73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Transakcje CFD z wykorzystaniem dźwigni finansowej

Skorzystaj z dostępnej w Okienku Zlecenia Drabinki Cenowej, dzięki której wyświetlisz cenę danego instrumentu właściwą dla danej wielkości pozycji – w ten sposób otrzymujesz informację na temat głębokości rynku. 

Wyższa wartość transakcji może skutkować szerszym spreadem. Więcej informacji znajdziesz na stronach dotyczących narzędzi dostępnych na platformie i realizacji zleceń. Zapoznaj się z kosztami transakcyjnymi CFD. 

W pewnych sytuacjach kwotowania nie są generowane przez system automatycznie, a w sposób manualny – przykładowo, gdy dany instrument CFD kwotowany jest poza godzinami transakcyjnymi instrumentu bazowego. W konsekwencji jesteśmy w stanie zapewni płynność takiego instrumentu poza godzinami transakcyjnymi. W przypadku manualnego generowania kwotowań, ich źródłem są inni dystawcy danych, a gdy jest to możliwe, nasz własny rynek danego instrumentu. ​Z uwagi na bezprecedensowe ruchy na rynku ropy nasze kasowe instrumenty na ropę mogą być wyceniane w inny sposób. W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta.

Akcje

RYNEK KASOWY

Kwotowania instrumentów akcyjnych CFD opiera się na danych z odpowiednich rynków bazowych. Nasz zautomatyzowany system kwotowania prezentuje głębokość rynku w postaci Drabinki Cenowej, która zawiera do maksymalnie dziesięciu poziomów głębokości dla każdego instrumentu akcyjnego CFD. Każdy poziom w przejrzysty sposób przedstawia dostępne dla danych wielkości transakcyjnych ceny, jak również wzrastający wraz z wielkością pozycji spread.

Indeksy

RYNEK KASOWY

Oferowane przez nas kasowe rynki indeksów, umożliwiają przeprowadzanie kontraktów na instrumentach kwotowanych w sposób ciągły, w odróżnieniu od kontraktów terminowych, z określonym terminem wygaśnięcia.

Kwotowania dla każdego z indeksów kasowych dostępnych na naszej platformie, generowane są automatycznie w oparciu o dane cenowe z odpowiednich rynków bazowych i ceny kontraktów terminowych (z uwzględnieniem korekt wynikających z ewentualnych dywidend, stóp procentowych i daty wygaśnięcia). Uzyskane w ten sposób ceny teoretyczne, przedstawione są w postaci Drabinki Cenowej, która prezentuje głębokość danego rynku w formie  maksymalnie dziesięciu poziomów głębokości dla każdego kasowego indeksu CFD. Każdy poziom w przejrzysty sposób przedstawia dostępne dla danych wielkości transakcyjnych ceny, jak również wzrastający wraz z wielkością pozycji spread.

KONTRAKTY TERMINOWE

Kwotowania dla każdego z kontraktów terminowych na indeksy dostępnych na naszej platformie, generowane są automatycznie w oparciu o dane cenowe futures z odpowiednich instrumentów bazowych. Uzyskane w ten sposób ceny, przedstawione są w postaci Drabinki Cenowej, która prezentuje głębokość danego rynku w formie maksymalnie dziesięciu poziomów dla każdego kontraktu terminowego na indeks CFD. Każdy poziom w przejrzysty sposób przedstawia dostępne dla danych wielkości transakcyjnych ceny, jak również wzrastający wraz z wielkością pozycji spread. ​Z uwagi na bezprecedensowe ruchy na rynku ropy nasze kasowe instrumenty na ropę mogą być wyceniane w inny sposób. W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta.

