Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Perspektywy rynków towarowych na 2024 r.

Biorąc pod uwagę gwałtowny wzrost cen rudy żelaza w drugiej połowie tego roku, inwestorzy mogą myśleć, że rok 2024 może być wielkim rokiem dla surowców. Wysiłki stymulacyjne chińskiego rządu mające na celu wzmocnienie projektów infrastrukturalnych stwarzają obiecujące perspektywy dla boomu surowcowego w nadchodzącym roku. W rzeczywistości makro czynnikiem napędzającym odbicie na szerokich rynkach towarowych mogą być potencjalne trendy spadkowe dolara amerykańskiego w 2024 r., które zostały ogromnie wylicytowane przez rynki finansowe, ponieważ amerykańska Rezerwa Federalna mogła osiągnąć koniec cyklu podwyżek stóp procentowych.

O ile jednak inwestorzy mogą być podbudowani rosnącymi cenami rudy żelaza, które są szczególnie narażone na decyzje chińskiego rządu, o tyle perspektywy dla surowców są ogólnie raczej stonowane.

Najnowsza prognoza cen surowców Banku Światowego sugeruje, że w ciągu najbliższych dwóch lat nastąpi spadek cen surowców.

Według Banku Światowego, powodem ich nieco niedźwiedziej perspektywy jest to, że podczas gdy na całym świecie toczą się liczne konflikty, z wojną na Ukrainie i najnowszą pożogą na Bliskim Wschodzie na czele, większość rynków towarowych jest zaskakująco optymistyczna.

Podczas gdy Bank Światowy przewiduje minimalne zakłócenia na światowych rynkach towarowych – zwłaszcza ropy naftowej – zabezpiecza swoje zakłady i ostrzega, że jeśli obecna sytuacja między Izraelem a Strefą Gazy przerodzi się w szerszą wojnę regionalną, wszystkie zakłady są w zasadzie wyłączone.

Przeciwko temu założeniu przemawia fakt, że spowolnienie gospodarki światowej pod wpływem wojny może również stanowić ryzyko spadku cen surowców.

W związku z tym prognozy dla surowców na 2024 r. są mieszane pod wpływem niepewności geopolitycznej.

Ropa naftowa i gaz ziemny mogą nadal znajdować się pod presją spadkową

Chociaż ze względu na napięcia na Bliskim Wschodzie kluczowe surowce, takie jak ropa naftowa i złoto, wzrosły znaczne premie za ryzyko, ceny ropy mogą spaść w 2024 r. wraz ze spowolnieniem światowej gospodarki, w szczególności spowodowanym spowolnieniem gospodarczym w Chinach i rekordowo wysoką produkcją ropy w USA. Podczas gdy ceny złota prawdopodobnie pozostaną bardziej wrażliwe na napięcia geopolityczne, ponieważ metal szlachetny jest zwykle postrzegany jako ryzykowne aktywo zabezpieczające czas kryzysu

Oprócz ropy naftowej, gaz ziemny był jedną z najważniejszych sił, które spowodowały gwałtowny wzrost inflacji od czasu rozpoczęcia wojny ukraińsko-rosyjskiej w lutym 2021 r. Jednak w 2023 r. nastąpił gwałtowny spadek cen gazu ziemnego ze względu na rekordową produkcję i wyższe zapasy. Popyt ma charakter cykliczny i oczekuje się, że wzrośnie wraz z zimą na półkuli północnej, utrzymując ceny gazu ziemnego na podwyższonym poziomie, zanim spadnie w 2024 r.

Potencjalną presję na obniżenie cen ropy naftowej i gazu wywiera również przejście na czystą energię, ponieważ popyt na paliwa kopalne prawdopodobnie będzie dalej spadał, zwłaszcza w miarę szybkiego wzrostu ewolucji transportu w kierunku pojazdów elektrycznych (EV).

Według IEA ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel stanowią około 80 procent źródeł energii; Odsetek ten spadł z 87 procent w 2010 roku.  Większość graczy na rynku paliw kopalnych szuka sposobów na jak najszybszą dekarbonizację.

