Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.
Nyheter

Ingen gillar den svenska kronan

Ingen gillar den svenska kronan

Den svenska kronan har varit svag mot en rad valutor under många år vilket skapat stor frustration bland det svenska folket då köpkraften urholkats. Kritiken mot riksbanken agerande har varit massiv under en längre tid och de flesta anser att Ingves & Co agerande eller snarare brist på agerande är den största boven i dramat.

Det finns en rad kompetenta människor som försöker förutspå i vilken riktning SEK ska röra sig baserat på makro-data , ränteutveckling, vad och på vilket sätt Ingves kommunicerar osv. Listan kan göras lång. Det är en viktig del i analysen att tolka data men vad som ofta missas är att tolka hur SEK rör sig mot andra valutor d.v.s. hur marknaden tolkar den data som kommer in. I och med att ett valutapar består av två valutor ska även data som rör den andra valutan tolkas relativt den svenska kronan. Kom ihåg det är marknaden som bestämmer i vilken riktning priset rör sig, oavsett om det är logiskt eller ej.

Nedan har jag kikat på USD, EUR, GBP, CAD, NOK och DKK mot den svenska kronan ur ett tekniskt perspektiv. Då graferna är månadsgrafer (varje candlestick motsvarar en månad) så blir penseldragen väldigt breda.

USD/SEK

I början av 2019 gjordes några försök att etablera sig över toppen vid 9,30 från 2009. I mars lyckades köpare få till en stängning över 9,30 vilket visade på styrka. Detta bekräftades när området och den positiva trendlinjen från botten 2017 återtestades och försvarades av köpare. Tekniskt är det fortsatt viktigt att köpare i första hand försvarar den positiva trendlinjen och därefter stödet vid 9,30. Etablering under 9,30 öppnar upp för återtest av stödet runt 8,80.

EUR/SEK

En stark och tydlig trend sedan 2012 då det värsta kring ”euro-krisen” lugnat ner sig. Förutom att priset stigit utan större sättningar så syns även styrkan i att RSI håller sig på höga nivåer under stora delar av uppgången. Rekyler har skett på vägen upp men indikatorn kommer knappt ner under 50. Detta visar att säljare inte kan rubba det övertag som köpare har. Om säljare lyckats med det hade rekylerna i RSI blivit djupare.

Motstånd finns vid 10,85 och kanaltak strax ovan. På nedsidan finns ett intressant stödområde vid 10,50-10,35 där även kortare trendlinje och medelvärden möter upp. Skulle stödet fallera är nästa intressanta område vid 10.

GBP/SEK

Valutaparet fortsätter sin resa i kanalen som startade i och med botten 2017 efter att den värsta Brexit-oron diskonterats. Kanalgolvet testades i juli och augusti 2019 men höll emot och agerar fortsatt intressant stöd tillsammans med 11,45 och 11,20. På uppsidan agerar negativ trendlinje motstånd tillsammans med 12,35.

CAD/SEK

Motståndsområdet vid 7-7,15 var intakt under ett antal år men fallerade i juli 2019. Ett första återtest av utbrottet försvarades av köpare. 7,15-7 agerar numera intressant stödområde. På uppsidan finns motstånd vid kanaltaket som hittills stått emot ett antal test. En negativ divergence håller på att bildas i RSI. Ett första tecken på att uppgången behöver en paus.

NOK/SEK

I början av 2018 bröt NOK/SEK den långa negativa trenden som pågått sedan slutet 2009. Sedan dess har valutaparet konsoliderat, med undantag för sättningen i dec 2018, mellan 1,10-1,06. Dessa nivåer agerar fortsatt motstånd och stöd. Nästa motstånd befinner sig vid 1,12-1,13 och intressant stöd återfinns vid positiv respektive negativ trendlinje.

DKK/SEK

Likt många andra valutor har DKK trendat starkt mot SEK de senaste åren. I den långsiktiga kanalen har en stigande kil bildats. En stigande kil bryter enligt textboken på nedsidan men personligen är jag mer intresserad av riktningen på utbrottet. Bryter priset upp är det positivt och ner negativt. Vid brott på nedsidan är stödet vid 1,385 av extra intresse då även medelvärden som försvarat den positiva trenden möter upp där. På uppsidan agerar den övre linjen i kilen fortsatt motstånd och därefter kanaltaket. Notera att en negativ divergence bildats i RSI.

Artikeln är skriven av Kristofer Berggren, analytiker på CMC Markets.

Innehållet i denna artikel skall endast ses som allmän information och ej handels- eller investeringsrådgivning.


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.