69 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Nyheter

Två faktorer: så lyckas du med din trading

40 procent är strategi och 60 procent hur du hanterar dina risker. Detta menar Kristofer Berggren, analytiker på CMC Markets, är två faktorer att hålla ett vakande öga på för att lyckas med din trading. 

Kristofer Berggren, analytiker och utbildningsansvarig hos nätmäklaren CMC Markets, vet att han sticker ut hakan när han lyfter fram riskhantering och psykologi som avgörande framgångsfaktorer.

"Jag brukar säga detta lite skämtsamt, och självklart måste det finnas en strategi för att köpa eller sälja – men det är inte det som avgör din framgång i trading på lång sikt. Du kan ha en väldigt sofistikerad strategi för när du ska ta position, men det är tyvärr en klen tröst utan kontroll på din risk och dina känslor."

Efter 12 år i branschen vet Kristofer Berggren vad han talar om. Ingen har till hundra procent koll på vad som händer imorgon och de bästa affärerna kan vändas upp och ner av en oväntad tweet från Vita huset som får marknaden att svänga brutalt. Något som blir extra tydligt när man ägnar sig åt trading.

"Investerar man på lång sikt har man ”råd” att lura sig själv och behålla en aktie som levererat dåligt och som egentligen ska sä ljas. Börsen har historiskt sett gått upp på lång sikt och att behålla tills man i alla fall når break even på sin placering är lockande."

"Problemet är att aktien som du inte säljer tar istället upp en plats för ett bättre bolag som hade levererat en högre avkastning. Vissa aktier fortsätter också sin resa söderut trots att börsen går upp. I trading har du inte samma utrymme att behålla ett innehav som går för mycket åt fel håll."

När väl förlusten realiseras kommer den att ha gjort ett för stort hål i portföljen. Lägg till några fler kortsiktiga affärer som blir långsiktiga på grund av svårigheten att realisera en förlust – och du har en strategi som definitivt inte fungerar. 

 ”Även automatiserad handel är känslostyrd”

Detta triggar självklart känslor i form av rädsla, irritation eller revanschlust, känslor som obarmhärtigt kommer att påverka omdömet och därmed tradingen.

"Man kan inbilla sig själv att man är helt rationell, men det är fel, för alla blir påverkade känslomässigt. Till och med automatiserad handel fattar vissa känslobaserade beslut eftersom det är människor som byggt systemen och ändrar de parametrar som ingår i strategin när känslorna tar över. Du kan inte stänga av känslorna, men du kan lära dig att hantera dem. Och det är där riskhanteringen har en viktig funktion."

"När allt svänger fram och tillbaka på marknaden måste du ha något som du kan hålla fast i, något som gör dig så rationell du bara kan vara, och det är din strategi för riskhantering."

Sätt tydliga regler

Kristofer Berggren menar därför att en bra trader har tydliga regler för sig själv för när man ska köpa, när man ska sälja och när man ska göra ingenting. Dessutom gäller det att hålla sig till de reglerna, stenhårt.

"Sedan kommer det att bli fel ibland ändå, men har du en tydlig riskhantering vet du exakt hur mycket du kan komma att förlora som mest på varje affär, och då behöver du inte lägga tid på att grubbla över hur fel det kan gå. En bra tumregel är att förlusten för varje affär ej får överstiga en procent av ditt totala kontovärde."

Ödesdiger önskan

Och framför allt, med en bra riskhantering minskar en av de största psykologiska utmaningarna inom trading: Önskan att tjäna tillbaka det man har förlorat

"När det inte går som man har tänkt sig och man försöker jaga ikapp förlusterna är risken stor att man tar ännu större risker. Och tar man större risker än de man är bekväm med kommer känslorna att bli ännu starkare eftersom depån kommer att röra sig mer än vad man är van vid. Och när känslorna sväller över ökar risken för fel beslut."

”Kontrollerad riskhantering ger bättre resultat”

Vad kan man då göra för att lära sig att hantera sina känslor och på så vis bli en mer framgångsrik trader? Enligt Kristofer Berggren handlar det först och främst om att inse att man kommer att göra fel, och att det som skiljer en framgångsrik trader från andra är bland annat att de verkligen följer de regler de satt upp för sin trading.

"Drar du det till extremen skulle jag säga att slumpmässiga affärer med kontrollerad riskhantering ger bättre resultat på lång sikt än en fantastisk strategi som saknar riskhantering." 

Så fungerar CFD:er

En CFD (Contract for Difference) är ett kontrakt som ger dig rättigheten till prisförändringen i en underliggande tillgång. 

När du handlar CFD:er äger du inte den fysiska tillgå ngen utan endast rätten till prisförändringen.

Med CFD:er kan du göra en förtjänst på både stigande och fallande marknad. Du kan välja att gå kort/blanka och få positiv avkastning när priset faller, eller gå lång/köpa och generera positiv avkastning när priset stiger.

Glöm inte att risken är precis lika stor som möjligheten. Går marknaden emot dig så gör du en förlust.

Riskinformation: Publicerat material utgör endast allmän information och ska ses som rådgivning eller rekommendation i något slag. Investeringar i CFD:er kan utvecklas såväl positivt som negativt, eventuell förlust kan i vissa fall överstiga insatt kapital.


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.

Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 69 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.