Prowizje – tylko CFD akcyjne

W przypadku instrumentów CFD opartych na akcjach, od każdej transakcji pobierana jest prowizja.Poniżej prezentujemy sposoby wyliczenia prowizji.

Przykłady dla transakcji na CFD na polskie akcje

Prowizja za transakcje na CFD na polskie akcje wynosi 0,18%, a prowizja minimalna jest równa 10 PLN.

Transakcja o wielkości 100 jednostek na instrumencie KGHM Polska Miedź po cenie 90 skutkuje pobraniem prowizji w wysokości 16,20 PLN wyliczonej w następujący sposób:

100 (ilość jednostek) x 90 (cena) = 9000 PLN x 0,18% = 16,20 PLN

Transakcja o wielkości 50 jednostek na instrumencie KGHM Polska Miedź w cenie 90 skutkuje pobraniem minimalnej stawki prowizji w wysokości 10 PLN opartej na następujących wyliczeniach:

50 (ilość jednostek) x 90 (cena) = 4500 x 0,18% = 8,10 PLN

Właściwa wartość prowizji dla tej transakcji byłaby mniejsza od przyjętej minimalnej prowizji w wysokości 10 PLN, w związku z czym pobrana zostanie kwota 10 PLN.

Przykłady dla transakcji na CFD na amerykańskie akcje.

Dla instrumentów na akcje z rynku USA, prowizja liczona jest według formuły 2 centy za jednostkę, natomiast prowizja minimalna wynosi  7$.

Prowizja za transkacje na instrumencie Caterpillar Inc (2 centy od jednostki, prowizja minimalna  7$) będzie oparta na następujących wyliczeniach:

600 jednostek w cenie 80,95 skutkuje pobraniem prowizji w wysokości 12$.
600 (ilość jednostek) x 0,02 (cena)

300 jednostek w cenie 80,95 skutkuje prowizją w wysokości 7$.

300 (ilość jednostek) x 0,02 (cena) = 6 $

Wynik jest mniejszy niż minimalna prowizja w wysokości 7$, co skutkuje pobraniem prowizji w wysokości 7$.

Prowizja od transakcji CFD na akcje

Kraj / Rynek Prowizja Waluta Minimalna prowizja
Wielka Brytania 0,10% GBP 5,00 GBP
USA 2 centy za jednostkę USD 7,00 USD
Australia 0,10% AUD 7,00 AUD
Austria 0,10% EUR 5,00 EUR
Belgia 0,10% EUR 5,00 EUR
Kanada 2 centy CAD 10,00 CAD
Dania 0,10% DKK 50,00 DKK
Finlandia 0,10% EUR 5,00 EUR
Francja 0,10% EUR 5,00 EUR
Niemcy 0,10% EUR 5,00 EUR
Hong Kong 0,18% HKD 50,00 HKD
Irlandia 0,10% EUR 5,00 EUR
Włochy 0,10% EUR 5,00 EUR
Japonia 0,10% JPY 1,000 JPY
Holandia 0,10% EUR 5,00 EUR
Nowa Zelandia 0,10% NZD 7,00 NZD
Norwegia 0,10%  NOK 70,00 NOK
Polska 0,18% PLN 10,00 PLN
Portugalia 0,10% EUR 9,00 EUR
Singapur (SGD) 0,10% SGD 10,00 SGD
Singapur (USD) 2 centy USD 7,00 USD
Hiszpania 0,10% EUR 5,00 EUR
Szwecja 0,10% SEK 70,00 SEK
Szwajcaria 0,10% CHF 7,00 CHF

Prowizja od transakcji na CFD opartych na akcjach (oprócz amerykańskich i kanadyjskich) liczona jest jako procent wartości transakcji. Prowizja dla CFD na akcje amerykańskie i kanadyjskie wynosi 2 centy za jedną akcję.

Wszystkie prowizje będą pobierane w walucie bazowej Twojego rachunku transakcyjnego według aktualnego kursu walut.

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich rynków, narzędzi transakcyjnych oraz funkcjonalności naszej platformy.

Otwórz rachunek

Straty mogą przewyższyć depozyt

Rachunek demo

Wypróbuj inwestowanie bez ryzyka na wirtualnych środkach.

Otwórz demo

Rachunek demo

Wypróbuj transakcje CFD na wirtualnych środkach, bez ryzyka

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich naszych instrumentów, narzędzia transakcyjnych i wskaźników.

Otwórz rachunek

Straty mogą przewyższyć depozyt

Land Rover BAR

Jako oficjalny partner zespołu żeglarskiego Land Rover BAR, wspieramy zespół Sir Bena Ainslie w Pucharze Ameryki.

Dowiedz się więcej

NSW Waratahs

Z dumą wspieramy zespół Super XV Rugby, gigantów NSW Waratahs, jeden z najbardziej znanych zespołów rugby w Australii.

Dowiedz się więcej

DO GÓRY

Ta strona używa plików cookies, których usunięcie może uniemożliwić korzystanie z naszych niektórych usług. Informacje o Cookies.

Zamknij
Inwestując z lewarem możesz stracić więcej niż depozyt. Upewnij się, że rozumiesz ryzyko.