Oczekuje się, że popyt na paliwa kopalne będzie dalej spadał, a rządy będą coraz częściej podejmować działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym, co może prowadzić do zaostrzenia przepisów dotyczących przemysłu paliw kopalnych.

Minerały krytyczne i metale przemysłowe można określić na podstawie popytu na pojazdy elektryczne

Jeśli chodzi o główny eksport minerałów krytycznych z Australii, dobrą wiadomością jest to, że rosnąca popularność pojazdów elektrycznych zapewni utrzymanie wysokiego popytu na lit i kobalt, które są używane w akumulatorach. Do tego może jeszcze bardziej przyczynić się niedawna decyzja rządu federalnego o podwojeniu dotacji na minerały krytyczne do 4 miliardów dolarów.

Rynki samochodów elektrycznych odnotowują gwałtowny wzrost. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) w 2022 roku łącznie 14 procent wszystkich sprzedanych nowych samochodów było elektrycznych, a liczba ta prawdopodobnie wzrośnie jeszcze bardziej, zwłaszcza że Tesla wskazuje na plany znacznego zwiększenia produkcji w ciągu najbliższych siedmiu lat do 2030 roku.

Podaż minerałów krytycznych jest ograniczona. Wiele z największych rezerw na świecie znajduje się w krajach o ryzyku geopolitycznym. Australia prawdopodobnie odegra kluczową rolę jako jeden z kluczowych producentów minerałów na świecie, z dala od napięć geopolitycznych.

Ryzyko spadku utrzymuje się jednak w Chinach, ponieważ wzrost podaży i osłabienie popytu krajowego mogą nadal wpływać na ceny minerałów krytycznych. Cena spot węglanu litu spadła do najniższego poziomu od dwóch lat na początku listopada z powodu problemu nadpodaży w Chinach. Trend ten może utrzymać się do początku 2024 r., dopóki podaż nie zostanie zrównoważona, w zależności od trajektorii ożywienia gospodarczego w Chinach.

Popyt  na pojazdy elektryczne mógł osiągnąć swój cykliczny szczyt, ponieważ niedawny raport CarGurus wykazał, że 47% nabywców nie miało zamiaru kupować pojazdu elektrycznego jako następnego samochodu na początku tego roku. Ma to negatywny wpływ nie tylko na minerały krytyczne, ale także na kluczowe metale przemysłowe, w szczególności miedź i aluminium.

Makro odgrywa kluczową rolę

Inne czynniki, które mogą mieć wpływ na rynki towarowe w 2024 r., to perspektywy globalnego wzrostu gospodarczego oraz to, czy bankom centralnym, po długim okresie zaciskania pasa, udało się ponownie umieścić inflacyjnego dżina w butelce. Biorąc pod uwagę obecny krajobraz gospodarczy, banki centralne mogły wykonać swoją pracę, podnosząc stopy procentowe, jednocześnie osiągając gospodarkę miękkiego lądowania. Może to spowodować dalsze osłabienie USD i ogólnie podnieść ceny surowców.

Z drugiej strony, jeśli inflacja pozostanie stosunkowo wysoka lub zacznie ponownie rosnąć, stopy procentowe prawdopodobnie pozostaną wyższe przez dłuższy czas, zmniejszając w ten sposób popyt i cenę metali przemysłowych, zwykle miedzi i rudy żelaza.

Rynki towarowe mogą być niestabilne, dlatego inwestorzy powinni dokładnie rozważyć swoją tolerancję ryzyka przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.

Inwestorzy muszą być świadomi różnych czynników, takich jak dynamika podaży i popytu na dany towar. Muszą uważnie monitorować krajobraz geopolityczny, taki jak wojny i spory handlowe.

Na koniec powinni wziąć pod uwagę czynniki makroekonomiczne, takie jak globalny wzrost gospodarczy, inflacja i stopy procentowe, i określić, w jaki sposób te czynniki wpływają na konkretny towar, którym są zainteresowani.


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app