Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inflacja CPI z USA i protokół z posiedzenia Fed – istotne wydarzenia dla rynków

Rynki europejskie dobrze rozpoczęły tydzień pomimo ostrzeżenia ze strony MFW dotyczącego szeroko pojętego sektora bankowego oraz ryzyka dla wzrostu gospodarczego w szerszym ujęciu.

Przedstawiając ponurą prognozę dla światowej gospodarki, MFW wskazał na możliwość, że stopy procentowe mogą w końcu spaść do poziomu sprzed kilku miesięcy, choć odmówił podania terminu.

W związku z tym, że rynki znajdują się obecnie w pewnej "strefie zmierzchu" pomiędzy piątkowym raportem o zatrudnieniu a dzisiejszymi danymi o marcowym wskaźniku CPI, obraz dotyczący kolejnego ruchu Fed w sprawie stóp może stać się nieco jaśniejszy, nawet pomimo tego, że dane ekonomiczne z zeszłego tygodnia w dużej mierze wskazywały na pewne pogorszenie stanu gospodarki amerykańskiej.

Piątkowy raport o zatrudnieniu zresetował narrację o złych danych z zeszłego tygodnia, które spowodowały gwałtowny spadek rentowności obligacji - w marcu przybyło 236 tys. miejsc pracy, a stopa bezrobocia spadła do 3,5%, mimo że wskaźnik aktywności zawodowej wzrósł do 62,6%.

Dane z zeszłego tygodnia wydają się sugerować, że ludzie w końcu wracają do pracy, podczas gdy koszty życia nadal ograniczają finanse konsumentów. Dane te sugerują również, że liczba osób powracających do pracy będzie nadal spadać, gdyż w lutym po raz pierwszy od maja 2021 roku spadła poniżej 10 mln. Dane o wynagrodzeniach spadły z 4,6% do 4,2%.

Reakcją rynku w ciągu ostatnich kilku dni był powrót 2-letnich rentowności w USA powyżej 4%, po tym jak w pewnym momencie w zeszłym tygodniu spadły do poziomu 3,65%.

W piątkowym raporcie o zatrudnieniu odnotowano również rewizję w górę do 326 tys. w lutym, przy jednoczesnej rewizji w dół do 477 tys. z 504 tys. w styczniu.

Podsumowując, pomimo pewnych słabości widocznych w zeszłotygodniowych danych ISM, amerykański rynek pracy nadal wygląda na odporny, z niewielkimi oznakami słabości w tej chwili, co poddaje w wątpliwość narrację, że zobaczymy cięcia stóp w drugiej połowie tego roku.

Sądząc po reakcji rynku obligacji, piątkowe dane podtrzymują również perspektywę kolejnej podwyżki stóp o 25 pb. przed dzisiejszymi danymi o CPI w USA za marzec, w których oczekuje się wzrostu cen bazowych do 5,6% z 5,5%. To jest to, czego Fed obawia się najbardziej, szczególnie w usługach, które nadal rosną, i prawdopodobnie będzie napędzać decyzje polityczne w przyszłości.

To właśnie na nich będzie się skupiał bank centralny, nawet jeśli dzisiejsze dane główne mają się poprawić - spadek z 6% do 5,1%.

Jutrzejsze marcowe dane PPI mogą dodatkowo wzmocnić gołębią narrację, jeśli nadal będą gwałtownie spadać, ponieważ mają one tendencję do bycia bardziej perspektywicznymi i działają jako wskaźnik wyprzedzający dla CPI.

Podczas gdy dzisiejsze dane o CPI będą utrzymywać wrzenie w kwestii prawdopodobieństwa wstrzymania lub dalszej podwyżki stóp o 25 punktów bazowych na początku maja, dzisiejsze minutki Fedu mogą zaoferować użyteczny wgląd w dyskusje na poprzednim posiedzeniu Fedu, kiedy amerykański system bankowy przechodził znaczne zawirowania z powodu upadku Silicon Valley i Signature Bank.

W niektórych kręgach pojawiły się spekulacje, że Rezerwa Federalna mogła rozważyć możliwość obniżenia stóp. Pod wieloma względami jakiekolwiek pojęcie obniżki stóp byłoby absurdalne i mogłoby jeszcze bardziej pogorszyć sytuację i jeszcze bardziej wystraszyć rynek.

Niemniej jednak, zamieszanie sprawiło, że Fed musiał być znacznie bardziej ostrożny w swoich komunikatach i pomimo kontynuacji podwyżki o 25 pb, w oświadczeniu nastąpiła znacząca zmiana tonu. Usunięcie wzmianki o tym, że "dalsze podwyżki będą odpowiednie", na rzecz "pewne dodatkowe usztywnienie polityki może być odpowiednie", było rozsądną zmianą, dającą Fedowi pole manewru do wstrzymania się z decyzją na następnym posiedzeniu, jeśli dane na to pozwolą, a także wskazującą, że koniec podwyżek stóp może być bliski.

Dzisiejsze protokoły będą również prawdopodobnie pouczające, jak poważnie dyskutowana była opcja wstrzymania podwyżek stóp i czy pójście tą drogą mogło wysłać sygnał, że Fed jest bardziej zaniepokojony obecną sytuacją, niż chciałyby tego rynki.

Powell przyznał, że wstrzymanie podwyżek stóp było rozważane ze względu na kryzys bankowy, jednak wyzwaniem dla Fed zawsze będzie to, jak przedstawić tę zmianę, by nie spłoszyć jeszcze bardziej rynków.

Powell powiedział, że perspektywa obniżki stóp w tym roku nie jest brana pod uwagę, co w niektórych kręgach było przedstawiane jako opcja.

Pobieżna analiza ostatniego wykresu dot plot potwierdziła, że urzędnicy Fed nie rozważają cięcia stóp w najbliższym czasie, choć rynki nadal uparcie wyceniały taką możliwość.

Mamy również najnowszą decyzję w sprawie polityki pieniężnej Banku Kanady, który oczekuje, że drugi miesiąc z rzędu utrzyma stopy na niezmienionym poziomie 4,5%, ponieważ nadal ocenia skutki poprzednich podwyżek stóp dla kanadyjskiej gospodarki.

Do tej pory widzieliśmy, że ostatnie dane o zatrudnieniu utrzymują się na dobrym poziomie, podczas gdy główny wskaźnik CPI nadal spada.

 


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app