Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Czy w marcu 2024 r. będzie nowy kryzys bankowy? Czy indeks Germany 40 jest na krawędzi krachu po ostatnim rajdzie?

Działania i decyzje dotyczące polityki pieniężnej amerykańskiej Rezerwy Federalnej znacząco wpływają na giełdę we Frankfurcie, co było widoczne, gdy indeks Germany 40 wzrósł o ponad 1300 punktów w listopadzie, napędzany odnowionymi nadziejami na potencjalną obniżkę stóp procentowych przez Fed. Następnie kontynuował te wzrosty włącznie do trzeciego tygodnia grudnia. Odkąd Fed zaczął podnosić stopy procentowe półtora roku temu, inwestorzy konsekwentnie oczekiwali kolejnych obniżek stóp procentowych niż oficjalnie deklarował Fed, tylko po to, by za każdym razem być rozczarowani. Czy tym razem będzie inaczej?

Przypomina mi się trafna analogia giełdowa znanego eksperta rynkowego Andre Kostolany'ego, który porównał ruchy rynkowe do spaceru z psem. Czasami pies biegnie do przodu, innym razem pozostaje w tyle, ale podstawowy trend, czyli kierunek, podąża za tym, dokąd prowadzą właściciele.

Dziesięciokilometrowy spacer dla psa zamienia się w maraton, pokonując wielokrotność dystansu. W kategoriach giełdowych oznacza to zmienność, którą inwestorzy mogą wykorzystać, próbując prześcignąć inwestorów pasywnych, takich jak ETF DAX. Aktywny handel to sztuka, łącząca czynniki techniczne z odpowiednim zarządzaniem pieniędzmi. Trader musi uważnie obserwować psa i nie tracić z oczu pana – jest to trudne wyzwanie.

Kierunek rozwoju Niemiec

Po pomyślnym radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z pandemią i szokiem cen energii wywołanym wojną Rosji w Ukrainie, Niemcy stoją teraz przed trudnym zadaniem przywrócenia stabilności cen przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego, ekologicznego wzrostu. Gospodarka światowa charakteryzuje się konfliktami geopolitycznymi i rosnącą fragmentacją gospodarczą, a obecne skutki zmian klimatycznych wprowadzają nowe wyzwania gospodarcze, które zaostrzają istniejące problemy ze wzrostem gospodarczym i mogą destabilizować sytuację.

Spadająca inflacja przynosi tymczasową ulgę gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom. Głównymi czynnikami napędzającymi są spadające ceny surowców i łagodzenie ograniczeń podażowych, ale wyzwaniem pozostaje utrzymująca się inflacja bazowa. Banki centralne na całym świecie znacznie zaostrzyły swoją politykę pieniężną, a rządy ograniczają wsparcie fiskalne.

Utrzymujące się skutki ubiegłorocznego szoku cen energii oraz zaostrzenie polityki pieniężnej i fiskalnej również przyczyniają się do spowolnienia wzrostu w tym roku. Kraje o większym sektorze produkcyjnym lub energochłonnym, takie jak Niemcy, zwalniają bardziej niż te, które są uzależnione od usług i turystyki. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje skurczenie się niemieckiej gospodarki o 0,5% w 2023 roku. Oczekuje się jednak, że w 2024 wzrost wzrośnie do 0,9%, ale to wciąż o 0,4 punktu procentowego mniej niż przewidywano w lipcu 2023 roku. W 2024 r. wzrost gospodarczy Niemiec byłby więc znacznie poniżej średniej G7.

Prognozy wzrostu gospodarczego w skali globalnej są kształtowane przez przeciwstawne siły: z jednej strony zacieśnienie polityki pieniężnej na całym świecie, a z drugiej – ożywienie dochodów realnych wraz ze spadkiem inflacji i wzrostem płac.

Polityka pieniężna zbliża się do końca cyklu zacieśniania. Zgodnie z orzeczeniem Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 2023 r. budżet federalny prawdopodobnie będzie dążył do konsolidacji, co może się nasilić i nabrać tempa w 2024 r. Chociaż silna gospodarka USA pozostaje kluczowym wsparciem dla niemieckiego popytu, słabsza aktywność w Chinach i potencjalne dodatkowe szoki cenowe stanowią istotne ryzyko dla niemieckiego wzrostu. Restrykcyjna polityka pieniężna podniosła koszty kredytów i osłabiła bilanse gospodarstw domowych i sektora nieruchomości przedsiębiorstw. Chociaż kapitały banków są zdrowe, w scenariuszu szokowym mogą się one nadwyrężyć.

Ryzyko drugiego kryzysu bankowego

Wiosną 2023 r. niemieckie banki wykazały się odpornością na kryzys płynnościowy, który wstrząsnął amerykańskimi bankami. Choć i one są obciążone obligacjami skarbowymi odnotowującymi straty w księgach, struktury Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zapewniają im pewne zabezpieczenie. W przeciwieństwie do swoich amerykańskich odpowiedników, miały one możliwość deponowania w EBC papiery wartościowe najwyższej klasy, takie jak obligacje rządowe, w celu zniwelowania potencjalnych niedoborów płynności. Ta opcja nie była dostępna dla amerykańskich banków podczas upadku Silicon Valley Bank, ale od tego czasu została wprowadzona w ramach programu BTFP.

Program ten pozwala amerykańskim bankom komercyjnym deponować obligacje rządowe w Rezerwie Federalnej według ich wartości nominalnej w zamian za pożyczkę o elastycznym okresie spłaty. Jednak ten program jest ograniczony czasowo i ma wygasnąć 11 marca 2024 r. Jeśli Fed nie przedłuży tego środka, może to doprowadzić do kolejnego kryzysu bankowego w marcu 2024 r., ponieważ w księgach banków pojawią się ogromne straty wynikające z deprecjacji obligacji rządowych.

Taki scenariusz dotknąłby przede wszystkim USA, ponieważ EBC oferuje podobny program bankom komercyjnym w strefie euro bez ustalonej daty wygaśnięcia. Jednak niepewność co do stabilności amerykańskich banków może wywołać efekt domina, który może dotknąć również niemieckie banki, nawet jeśli nie są one bezpośrednio dotknięte.

Germany 40 z nowym rekordem na koniec 2023 roku

Ponieważ niemiecki indeks giełdowy wspiął się na nowe historyczne szczytu, inwestorzy prawdopodobnie mogą zastanawiać się, czy w 2024 r jest szansa na kontynuację ruchu w górę, czy może przyjdzie już czas na korektę. Wydaje się, że do skali impulsu trwającego od listopada można przyrównać jedynie ten, który miał miejsce od października 2022 r. W rezultacie równość ruchów wzrostowych wypada w rejonie 17400 pkt. Z punktu widzenia analizy technicznej może być to potencjalny opór, jeśli w pierwszym kwartale 2024 r. rynek tam dotrze. Z kolei od strony potencjalnej korekty zdaje się, że potencjalne wsparcia mogą znajdować się przy poziomie 16380 oraz 16000 pkt.


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app