72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Nyheter

Trendriktningen säger mer än du tror

Med tanke på hur stressad och nervös marknaden blev av en liten nedgång på börsen är det tur för vårt välmående att den positiva trendriktningen dominerar på börsen. Det är viktigt för alla, oavsett om du är aktiv eller långsiktig, att vara medveten om vilket börsklimat vi befinner oss i. Har du koll på börsklimatet är du förberedd på kraften i de kommande rörelserna. Du ska inte underskatta den positiva effekten ”att vara förberedd och medveten” har på ditt agerande och portfölj.

De senaste veckornas turbulens på marknaden har testat psyket hos många traders och framför allt långsiktiga investerare. I sociala medier började känslorna spåra ur redan när vi var ner 5 % från toppen vid 1670 i svenska index. Det blev än värre när dipp-köparna kom in och sedan fick se sina köp rasa i värde när börsen fortsatte ner. Den 26 oktober var börsen ner strax över 10 % på månaden och vissa bolag var ner det dubbla. Lika snabbt som paniken spred sig försvann den i samband med att börsen studsade upp. Vad händer när börsen inte vänder upp på en femöring? Vad händer om den går ner ytterligare 10 % ? Vad händer om vi, hör och häpna, hamnar i en lågkonjunktur? Den panik som då kommer att sprida sig i social medier blir minst sagt intressant att följa.

Den långsiktiga trenden på börsen skvallrar om vilket börsklimat du kan vänta dig. Framförallt ger trendriktningen oss information om de stora rörelserna historiskt inträffat på upp- eller nedsidan. Denna artikel handlar inte om att tajma marknaden med medelvärden utan den handlar om att få en inblick i vilket marknadsklimat vi kan vänta oss, givet den långa trendriktningen. Vetskapen om att börsen är stökigare och mer brutal i en negativ trend gör oss bättre förberedda för ett sådant börsklimat och förhoppningsvis drabbas vi inte av sälj eller ”dippköparpanik” när börsen går ner 10 %. 

De största nedgångarna sedan 1950

Blickar vi tillbaka och ställer oktober månads nedgång i relation till tidigare nedgångar så är den inte vanlig, men mer vanlig än vad jag trodde, framförallt de senaste 30 åren.

Datan är hämtad från Riksbankens hemsida 1950-2013 och Thomson Reuters Eikon 2013 - okt 2018. Nedan visar hur många gånger den svenska börsen har gått ner mer än 10 % från månad till månad.

Nedgångar större än -10 %

1950-2013: 21

1990-2013: 17

2000-2013: 11

2000-2009: 10

2009-okt 2018 (Centralbankernas årtioende): 1

Den som började investera 2000 och överlevt fram till idag borde blivit rejält hårdhudad. Från 2000-2009 hade börsen tio nedgångar på mer än 10 %! Två bubblor gjorde sitt för att straffa marknaden. Att det bara varit en nedång på mer än 10 % sedan 2009 förklarar en del av paniken vi ser så fort det går ner några dagar i följd. Vi har helt enkelt glömt bort att börsen kan gå ner, att centralbankernas påverkan på marknaden inte tillhör det normala och vi har definitivt glömt bort att den kan fortsätta ner. Vid nästa ihållande nedgång, nej -10 % är inte en ihållande nedgång, kommer det att snittas och åter snittas tills den mentala hälsan och depå är ett stort svart hål.

Trendens inverkar på börsklimatet

Med tanke på att en stor del av nedgångarna som var större än 10 % inträffade 2000-2009 så är det tydligt att den långa trendens riktning har inverkan på nedgångarnas storlek. Två bubblor inom tio år innebar negativ trend under några år, men hur viktig är egentligen den långa trendriktningen för riktningen i de stora kursrörelserna?

Bilden nedan visar de topp 15 största månatliga uppgångarna sedan 1950 för Stockholmsbörsen och om börsen i samband med dessa befann sig i positiv eller negativ trend. Positiv trend definieras av att börsen handlas över tio månaders glidande medelvärde (MA 10). Negativ trend definieras av att börsen handlas under tio månaders glidande medelvärde.

Majoriteten av de historiskt största uppgångarna har skett när börsen befinner sig över MA 10. Intressant är dock att 5 av 15 uppgångar har skett när börsen handlas i långsiktigt negativ trend ner d.v.s under MA 10.    

Topp 15 uppgångar stockholmsbörsen 1950-2013

År/Månad % Uppgång Kurs vs MA 10

1992:11 27,58% Över

2009:04 21,78%  Över

1983:02 18,62%  Över

1999:12 16,23%  Över

2000:02 15,78%  Över

1983:01 15,30%  Över

1994:01 14,38%  Över

1987:02 13,47%  Över

1986:03 13,46%  Över

2002:10 12,89%  Under

2002:11 12,82%  Under

1998:11 12,30%  Under

2001:04 12,23%  Under

1988:01 12,06%  Under

1982:11 11,99%  Över

Om vi tittar på topp 100 bästa månaderna under mätperioden ser vi att en övervägande majoritet sker när börsen befinner sig i en långsiktigt positiv trend:

Positiv trend - Över MA 10: 83 st

Negativ trend - Under MA 10: 17 st

Om vi tittar på de 15 största månatliga nedgångarna i relation till om börsen handlas i positiv eller negativ trend ser vi att det är svårt för köpare att hålla emot i en negativ trend. Endast den 15:e största nedgången skedde i upptrend.

