel på inlärningsprocessen inom handel.

CMC Markets

Framgångsrika handlare kommer troligtvis rekommendera dig att stå fast vid en konsekvent inställning till marknaden. Detta innebär att du måste tro på din strategi. När nya handlare börjar tvivla på sina strategier, börjar de avvika från sin egen formel, vilket oundvikligen påverkar resultatet negativt.
 
Hur kan du utveckla en stark tro på din strategi som ny handlare? 
 
För det första kan det vara användbart att hitta en mentor inom handel, som kan förklara handelsstrategier för dig - teori, tillämpning och resultat. Det är viktigt att lära sig de små justeringarna och nyanserna som kan göra skillnad mellan två liknande handelslägen, och varför den ena är mer attraktiv än den andra.
 
För det andra - och detta är viktigt för nybörjare - ska du lära dig att göra utfallstest (backtesting) av din strategi. Backtesting innebär att du använder de specifika kriterierna som utgör din strategi och letar efter handelslägen som inträffade i det förflutna. Nyckelinformation för processen bör inkludera:
1.      Hur många gånger har handelslägena inträffat?
2.      Vad blev resultatet av dessa handelslägen?
3.      I vilken riktning gick affären?
4.      Var skulle du lägga din take-profit?
5.      Var skulle din stop-loss ha placerats?
6.      Skulle affären ha varit lönsam eller ej? 

CMC Markets

Backtesting bör ge dig ökad tillit till att din strategi fungerar och genom att tillämpa den korrekt kan du försöka få sannolikheterna att röra sig i rätt riktning för dig.
Nya handlare är ibland mottagliga att förändra sitt beteende när marknaden går i deras riktning, och de tror att de har en ”turperiod”. Detta kommer troligtvis påverka inställningen till deras nästa affär.

Den framgångsrika handlarens mantra

För att komma tillrätta med detta problem kan du följa den framgångsrika handlarens mantra. Mantrat lyder: ”låt aldrig resultatet från en tidigare affär påverka hur du ser på nästa affär.”

Oavsett om den senaste affären gav vinst eller förlust, får du aldrig låta detta påverka din inställning till nästa affär. Du måste utvärdera varje affär utifrån dess specifika meriter och hålla dina känslor borta från ditt beslutsfattande. 

En nyckelaspekt inom handel - särskilt i det tidiga skedet - handlar dock om att skapa säkerhet runt din inställning och utveckla en tro på dina egna förmågor.

Konsekvent framgång inom handel är inte något som uppstår på en dag, en vecka, en månad eller ett år. Framgången utvecklas under många år och har mer att göra med hur du handlar som individ, snarare än marknaderna i sig. Du behöver utveckla tron på din förmåga och din strategi, och följa reglerna som du har fastställt för strategin.

Ansvarsfriskrivning

CMC Markets är en tjänsteleverantör som endast erbjuder automatisk orderexekvering. Materialet som finns på webbplatsen (oavsett om det innehåller åsikter eller inte) har endast lagts ut i allmänt informationssyfte och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Inget av innehållet i detta material är (eller ska anses vara) finansiella råd, investeringsråd eller någon annan typ av anvisningar som du ska sätta tilltro till. Inga åsikter som återfinns i detta material ska tolkas som rekommendationer från CMC Markets eller författarens sida om att en viss investering, ett visst värdepapper, transaktion eller investeringsstrategi är lämplig för en viss person.

CMC Markets står inte bakom och lämnar inte synpunkter på handelsstrategier som används av författaren. Deras handelsstrategier garanterar inte någon vinst och CMC Markets ansvarar inte för några eventuella förluster som du kan drabbas av, direkt eller indirekt, som uppkommer från några investeringar baserade på information häri.

Live-konto

Här får du åtkomst till hela vårt utbud av produkter, handelsverktyg och funktioner.

Öppna konto

Öppna konto

Demo-konto

Testa CFD-handel med fiktiva pengar i en riskfri miljö.

Öppna ett demo-konto

Apply to start trading

TOP