Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

COP28: kluczowy moment dla globalnej polityki klimatycznej i wpływ na rynki energetyczne, w tym zmienność cen ropy

Szczyt COP28, czyli 28. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu to wydarzenie, które zwraca uwagę świata na sprawy klimatyczne. Planowane na rozpoczęcie 30 listopada 2023 roku, to spotkanie globalnych liderów, ekspertów, aktywistów i przedstawicieli biznesu, które będzie trwało dwa tygodnie, mając na celu przyspieszenie działań w zakresie zmian klimatycznych. Spotkanie odbędzie się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Dubaju.

Cel Organizacji COP28

COP28 ma za zadanie zebrać państwa członkowskie do wspólnego stołu dyskusyjnego, aby ocenić postępy w realizacji zobowiązań klimatycznych i opracować dalsze strategie ograniczania emisji gazów cieplarnianych. W świetle rosnącej świadomości klimatycznej i presji ze strony społeczności międzynarodowej celem jest także zintensyfikowanie działań w kierunku osiągnięcia celów Porozumienia Paryskiego oraz agendy zrównoważonego rozwoju ONZ na 2030 rok.

Możliwe ustalenia i ich znaczenie

COP28 może przynieść nowe zobowiązania dotyczące redukcji emisji, finansowania działań klimatycznych oraz wspierania krajów rozwijających się w adaptacji do zmian klimatycznych. Istotne może być także poruszenie kwestii zwiększenia efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii i odejścia od paliw kopalnych, co ma bezpośredni wpływ na globalne emisje CO2.

Potencjalny wpływ na ceny ropy naftowej

Decyzje podjęte na COP28 mogą mieć istotny wpływ na globalne rynki energetyczne, w tym na ceny ropy naftowej. Dążenie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych może oznaczać zwiększoną inwestycję w odnawialne źródła energii i zmniejszenie zależności od paliw kopalnych. Takie zmiany mogą prowadzić do zmniejszenia popytu na ropę naftową, co potencjalnie wpłynie na jej ceny na rynkach światowych.

Jednakże istnieje też możliwość, że kraje arabskie mogą przekonywać, że nadal można korzystać w takim samym stopniu z ropy, ale jednocześnie przy zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych. Na ten aspekt będzie można zwrócić szczególną uwagę, ponieważ może być istotny z punktu widzenia równowagi popytu i podaży na ropę.

Podsumowanie

COP28 jest kluczowym momentem dla globalnej polityki klimatycznej. Decyzje podjęte podczas szczytu będą miały prawdopodobnie długofalowe konsekwencje zarówno dla kierunku działań w zakresie klimatu, jak i dla globalnych rynków energetycznych. Wydarzenie to jest ważnym krokiem w globalnych wysiłkach na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym i osiągnięcia bardziej zrównoważonej przyszłości.

Oczekiwana zmienność na rynku ropy naftowej

Z punktu widzenia oczekiwanej zmienności na rynku ropy WTI, indeks OVX zdaje się pokazywać, że rynek szacuje zmianę cen baryłki o 43% w skali roku. To z kolei implikuje potencjalną zmianę o około 12% w skali miesiąca lub o 21% w skali kwartału. Tym samym, jeśli wycena zmienności jest prawidłowa, to w grudniu baryłka WTI może kosztować 85 lub 66 USD. Zmienność nie pokazuje kierunku, a jedynie potencjalny zakres wahań.

 

___

 


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app