Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Publikacje danych ekonomicznych i Forex

Podobnie jak na innych klasach aktywów, również na rynku Forex przeprowadzanie transakcji (potocznie handlowanie) przed, w trakcie i po ogłoszeniu kluczowych danych ekonomicznych może być bardzo interesującym sposobem działania na rynkach. Warto jednak pamiętać, że inne będą dane ekonomiczne które wpływają na rynki akcji, a inne na Forex.

Rynki Forex mają w zwyczaju reagować na dane ze sfery macro, czyli dane bardziej ogólne. Traderzy szukają w publikacjach danych konsekwencji dla podstawowych wskaźników ekonomicznych danego kraju (waluty), które mogą wpłynąć na wysokość stóp procentowych i politykę monetarną. Co do zasady, doniesienia o bardziej jastrzębim podejściu do wysokości stóp procentowych danego banku centralnego mogą sprzyjać danej walucie, a bardziej gołębie nastawienie może powodować jej spadki.

Publikacje głównych danych ekonomicznych

Traderzy i inwestorzy na Forex zazwyczaj koncentrują się na publikacjach danych ekonomicznych, które mogą wpływać, pośrednio i bezpośrednio na spekulacje dotyczące kierunku ruchu stóp procentowych danego kraju, w tym między innymi:

  • Decyzji banków centralnych i przemówień ich przedstawicieli
  • Produktu Krajowego Brutto (PKB)
  • Danych dotyczących zatrudnienia
  • Inflacji
  • Bilansu obrotów handlowych

Data publikacji tego typu danych znana jest z dużym wyprzedzeniem. Kluczowe publikacje są zazwyczaj o tej samej porze, np. zatrudnienie w sektorze pozarolniczym w USA (NFP czyli Nonfarm Payroll) pojawia się o godzinie 14:30 czasu w Warszawie w każdy pierwszy piątek miesiąca.

Forex i nastroje na rynku (potocznie zwane sentymentem rynkowym)

Doniesienia o sentymencie rynkowym mogą również wpływaćna waluty, szczególnie te które uznawane są za mniej ryzykowne, czyli w żargonie rynkowy za bezpieczne przystanie. Mogą nimi być USD, JPY, CHF oraz złoto i srebro. Wspomniane instrumenty będą zazwyczaj przyciągały inwestorów uciekających od nadmiernego ryzyka z innych aktywów. Dalej, w przypadku spokojnych czasów mogą one doświadczać odpływu zainteresowania.

Dane ekonomiczne, które mogą powodować większe lub mniejsze nastawienie inwestorów i traderów Forex na ryzyko to między innymi: wyniki rynków akcyjnych i ich zmienność, napięcia w sferze ekonomicznej i finansowej na poziomie danego kraju lub kontynentu, zawirowania polityczne, wybory, negocjacje dotyczące umów handlowych i inne wiadomości ekonomiczne i z banków centralnych. Dobrymi przykładami powyższego są kłopoty z długiem Grecji lub spadki na rynkach akcji w Chinach.

W jaki sposób ceny rynków towarowych wpływają na Forex

Waluty krajów, które są eksporterami surowców mogą być wrażliwe na doniesienia bezpośrednio z rynków towarowych i surowcowych. O takich walutach często mówi się – waluty surowcowe lub pary surowcowe. Innymi słowy doniesienia o zmianie proporcji popytu i podaży danego surowca będą wpływały na kursy tych par walutowych.

Informacje sugerujące niższą podaż mogą powodować wzrosty walut surowcowych i odwrotnie, większa podaż może oznaczać presję na krótkie pozycje. Napięcia polityczne, wojny, akty terroryzmu, trendy pogodowe, sankcje ekonomiczne, strajki i inne wydarzenia mogą również wpływać na odbiór przez rynki perspektyw dla ceny danego surowca i tym samym powiązanej z nim waluty.

Spekulacje co do kursów i podaży są zazwyczaj pod wpływem tych samych wiadomości. Dodatkowo zawsze warto być świadomym publikacji o zapasach i ich perspektywach.

Traderzy na rynku Forex powinni być również zwracać uwagę na sezonowość zmian kursów poszczególnych surowców. Ten element będzie szczególnie zauważalny w sektorze energetycznym, rolniczym, towarowym, ale już zdecydowanie mniej w metali nieżelaznych.

Tabela poniżej przedstawia niektóre z głównych walut surowcowych i powiązanych z nimi surowców.

Kraj Para walutowa Surowiec
Kanada USD/CAD Ropa WTI, metale
Australia AUD/USD   Metale przemysłowe i towary rolne
Nowa Zelandia NZD/USD  żywy inwentarz
Norwegia USD/NOK  Ropa Crude
Szwecja USD/SEK Metale i produkty leśne
Afryka Południowa USD/ZAR Metale szlachetne
Rosja USD/RUB Ropa Crude, gaz i metale

Doniesienia ze spółek a ceny walut

Generalnie wiadomości, które dotyczą poszczególnej spółki nie mają wpływu na waluty. Po prostu zazwyczaj skala działalności danej spółki, jej wyniki, zmiany zarządu, fuzje i przejęcia, plotki rynkowe i inne wydarzenia są relatywnie niewielkie w skali waluty danego kraju.

Dowiedz się więcej o transakcjach Forex i rynkach towarowych.

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich rynków, narzędzi transakcyjnych oraz funkcjonalności naszej platformy.

Otwórz rachunek

Rachunek demo

Wypróbuj inwestowanie bez ryzyka na wirtualnych środkach.

Otwórz demo

Rachunek demo

Wypróbuj transakcje CFD na wirtualnych środkach, bez ryzyka

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich naszych instrumentów, narzędzi transakcyjnych i wskaźników.

TOP