Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Persepktywy dla ASX 200 w 2024 roku

W przeciwieństwie do Wall Street, australijskie rynki akcji doświadczyły stosunkowo stonowanego roku. Benchmarkowy indeks ASX 200 wzrósł o około 3%. Dla porównania, jego amerykański odpowiednik, S&P 500, odnotował 20% wzrost wyników od początku roku. Jednak wzrost cen energii i odporność akcji górniczych złagodziły załamanie ASX w 2022 roku. ASX 200 odnotował tylko 5% spadek, podczas gdy S&P 500 spadł o 19% w związku z globalnymi trudnościami w roku 2022. Innym czynnikiem, który się do tego przyczynił, był Bank Rezerw Australii (RBA), który nie był tak agresywny w podwyżkach stóp procentowych jak Rezerwa Federalna.

Podczas gdy ASX 200 zazwyczaj odzwierciedla ruchy indeksu S&P 500, benchmark ten wykazywał mniejszą zmienność niż jego amerykańskie odpowiedniki w ciągu ostatniej dekady. Można to przypisać różnicom w wagach składników między tymi dwoma wskaźnikami. Indeks ASX 200 jest silnie skoncentrowany na bankowości i górnictwie, podczas gdy S&P 500 jest zdominowany przez siedem największych amerykańskich spółek technologicznych. W związku z tym napędzany technologią rajd na giełdzie nie napędzał ASX 200 w taki sam sposób, jak rynki amerykańskie w tym roku. Opierając się na tym kontekście, przyjrzyjmy się zarówno czynnikom mikro, jak i makro, które mogą wpłynąć na trendy ASX 200 w 2024 roku.

Cykl podwyżek RBA zbliża się do końca

Pomimo utrzymującej się powyżej docelowego poziomu inflacji, RBA przyjął ostrożniejsze stanowisko w sprawie podwyżek stóp procentowych na listopadowym posiedzeniu. Obawy o wzrost gospodarczy pojawiły się, gdy dane o PKB za trzeci kwartał spadły poniżej oczekiwań, a spowolnienie gospodarcze w Chinach nadal wywierało presję na główny eksport Australii. Czynniki te znacząco podniosły oczekiwania na wcześniejszą obniżkę stóp, a rynek pieniężny wskazywał na potencjalną obniżkę już w sierpniu 2024 r.

ASX 200 wykazuje ujemną korelację z oficjalną stopą gotówkową (OCR) RBA. Indeks może doświadczyć dalszych wzrostów, jeśli RBA zakończy cykl podwyżek stóp procentowych i zacznie obniżać stopy procentowe w drugiej połowie 2024 roku.

Istnieje jednak potencjalne ryzyko kryzysu gospodarczego w przypadku eskalacji trwających konfliktów na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie. Może to doprowadzić do gwałtownego wzrostu cen energii i wywołać ponowny wzrost inflacji. Biorąc pod uwagę obecny krajobraz geopolityczny i rozwój sytuacji gospodarczej, scenariusz ten wydaje się mniej niepokojący. Większość dużych gospodarek przedstawia scenariusz "miękkiego lądowania", który potencjalnie toruje drogę do cyklu obniżek stóp procentowych w drugiej połowie 2024 r. Podczas gdy wyzwania gospodarcze Chin mogą nadal stanowić przeszkodę dla Australii, rządowe środki stymulacyjne mogą złagodzić pewną presję na gospodarkę. Ponadto wsparcie polityczne w chińskim sektorze infrastruktury i nieruchomości może pozytywnie wpłynąć na ceny metali.

Podczas cyklu obniżek stóp procentowych przez RBA, ASX 200 historycznie odnotował średni wzrost o około 15% w 2019 i 2021 roku. Zakładając, że bank zainicjuje obniżki stóp procentowych w drugiej połowie przyszłego roku, indeks może wzrosnąć o 7-8% w 2024 roku.

Akcje wydobywcze utrzymają rynki australijskie w 2024 r.

Główni górnicy, w tym BHP, Rio Tinto i Fortescue Metals, wnoszą około 14% do kapitalizacji rynkowej ASX 200 Sam BHP ma 10,5% udziału w indeksie. Historycznie rzecz biorąc, BHP ma tendencję do poruszania się w dodatniej korelacji z ASX 200, a jego ruchy akcji są zgodne z metalami nieszlachetnymi, takimi jak miedź i ruda żelaza. Korelacje te podkreślają znaczący wpływ cen surowców na australijskie rynki akcji.

W związku z rosnącymi oczekiwaniami na zwrot Fed w sprawie stóp procentowych, dolar amerykański znajduje się w trendzie spadkowym od października tego roku, co ogólnie wpływa na ceny metali. Oznaki spowolnienia na amerykańskich rynkach pracy i obiecująca trajektoria schładzania inflacji skłoniły rynki do wyceny potencjalnego cyklu obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną już w maju 2024 r. Prawdopodobnie doprowadzi to do dalszego osłabienia USD, a następnie do wzrostu cen eksportowych głównych metali w Australii, takich jak miedź i ruda żelaza. W związku z tym sektor materiałowy, w skład którego wchodzą główni górnicy, tacy jak BHP, Rio Tinto i Fortescue Metal, może być siłą napędową wzrostów ASX 200 w nowym roku.

Wielka czwórka banków i ich perspektywy

Australijska Wielka Czwórka banków, a mianowicie Commonwealth Bank of Australia (CBA), Westpac Banking Corporation (WBC), Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) oraz National Australia Bank (NAB), łącznie mają znaczną wagę około 20% na ASX 200. W związku z tym wyniki i trendy akcji tych banków mają znaczny wpływ jako kolejna główna siła napędowa na australijskim rynku akcji. Australijska Wielka Czwórka banków odnotowała rekordowy zysk w 2023 r. dzięki wysokim stopom procentowym i solidnemu wzrostowi kredytów. Jednak oznaki wzrostu zysków mogą osłabnąć w 2024 r., ponieważ podwyżki stóp procentowych RBA potencjalnie wpłyną na zdolność kredytową i wydatki gospodarstw domowych, a tym samym na zyski banków. To umiarkowanie może znaleźć odzwierciedlenie w spowolnieniu wzrostu kredytów hipotecznych i biznesowych, spadku depozytów i szczytowego wyniku odsetkowego netto. Niemniej jednak Wielka Czwórka może starać się uspokoić inwestorów poprzez zwiększenie wypłat dywidend i skupu akcji własnych. Dodatkowo, podczas cyklu obniżek stóp procentowych przez RBA, akcje banków mają tendencję do rajdu wraz z szerszymi rynkami.


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app