Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Pierwsze oznaki końca podwyżek stóp procentowych na świecie?

Czy Bank Kanady wyznaczy ścieżkę dla amerykańskiego Fedu, jeśli chodzi o stopy procentowe? Czy zatrzymanie cyklu podwyżek na północy kontynentu będzie wyznacznikiem dla południowego sąsiada? Dokąd mogą zmierzać stopy procentowe w Europie i kiedy może zakończyć się cykl w strefie euro i jak mogą na to reagować rynki? Spróbujemy znaleźć odpowiedzi na te pytania.

Wczoraj Bank Kanady podniósł główną stopę procentową do poziomu 4,5 proc., co było zgodne z oczekiwaniami rynku. Jednak w komunikacie do swojej decyzji BoC zasygnalizował zakończenie cyklu agresywnego zacieśniania polityki monetarnej w przypadku, gdy rozwój sytuacji gospodarczej będzie zgodny z perspektywą banku centralnego. Bank dodał, że kontynuuje również politykę zacieśniania ilościowego w celu uzupełnienia ostatnich podwyżek stóp procentowych. Politycy podkreślili, że gospodarstwa domowe nadal odczuwają presję wyższej inflacji, ponieważ ceny żywności i utrzymania mieszkania uległy dalszemu przyspieszeniu, mimo że niższe koszty benzyny spowodowały spowolnienie inflacji do 6,3% w grudniu z najwyższego poziomu 8,1% w czerwcu. Wciąż jednak krótkoterminowe oczekiwania inflacyjne pozostają podwyższone, ale przewiduje się ich znaczny spadek w dalszej części roku. W międzyczasie bank szacuje, że gospodarka kanadyjska wzrosła o 3,6% w 2022 r., ale prawdopodobnie zatrzyma się w połowie bieżącego roku, zanim wzrost ponownie przyspieszy w drugiej połowie. Bank Kanady przewiduje, że inflacja znacznie spadnie w tym roku. Oczekuje się, że niższe ceny energii, poprawa globalnych warunków podaży oraz wpływ wyższych stóp procentowych na popyt obniżą inflację CPI do około 3% w połowie tego roku i wróci ona do celu 2% w 2024 r

Rynek jest przekonany, że to koniec podwyżek

Spoglądając na wycenę kontraktów FRA, Kanada staje się krajem, który do końca 2023 r. może obniżyć swoją główną stopę procentową o przynajmniej 50 punktów bazowych. Mowa zatem o zwrocie w stopach do 4,0 z obecnych 4,5%. Kto może być następny w kolejce? Otóż Stany Zjednoczone. Tutaj rynek widzi jeszcze możliwość podwyżek stóp procentowych, ale następnie może pojawić się przynajmniej jedno cięcie o 25 punktów bazowych. Również Wielka Brytania jest na celowniku inwestorów na rynku stopy procentowej, jako kraj, który będzie ciąć koszt pieniądza w 2023 r. O ile w najbliższym czasie możliwa jest jeszcze podwyżka, to do końca 2023 roku inwestorzy oceniają, że Bank Anglii zetnie główną stopę procentową o 25 punktów bazowych.

Z tego obrazu wyłamuje się strefa euro. Tu możemy mieć przesunięcie względem wspomnianych gospodarek, a zwłaszcza względem kontynentu amerykańskiego. W strefie euro rynek, ale również decydenci, mówią o dalszych podwyżkach po 50 punktów bazowych i na horyzoncie nie widać na razie wyceny możliwego cięcia stóp w 2023 r. Podobnie sytuacja wygląda w Australii, gdzie również po ostatnim zaskoczeniu inflacyjnym szans na spadek stóp w 2023 roku nie widać – przynajmniej na tę chwilę.

Obligacje mogą odetchnąć z ulgą?

W teorii szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych lub jego bliskość może wyznaczać potencjał do pojawiania się obligacyjnej fazy cyklu rynkowego. Choć w ostatnim czasie to akcje, krypto czy złoto przykuły uwagę, warto pamiętać o obligacjach. Tutaj, po burzliwym 2022 roku może przyjść większe uspokojenie. Indeks MOVE mierzący zmienność na tym rynku obniżył się do poziomu, który ostatni raz był widziany w sierpniu 2022 roku i może być na dobrej drodze do ewentualnych dalszych spadków. Jego wartość to obecnie prawie 108 pkt, a 200-tygodniowa średnia to 77 pkt. Przy założeniu, że stopy procentowe przestaną się już gwałtownie zmieniać, może to również prowadzić do uspokojenia na rynku obligacji.

Daniel Kostecki
Analityk Rynków Finansowych
CMC Markets


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app