Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.
Nyheter

7 tips för handel med hävstång

7 tips för handel med hävstång

Har du tänkt på att även ett bostadsköp kan ses som en form av hävstångshandel? Med en kontantinsats (eget kapital) har du möjlighet att låna pengar från banken för att köpa en bostad. En finansiell investering med hävstång går till på ungefär samma sätt. Många associerar hävstångshandel till institutionell handel, men med hjälp av CFD-kontrakt (Contract for difference) kan även privata investerade göra både stora som små investeringar och handla aktier, index, råvaror, valutor, kryptovalutor och räntepapper med hävstång.

1. Så stor hävstång kan du använda
Hos CMC Markets kan du handla med upp till 30 gånger hävstång, beroende på underliggande produkt. Du kan till exempel handla aktier med hävstång upp till fem gånger. Det innebär att du kan ta en position värd 50 000 kronor med endast 10 000 kronor i eget kapital. Vill du hellre handla valuta kan du använda 30 gångers hävstång. Skulle du kvalificera till att bli CMC Pro kund har du möjlighet att handla med ännu högre hävstång.

2. Risken ökar i takt med den potentiella avkastningen
Parallellt med att hävstången kan öka möjligheten till högre avkastning så ökar även risken. Låt säga att du tar en köpposition via en CFD på det tyska indexet DAX (Germany 30) med 3 000 kronor i eget kapital och använder maximal hävstång, det vill säga 20 gånger för index. Då blir det totala värdet på positionen 60 000 kronor. Om kursen på DAX skulle gå emot dig och sjunka så kan du max förlora 3000 kronor som icke professionell kund.

3. Så fungerar säkerhetskrav
Vid handel med hävstångsprodukter som CFD:er krävs ett så kallat säkerhetskrav. Säkerhetskravet är den andel av ditt egna kapital på ditt konto som initialt krävs av dig som investerare för att kunna öppna en position. Säkerhetskravet reserveras på ditt konto och ska säkerhetsställa att du har råd att täcka eventuella förluster. Säkerhetskravet bestäms utifrån en procentuell andel av affärens totala värde och varierar beroende på finansiell tillgång och marknad. En marknad med högre volatilitet kan kräva ett högre säkerhetskrav. Säkerhetskravet och det egna kapital du har på kontot är alltså kopplat till hur mycket du kan investera och hur stor hävstång du kan handla med.

4. Tvångslikvidation – så undviker du det
Tvångslikvidation innebär att värdet på ditt konto har sjunkit till under 50 procent av säkerhetskravet. När detta sker kommer du att bli tvungen till att stänga dina positioner, tvångslikvidera. Du kan undvika detta genom att sätta in mer medel på ditt konto eller sälja en del av positionen. I CMC Markets handelsplattform kommer du automatiskt att få en notis om när du närmar dig gränsen för likvidation och på så sätt också undvika det.

5. Sprid dina risker
Hos CMC Markets har du tillgång till över 10 000 olika finansiella produkter från hela världen, allt via en handelsplattform. I handelsplattformen kan du enkelt se hur olika finansiella tillgångar korrelerar och på så sätt kan CFD-kontrakt vara ett bra alternativ för att diversifiera en investeringsportfölj och på så sätt sprida risken.

6. Räntan i fokus
Hävstång är detsamma som att låna pengar och precis som traditionella banklån utgår en ränta för hävstången. Räntan på hävstången hos CMC Markets varierar beroende vilken underliggande tillgång du väljer att handla. Räntekostnaden baseras på interbankräntan med ett påslag på en till tre procentenheter. Denna kostnad gäller endast för positioner som hålls öppna över natten (innehavskostnad) och inte på transaktioner som sker under dagen. Hos CMC Markets kan du handla ETF:er utan att betala någon kostnad för att hålla positionen över natten. I plattformen kan du hitta ETF:er från hela världen och på så sätt exponeras mot annars svåråtkomliga marknader som t ex. cannabis-bolag och tillväxtmarknader.

7. Testa dina kunskaper innan du börjar handla
Hävstångshandel kan öka avkastningen på din investering men även risken. Innan du börjar handla på riktigt kan det vara smart att testa dina kunskaper i hävstångshandel med ett demokonto.

Informationen i denna artikel och podcast ska endast ses som allmän information och ej investerings- eller handelsrådgivning.


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.