Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Co dalej ze stopami procentowymi w Polsce? Jak może reagować kurs euro i dolara?

Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z konsensusem rynkowym pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna zatem nadal wynosie 5,75%, choć przed nami dalszy silnym spadek inflacji w pierwszym kwartale.

Jak podano w komunikacie do decyzji: "w ocenie Rady napływające dane wskazują, że pomimo obserwowanego ożywienia gospodarczego, presja popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce pozostają niskie, co w warunkach osłabionej koniunktury i spadku presji inflacyjnej za granicą oddziaływać będzie w kierunku stopniowego spadku krajowej inflacji. W najbliższych miesiącach roczna dynamika CPI prawdopodobnie istotnie spadnie, przy czym spadek inflacji bazowej będzie wolniejszy. Jednocześnie kształtowanie się inflacji w kolejnych kwartałach obarczone jest niepewnością, w tym związaną z wpływem polityki fiskalnej i regulacyjnej na procesy cenowe, a także tempem ożywienia gospodarczego w Polsce. W tych warunkach Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie", wydaje się więc, że RPP realizuje scenariusz przynajmniej poczekania do marca na dalszą decyzję. Czego zatem oczekuje rynek?

Oczekiwania rynkowe co do stóp procentowych w Polsce

Według rynków finansowych stopy procentowe w Polsce w kolejnych kwartałach mogą być niższa. Aktualna wycena rynku jest następująca: 3-miesięczny WIBOR ma spaść o 40 pb. w terminie do pół roku, z kolei niemal 90 pb. spadku jest wyceniane w terminie do jesieni. Z kolei 130 pb. spadku jest wycenionych w terminie do roku.

Tu zaczynają się ciekawe rozważania dotyczące kursu walutowego oraz tego, jak dalej będzie kształtować się konsumpcja i inflacja w Polsce po pierwszym kwartale.

Kurs euro, kurs dolara i notowania złotego

Kurs euro zdaje się być obecnie pod wpływem spadku inflacji w naszym kraju przy jednocześnie braku spadku stóp procentowych. Dzięki temu w ujęciu realnej stopy procentowej sytuacja dla PLN się poprawia. Gdy z kolei dalej za dwa/trzy miesiące inflacja otrze się o górną granicę celu, a stopy nie spadną, to złoty może jeszcze bardziej się umocnić. To implikuje z kolei problem wysokiego realnego kursu walutowego, utrudniającego życie eksporterom, który wg BIS jest już najwyższy od 2008 r.

Natomiast wg obecnych szacunków następnie inflacja dalej ma odbić po pierwszym kwartale, co z kolei może wywrzeć presję na złotego. Wtedy nawet wzrost gospodarczy może nie wystarczyć, aby złotego uratować przed osłabieniem. Obecnie więc, cała rozgrywka może polegać na tym, jak kształtować się będzie realna stopa procentowa. Wydaje się, że w pierwszym kwartale będzie ona wręcz dodatnia, a później, jeśli dojdzie do cięcia stóp oraz wzrostu inflacji, stanie się ona ujemna, ale tylko po to, aby wspierać konsumpcję, a nie oszczędzanie.

___


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app