Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Abonament na notowania akcji CFD

Jeżeli chcesz przeprowadzać transakcje lub mieć dostęp do notowań CFD na akcje, powinieneś aktywować plan abonamentowy na Notowania Akcji CFD dla danego kraju lub grupy krajów.

Abonament jest ważny od momentu jego aktywacji, do końca danego miesiąca kalendarzowego (do północy według czasu lokalnego danego rynku). Kolejnym okresem abonamentu będzie kolejny pełny miesiąc kalendarzowy.

Abonament aktywowany w połowie miesiąca podlega pełnej, miesięcznej opłacie.

Aktywny abonament będzie automatycznie przedłużany od początku nowego miesiąca kalendarzowego, gdy na rynkach objętych abonamentem na Notowania Akcji CFD będziesz miał otwarte pozycje lub zlecenia oczekujące na koniec miesiąca.

Natomiast gdy przed końcem miesiąca kalendarzowego nie będziesz miał otwartych pozycji lub zleceń oczekujących na tych rynkach, to abonament automatycznie wyłączy się od następnego miesiąca kalendarzowego.

Możesz również wyłączyć abonament w dowolnym momencie, w przypadku braku otwartych pozycji lub zleceń oczekujących na rynkach objętych abonamentem na Notowania Akcji CFD.

Pierwszy abonament nie zostanie aktywowany, jeżeli na rachunku nie ma wystarczających środków na pokrycie kosztów abonamentowych.

Natomiast bez względu na stan środków na Twoim rachunku, w przypadku otwartych pozycji lub zleceń oczekujących abonament zostanie przedłużony na kolejny miesiąc. Upewnij się więc, że ilość środków na Twoim rachunku jest wystarczająca na pokrycie wszystkich kosztów.

Opłaty abonamentowe w walucie innej niż waluta Twojego rachunku, są pobierane po przeliczeniu na podstawie aktualnego kursu wymiany walut w momencie aktywowania lub przedłużania abonamentu.

Zwrot opłaty za abonament na notowania akcji CFD

Jeżeli Klient Prywatny w tym samym miesiącu kalendarzowym przeprowadzi dwie (2) lub więcej transakcji na instrumentach w ramach jednego planu abonamentowego, otrzyma zwrot opłaty abonamentowej za ten okres. Opłata zostanie zwrócona w kolejnym miesiącu kalendarzowym. Natomiast Inwestorzy Nieprywatni, aby otrzymać zwrot opłaty abonamentowej, muszą zrealizować pięć (5) lub więcej transakcji w trakcie danego miesiąca kalendarzowego.

Inwestorzy Nieprywatni mogą podlegać większym opłatom za abonament na notowania akcji CFD.

Opłata abonamentowa zawiera podatek VAT; dla obywateli Unii Europejskiej, w tym Polski, obowiązuje stawka VAT z Wielkiej Brytanii, ponieważ ten kraj jest miejscem dostarczenia usługi według zasad UE.

Przewalutowanie

Każdy zrealizowany zysk lub strata będą automatycznie przeliczane na walutę Twojego rachunku transakcyjnego według aktualnego kursu wymiany.

Kurs wymiany stosowany przez CMC Markets liczony jest na podstawie ceny środkowej dla odpowiedniej pary walutowej +/- 0,30%.

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich rynków, narzędzi transakcyjnych oraz funkcjonalności naszej platformy.

Otwórz rachunek

Rachunek demo

Wypróbuj inwestowanie bez ryzyka na wirtualnych środkach.

Otwórz demo

Rachunek demo

Wypróbuj transakcje CFD na wirtualnych środkach, bez ryzyka

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich naszych instrumentów, narzędzi transakcyjnych i wskaźników.

TOP