Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Realne stopy procentowe w USA kluczowe dla wielu rynków w tym dla ceny złota

Dziś zapoznamy się z najnowszymi projekcjami makroekonomicznymi FOMC, jako jeden z najciekawszych punktów wieczornych wydarzeń związanych również z decyzją w sprawie stóp procentowych oraz konferencją prasową Jerome'a Powella.

Dlaczego realne stopy mogą być istotne i na co mogą mieć wpływ?

Realne stopy procentowe to stopy procentowe po odjęciu inflacji. Są one miarą rzeczywistego kosztu pożyczania pieniędzy i rzeczywistej stopy zwrotu z inwestycji. Gdy realne stopy procentowe są dodatnie, oznacza to, że nominalna stopa procentowa jest wyższa niż aktualna stopa inflacji (można również przyjąć obecną stopę procentową i oczekiwaną inflację).

Aby realne stopy procentowe malały, mogą zajść różne scenariusze:

Wzrost inflacji: jeśli inflacja wzrasta szybciej niż nominalne stopy procentowe, realna stopa procentowa będzie się zmniejszać. Inflacja obniża wartość pieniądza, więc nawet jeśli nominalna stopa procentowa pozostaje stała, realna wartość zwrotu z inwestycji spada.

Obniżenie nominalnych stóp procentowych: gdy bank centralny obniża nominalne stopy procentowe, a inflacja pozostaje stała lub rośnie wolniej, realne stopy procentowe również spadają. Obniżenie realnych stóp procentowych jest często stosowane do stymulowania gospodarki.

Zbyt niskie realne stopy procentowe mogą prowadzić do nadmiernej inflacji, co negatywnie wpływa na stabilność gospodarczą, podczas gdy zbyt wysokie realne stopy mogą hamować wzrost gospodarczy.

Realne stopy a cena złota

Złoto ustanowiło niedawno nowy rekord wszech czasów, po czym powtórzyło scenariusz z maja. Czyli wybicie szczytu w nocy i następnie powrót. Niemniej, jeśli w projekcjach makroekonomicznych FOMC pojawiłaby się możliwość, że kolejne lata przyniosą spadek realnych stóp procentowych, to w ostatnich dwudziestu latach nie było takiej sytuacji, aby wraz z ich spadkiem złoto nie drożało. Złoto w teorii powinno drożeć wraz ze spadkiem realnych stóp, co zwiększa jego atrakcyjność względem innych aktywów. Tym samym niewykluczone, że obecna korekta na złocie może być bacznie obserwowana przed ewentualnym długofalowym i fundamentalnym wzrostem.


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app