Pary walutowe (Forex), Złoto, Srebro

RYNEK KASOWY

Zagregowane kwotowania dla par walutowych z dolarem amerykańskim, takich jak USD/CHF lub GBP/USD, generowane są automatycznie z uwzględnieniem pory, ceny środkowej i spreadu, w oparciu o płynność dostarczaną przez dostawców płynności walutowego rynku OTC i złota (Deutsche Bank, JP Morgan, Barclays, Goldman Sachs, UBS, Citi and HSBC*). Kwotowania wszystkich innych par walutowych z walutami innymi niż USD, tworzone są syntetycznie w oparciu o odpowiednie pary walutowe z dolarem amerykańskim. W niektórych przypadkach możliwe jest generowanie kwotowań dla par walutowych z walutami innymi niż USD z wykorzystaniem opisanego  powyżej sposobu generowania kwotowań dla par walutowych z dolarem amerykańskim. Uzyskane w ten sposób ceny, przedstawione są w postaci Drabinki Cenowej, która prezentuje głębokość danego rynku w formie maksymalnie dziesięciu poziomów dla danej pary walutowej Forex. Każdy poziom w przejrzysty sposób przedstawia dostępne dla danych wielkości transakcyjnych ceny, jak również wzrastający wraz z wielkością pozycji spread.

*Dostawcy płynności w chwili pisania niniejszego tekstu.

KONTRAKTY TERMINOWE

Kwotowania dla każdego z kontraktów terminowych na pary walutowe Forex dostępnych na naszej platformie, generowane są automatycznie w oparciu o dane cenowe futures z odpowiednich instrumentów bazowych. Uzyskane w ten sposób ceny, przedstawione są w postaci Drabinki Cenowej, która prezentuje głębokość danego rynku w formie maksymalnie dziesięciu poziomów dla każdego kontraktu terminowego na parę walutową Forex. Każdy poziom w przejrzysty sposób przedstawia dostępne dla danych wielkości transakcyjnych ceny, jak również wzrastający wraz z wielkością pozycji spread.

Obligacje, towary i surowce

RYNEK KASOWY

Oferowane przez nas kasowe rynki towarów, surowców i obligacji, umożliwiają przeprowadzanie kontraktów na instrumentach kwotowanych w sposób ciągły, w odróżnieniu od kontraktów terminowych, z określonym terminem wygaśnięcia.

Kwotowania dla każdego z kontraktów kasowych na towary, surowce i obligacje CFD  dostępnych na naszej platformie, generowane są automatycznie w oparciu o dane cenowe z kontraktów futures na rynkach bazowych z odpowiednim dodaniem lub odjęciem kosztów przetrzymania pozycji . Uzyskane w ten sposób ceny teoretyczne, przedstawione są w postaci Drabinki Cenowej, która prezentuje głębokość danego rynku w formie  maksymalnie dziesięciu poziomów głębokości dla każdego kasowego kontraktu na towary, surowce i obligacje CFD. Każdy poziom w przejrzysty sposób przedstawia dostępne dla danych wielkości transakcyjnych ceny, jak również wzrastający wraz z wielkością pozycji spread. W wyjątkowych okolicznościach, z uwagi na warunki na rynku bazowym, nasza cena instrumentu kasowego może nie opierać się na zdyskontowanej cenie najbliższego kontraktu terminowego, ale na kontraktach z późniejszym wygaśnięciem. W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta.

KONTRAKTY TERMINOWE

Kwotowania dla każdego z kontraktów terminowych na towary, surowce i obligacje dostępnych na naszej platformie, generowane są automatycznie w oparciu o dane cenowe futures z odpowiednich instrumentów bazowych. Uzyskane w ten sposób ceny, przedstawione są w postaci Drabinki Cenowej, która prezentuje głębokość danego rynku w formie maksymalnie dziesięciu poziomów dla każdego kontraktu terminowego na towary, surowce i obligacje. Każdy poziom w przejrzysty sposób przedstawia dostępne dla danych wielkości transakcyjnych ceny, jak również wzrastający wraz z wielkością pozycji spread.

Rachunek demo

Wypróbuj transakcje CFD na wirtualnych środkach, bez ryzyka

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich naszych instrumentów, narzędzi transakcyjnych i wskaźników.

DO GÓRY
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.