Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Deflacja w Chinach pogłębi się do stycznia. Na wiosnę może przyjść odwilż przecenionych chińskich akcji

W ostatnich miesiącach 2023 roku i na początku 2024 roku, gospodarka Chin zmagała się z deflacją i będzie się z nią jeszcze zmagać, co jest dość niezwykłym zjawiskiem w kontekście globalnym, gdzie większość krajów boryka się raczej z presją inflacyjną. Deflacja w Chinach wynikała z kilku kluczowych czynników.

Po pierwsze, słaby popyt wewnętrzny miał istotny wpływ na sytuację. Rząd skoncentrował swoje działania bardziej na wsparciu produkcji i inwestycji niż na stymulowaniu konsumpcji, co przyczyniło się do ograniczenia wydatków konsumentów. Dodatkowo wysoki poziom oszczędności gospodarstw domowych w obliczu niepewności ekonomicznej również ograniczał wydatki konsumpcyjne.

Drugim istotnym czynnikiem był spadek na rynku nieruchomości. Sektor ten odgrywa ważną rolę w chińskiej gospodarce, a jego osłabienie miało bezpośredni wpływ na ogólną sytuację ekonomiczną kraju. Zmniejszony popyt na nieruchomości doprowadził do spadku cen domów, co z kolei miało wpływ na deflację.

Oprócz tych wewnętrznych czynników deflacja była również napędzana przez globalne trendy w cenach surowców i osłabienie globalnego łańcucha dostaw. Zmniejszenie globalnego popytu na surowce i usługi również miało wpływ na sytuację w Chinach.

W kontekście geopolitycznym obserwowano zmianę dynamiki handlu międzynarodowego Chin, z zejściem na dalszy plan stosunków handlowych z USA i zwiększeniem wymiany handlowej z Rosją. Te zmiany również wpłynęły na chińską gospodarkę, zwłaszcza w obliczu napięć związanych z wojną w Ukrainie i presji międzynarodowej na izolację Moskwy.

Deflacja, choć może sugerować niższe ceny dla konsumentów, stanowi zagrożenie dla gospodarki, ponieważ może prowadzić do cyklu, w którym konsumenci odkładają zakupy w oczekiwaniu na dalsze spadki cen. Brak popytu może zmusić firmy do ograniczenia produkcji, zamrażania zatrudnienia lub zwolnień, a także do obniżania cen istniejących zapasów, co wpływa na rentowność firm, podczas gdy koszty pozostają te same.

Chiny podjęły szereg działań stymulacyjnych mających na celu wsparcie kluczowych sektorów, w szczególności problematycznego sektora nieruchomości. Jednak nie jest jasne, czy te środki będą wystarczające, aby zrównoważyć presję deflacyjną w gospodarce. W związku z tym, zarówno analitycy, jak i decydenci polityczni bacznie obserwują rozwój sytuacji, biorąc pod uwagę znaczącą rolę Chin w globalnej gospodarce.

Co dalej z deflacją w Chinach?

Wydaje się, że w styczniu zostanie osiągnięte przesilenie, co wynika z efektu bazy z zeszłego roku. Tym samym po styczniowym przesileniu istnieje szansa na to, że deflacja nadal będzie, ale już mniejsza i do wakacji nawet można oczekiwać inflacji, czyli wzrostu cen w ujęciu rocznym. W rezultacie niewykluczone jest pozytywne przełożenie na chiński rynek akcji, które zostały bardzo mocno przecenione w ostatnim czasie.

Chiny czekają na Fed?

W Chinach istnieje pewien problem, wyczekiwania na amerykańską Rezerwę Federalną i jej działania. Chiny muszą utrzymywać relatywnie wysoko rentowności na krótkim końcu krzywej, aby nie osłabić juana, a za to rentowności na długim końcu spadają. To nie jest korzystna sytuacja dla rynku akcji. Korzystna może być wtedy, gdy rentowności na krótkim końcu spadną lub przestaną rosnąć, a zaczną na długim. To będzie możliwe, jeśli Fed zdecyduje się na cięcie stóp procentowych oraz wtedy, gdy skończy się pogłębianie deflacji w Chinach. To może być korzystny splot wydarzeń dla chińskiego rynku akcji.

Instrument Hong Kong 50 na platformie CMC Markets spadła od stycznia 2023 do stycznia 2024 r. o 28% i jest blisko dołka z października 2022 r.


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app