Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Cykl koniunkturalny – gdzie jesteśmy i na jakie klasy aktywów zwrócić uwagę w nadchodzącym czasie?

Cykl koniunkturalny, znany również jako cykl gospodarczy, to regularne fluktuacje występujące w działalności gospodarczej danego kraju lub regionu. Cykl koniunkturalny charakteryzuje się kolejno występującymi okresami wzrostu gospodarczego (ekspansji) oraz spowolnienia (kontrakcji). Ten proces zachodzi cyklicznie i ma wpływ na różne sektory gospodarki, takie jak produkcja, zatrudnienie, inflacja i popyt konsumencki.

Cykle koniunkturalne są związane z wahaniami popytu na towary i usługi oraz zmianami w poziomie inwestycji i wydatków konsumpcyjnych. W okresie wzrostu gospodarczego produkcja rośnie, bezrobocie maleje, a dochody rosną, co prowadzi do większej konsumpcji. To z kolei pobudza inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy. Jednak w pewnym momencie dochodzi do przesycenia rynku, co prowadzi do spowolnienia gospodarczego. W takim okresie produkcja maleje, wzrasta bezrobocie, a dochody spadają, co z kolei prowadzi do mniejszych wydatków konsumenckich i inwestycji.

Cykle koniunkturalne są wynikiem różnych czynników, takich jak zmiany polityki fiskalnej i monetarnej, zmiany technologiczne, fluktuacje na rynkach finansowych i zewnętrzne szoki, takie jak kryzysy finansowe czy zmiany polityczne. Istnieje wiele teorii, które próbują wyjaśnić przyczyny i przebieg cykli koniunkturalnych, takie jak teoria monetarna, teoria inwestycji czy teoria oczekiwań.

Akcje, obligacje, a cykl koniunkturalny 

W fazie cyklu koniunkturalnego, w której najlepiej inwestować - czy to w akcje czy obligacje - zależy od aktualnego stanu gospodarki i prognoz dotyczących przyszłego rozwoju. Oba instrumenty mają swoje zalety i ryzyka, które mogą być bardziej lub mniej korzystne w różnych fazach cyklu koniunkturalnego.

W fazie wzrostu gospodarczego, znanej również jako ekspansja, inwestowanie w akcje może być korzystne. W tym okresie firmy zwykle odnoszą lepsze wyniki finansowe, co prowadzi do wzrostu cen akcji. Wzrost gospodarczy sprzyja też wzrostowi zysków przedsiębiorstw, co może przekładać się na dywidendy dla posiadaczy akcji. Ponadto, w czasie ekspansji popyt na towary i usługi rośnie, co korzystnie wpływa na działalność przedsiębiorstw.

W fazie spowolnienia gospodarczego, znanej również jako kontrakcja, inwestowanie w obligacje może być bardziej bezpieczne. W tym okresie zwykle obserwuje się wzrost ryzyka inwestycyjnego i większą niepewność na rynkach finansowych.

Kiedy może wzrastać cena obligacji?

Wzrost wartości obligacji może nastąpić, gdy inflacja spada (dezinflacja), a stopy procentowe osiągają swój szczyt i są perspektywy do ich obniżenia. Spadek inflacji może być korzystny dla obligacji, ponieważ chroni ich wartość nominalną przed utratą siły nabywczej. Równocześnie obniżenie stóp procentowych zwiększa atrakcyjność obligacji. Kiedy inflacja jest coraz niższa, a stopy procentowe są obniżane przez bank centralny, inwestorzy mogą być zainteresowani inwestowaniem w obligacje.

Gdzie jesteśmy w cyklu koniunkturalnym? Przykład USA

The Conference Board przewiduje większe słabości w gospodarce Stanów Zjednoczonych, prowadzące do recesji z powodu inflacji, stanowczości Rezerwy Federalnej, kryzysu bankowego i trendów w wydatkach konsumenckich. Prognozuje spowolnienie realnego wzrostu PKB do 0,7% w 2023 r., a następnie do 0,4% w 2024 r. Po drodze w ujęciu kwartalnym spadek PKB r/r może mieć miejsce w IV kwartale 2023 r., z kolei według miary SAAR recesja może wystąpić już w drugiej połowie tego roku.

Wydatki konsumenckie wzrosły tylko w styczniu, a reszta miesięcy była negatywna. Inwestycje biznesowe spadają z powodu wysokich stóp procentowych i niepewności. Inflacja będzie trudna do opanowania, a rynek pracy pozostanie napięty. Oczekuje się, że recesja potrwa do 2024 r. Po tym okresie prognozowane jest stabilne ożywienie gospodarcze, niższa inflacja i obniżenie stóp procentowych.

CFD na ETF TLT. Platforma NextGeneration. Więcej informacji o instrumencie znajduje się tutaj.

Może to oznaczać, że jesteśmy pomiędzy szczytem inflacji a dołkiem tempa wzrostu PKB. W takiej sytuacji teoretycznie ciekawą klasą aktywów mogą być obligacje. Czym recesja będzie bardziej prawdopodobna lub czym dezinflacja będzie przyspieszać, tym w teorii ceny obligacji mogą rosnąć szybciej.


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app