Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Co by było, gdyby inflacja powróciła od strony surowców?

Ostatnie tygodnie roku na rynkach finansowych były wyjątkowe. Skale zmian cen instrumentów finansowych w krótkim okresie są niesamowite. Oznacza to, że zmienność jest ogromna, a wolumeny transakcji nie do końca jej odpowiadają. Może to wskazywać na pewną płytkość rynku, gdzie te same pieniądze, co wcześniej, mogą być wykorzystane do tworzenia większych ruchów cenowych. Na dłuższą metę jest to niepokojące. Niepokojąca może być również skala zmian cen instrumentów w reakcji na niewielkie zmiany danych makroekonomicznych.

Innym dość niepokojącym zjawiskiem na 2024 r. może być bardzo silny konsensus, że banki centralne w gospodarkach rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone i strefa euro, obniżą stopy procentowe. Według rynku jest to niemal pewne, a obligacje z kolei mają być najlepszą klasą aktywów w 2024 roku. I tu zatrzymamy się na chwilę i zastanowimy się, co by się stało, gdyby...

Prawdopodobnie doskonale zdajemy sobie sprawę, że część dezinflacji wynika obecnie ze spadku cen surowców energetycznych, takich jak ropa naftowa, benzyna, olej opałowy, gaz. Aby jednak nie skupiać się tylko na tej grupie, ale to właśnie ona jest najbardziej odpowiedzialna za dezinflację w ujęciu rocznym, spójrzmy szerzej na cały indeks towarowy CRB.

Czym jest Indeks Towarowy CRB?

Indeksem towarowym CRB jest indeks Thomson Reuters/Jefferies CRB Index (obecnie znany jako Refinitiv/CoreCommodity CRB Index po przejęciu Thomson Reuters przez Refinitiv). Za publikację tego konkretnego indeksu odpowiada Refinitiv, będący jednym z największych globalnych dostawców danych finansowych i infrastruktury rynkowej.

Indeks Refinitiv/CoreCommodity CRB jest powszechnie uznawany i śledzony jako indeks, który mierzy ogólny kierunek rynku towarowego. Zawiera różnorodne towary, w tym energię, metale i produkty rolne, co czyni go ważnym wskaźnikiem dla inwestorów i analityków zainteresowanych sektorem towarowym. Indeks ten jest często używany do analizy trendów inflacyjnych i ogólnych globalnych warunków gospodarczych.

Jak indeks CRB zachowywał się na przestrzeni lat i co się w nim znajduje?

Indeks podzielony jest na grupy. Najważniejsza jest w nim ropa naftowa, której udział stanowi 23%. I tu kończy się dominacja jednego surowca, a zaczyna bardzo różnorodny skład. W skład CRB wchodzi rekordowy sok pomarańczowy, kakao, cukier, gaz, złoto, soja, nikiel, pszenica, srebro, miedź, łącznie 19 składników z różnych grup towarowych.

Indeks CRB odnotował ogromny wzrost w wyniku najpierw spadku cen ropy naftowej w czasie lockdownów, a następnie otwarcia gospodarek. W sumie CRB wzrósł o ponad 220% od dołka Covid. CRB osiągnął swój szczyt w czerwcu 2022 r. i cofnął się o nieco ponad 20% do dołka ustanowionego w marcu 2023 r. Może to oznaczać, że baza CRB wejdzie do gospodarki już w pierwszym kwartale przyszłego roku (marzec 2024 r. – marzec 2023 r.).

Wpływ CRB na inflację

Sprawdzając zmianę indeksu rok do roku i porównując ją do inflacji w USA, łatwo jest dostrzec korelację. Pytanie tylko, jaka jest jej siła. W ostatniej dekadzie wzrost CRB rok do roku o około 15% oznaczał inflację w USA na poziomie 2,7%. Obecnie roczna zmiana indeksu jest bliska 0%, a inflacja w USA przekracza 3% Z tej perspektywy wystarczy, że indeks CRB wzrośnie jedynie do poziomu z czerwca 2022 r., aby inflacja w USA powróciła w okolice 4,5-5%. Byłoby to wydarzenie, którego rynki absolutnie się dziś nie spodziewają, a stół giełdowy zostałby wtedy wywrócony do góry nogami. Korelacja rocznej procentowej zmiany CRB z CPI w USA wynosi 0,7.

Czy surowce mogą znów podrożeć?

Z punktu widzenia metali miedź w ujęciu rocznym zachowuje się neutralnie, ale patrzać od jesieni 2023 r. rozpoczęła ruch wzrostowy. Co więcej transformacja energetyczna i prawdopodobnie rychłe ożywienie w Chinach w najbliższych kwartałach mogą pomóc w wzroście ceny surowca. Ponadto duże wschodzące gospodarki znajdują się w cyklu luzowania polityki pieniężnej, co może również przełożyć się na wyższy popyt na metale.

Z kategorii surowców energetycznych najmocniej w ujęciu rocznym spadł gaz i ropa naftowa. Jeśli chodzi o ropę, to warto się na chwilę zatrzymać, bo powyżej 60 dolarów za baryłkę są np. progi rentowności dla budżetu państw arabskich, więc bez kryzysu na skalę GFC czy covid trudno byłoby oczekiwać przełamania tej bariery. Warto też pamiętać, że gospodarki takie jak rynki wschodzące czy strefa euro albo minęły dekoniunkturę, albo w niej są. Z tej persopektywy czejać nas może ożywienie i większy popyt na ropę. Chiny mogą przewodzić cyklowi ożywienia, ponieważ ciężko pracują, aby wyprowadzić swoją gospodarkę z zagrożenia deflacją. Wydaje się, że tylko Stany Zjednoczone znajdują się w późnym cyklu koniunkturalnym, co ma mieć niewielki, jeśli w ogóle, wpływ na konsumpcję ropy Do tego dochodzi bardzo istotna sezonowość zmian cen ropy. W tym roku jest ona szczególnie widoczna, a jej zachowanie może prowadzić do istotnego wzrostu cen do marca 2024 r.

Podsumowanie

Wydaje się więc, że niektóre towary są pod wpływem klimatu lub chorób (pomarańcze, kakao, cukier itp.), nie zmieni się to z dnia na dzień, a co więcej, może niestety rozszerzyć się również na inne towary, podnosząc ich ceny i zmniejszając ich zbiory. Z drugiej strony, surowce energetyczne lub metale również mogą wkrótce osiągnąć dno, a nawet je osiągnęły. Warto również pamiętać, że pomimo ponad 220% wzrostu CRB, indeks skorygował jedynie 23% tego ruchu, co oznacza, że ceny surowców są nadal bardzo wysokie, a nawet niewielki powrót CRB do wyższych poziomów mógłby mieć bardzo poważne konsekwencje dla obecnych euforycznych nastrojów dezinflacyjnych na rynkach. Być może warto zwrócić na to uwagę w najbliższych miesiącach i kwartałach.


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app