Topp 15 nedgångar stockholmsbörsen 1950-2013

År/Månad % Nedgång Kurs vs MA 10

1990:09   -21,49% Under

1987:10 -20,47%  Under

2008:10 -17,89%  Under

2002:09  -15,03%  Under

1998:08   -14,43% Under

1987:11  -14,20%  Under

2008:06   -14,14% Under

2001:03 -12,95%  Under

2002:12 -12,50%  Under

2008:09   -12,44% Under

2008:01 -12,13%  Under

1990:08 -11,78%  Under

1987:01  -11,77%  Under

2001:09 -11,59%  Under

1997:10 -11,22%  Över

Om vi tittar på topp 100 sämsta månaderna under mätperioden ser vi att en övervägande majoritet sker när börsen befinner sig i en långsiktigt negativ trend:

Negativ trend – kurs under MA 10: 71

Positiv trend – kurs över MA 10: 29

Eftersom Riksbankens data endast sträcker sig till 2013 har perioden 2013-2018 kompletterats med OMXSPI och data från Reuters.

Topp 15 största uppgångarna OMXSPI 2013- okt 2018

År/Månad % Uppgång Kurs vs MA10

2015:02 7,86%  Över

2015:01   6,77% Över

2013:07 6,60%  Över

2014:02  6,21%  Över

2015:10   5,73% Under

2017:09   5,04% Över

2018:07   4,70% Över

2016:07 4,63%  Över

2015:07 4,54%  Över

2015:11    4,25% Över

2013:01 4,02%  Över

2018:04 3,91%  Över

2013:02 3,47%  Över

2017:04 3,37%  Över

2013:09   3,36% Över

Likt den längre tidsserien från Riksbanken ser vi att de stora uppgångarna sker när börsen handlas i stigande trend.

Lite mer spridda skurar är det för topp 15 nedgångar och man blir inte direkt skrämd av storleken på nedgångarna. Dels är tidperioden relativt kort vilket gör att det blir svårt att fånga in många stora rörelser. Det visar också hur stark börsen trendat de senaste åren samt att volatiliteten varit låg då ingen av rörelserna sedan 2013 tar sig in på topp 15.

Topp 15 största nedgångarna OMXSPI  2013 - okt 2018

År/Månad % Nedgång Kurs vs MA10

2018:10 -7,27%  Under

2016:01 -7,07%  Under

2015:06   -6,43% Över

2015:08   -6,04% Under

2013:06   -5,11% Över

2015:09 -4,45%  Under

2015:12 -4,08%  Under

2016:06  -3,60%  Under

2017:11 -3,58%  Över

2017:07 -3,03%  Över

2018:03 -2,47%  Under

2017:06  -1,96%  Över

2014:01   -1,64% Över

2014:06 -1,46%  Över

2013:08   -1,10% Över

För att bättre förstå hur börsen beter sig när den handlas i stigande respektive fallande trend så tittade jag på den månatliga genomsnittsavkastnigen och standardavvikelsen.

Positiv trend - Börs över 10 månaders medelvärde

Månatlig snittavkastning: +2,43 %

Månatlig standardavvikelse: 4,23 %

Negativ trend – Börs under 10 månaders medelvärde

Månatlig snittavkastning: -1,94 %

Månatlig standardavvikelse: 5,89 %

Jag tittade även på hur marknaden rör sig under månaden istället för stängningskursen månad till månad. Graferna ovan baseras på stängningskurser men som bekant svänger det på vägen dit och nedan ger en mer detaljerad bild av hur det faktiskt svänger. Även dessa data är hämtad från Eikon. Kurser för högsta och lägsta sträcker sig endast till dec 2000.

 

 

Börs under MA 10 Börs över MA 10

Genomsnittlig nedgång öppning till lägsta -8,01% -2,56&

Genomsnittlig uppgång öppning till högsta 3,52% 4,06%

Andel topp 20 nedgångar öppning till lägsta 90% 10%

Andel topp 20 uppgångar öppning till högsta 45% 55%

Andel topp 20 skillnad mellan lägsta och högsta 90% 10%

Den nästan 20-åriga perioden innehåller två saftiga börskrascher vilket kan göra resultatet lite missvisande. Men även här ser vi hur straffande en börs i långsiktig negativ trend kan vara. Att hela 90 % av de största rörelserna frå n öppning till lägsta och lägsta till högsta sker i negativ trend är åter en bekräftelse på att klimatet kan vara riktigt stökigt. Den genomsnittliga procentuella rörelsen från öppning till lägsta också betydligt större i negativ trend. 

Nu har vi sett hur börsen beter sig när den handlas i positiv eller negativ trend, men hur länge har den befunnit sig i respektive kategori sedan 1950?

Negativ – Börs under MA 10: 230 månader

Positiv – Börs över MA 10: 598 månader

Med tanke på hur stressad och nervös människan blir av nedgångar på börsen är det tur för vårt välmående att den positiva trendrikningen dominerar. Oavsett om du är aktiv eller långsiktig i dina placeringar så tror jag du kommer att tjäna på att vara medveten om vilket börsklimat du befinner dig i. Kan jag vänta mig de stora rörelserna på ned- eller uppsidan? Är volatiliteten högre? Osv. Underskatta inte den positiva effekten av att inte bli allt för negativt överraskad av en kursrörelse. En sista sak, per den sista oktober 2018 handlades OMXSPI under MA 10…

Artikeln är skriven av Kristofer Berggren, analytiker på CMC Markets

Riskinformation: Materialet i denna artikel är endast allmän information och utgör ej råd eller rekommendationer. Investeringar i CFD:er kan utvecklas såväl positivt som negativt, eventuell förlust kan i vissa fall överstiga insatt kapital.


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.

Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.