Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Silny USD = słaba miedź i ropa + silny USD/CAD

Od początku sierpnia br. oglądamy kolejną falę umacniania dolara amerykańskiego, a na wykresach indeksów reprezentujących siłę tej waluty atakowane/przebijane są szczyty ostatnich, istotnych korekt.

 

Z punktu widzenia podstawowych zasad analizy trendu otrzymujemy więc sygnały kontynuacji umacniania USD i wydaje się, że jest to już bez wątpienia ruch korygujący całą, oglądaną od marca minionego roku falę spadkową. Konkretnie jego druga faza. Przy takich założeniach, trend ten powinien być kontynuowany w sposób istotny zarówno w czasie jak i przestrzeni. W przypadku realizacji takiego scenariusza będzie to mieć wpływ na ceny surowców/towarów, główne pary walutowe oraz zapewne na rynek kapitałowy w tym głównie z kręgu EM.

CMC USD Index – potencjalne cele/strefy oporu

Jak widać na poniższym wykresie, ostatnie sesje przyniosły kolejną falę umacniania indeksu reprezentującego siłę USD, co doprowadziło do pokonania trzech istotnych oporów.

Po pierwsze pokonaliśmy linię szyi potencjalnej odwróconej formacji głowy z ramionami, która jak wiadomo jest jedną z formacji sugerujących odwracanie trendu spadkowego. Obecnie linia ta znajduje się w okolicach 968 pkt ( CMC USD Index) i stanowi dla tego instrumentu istotne wsparcie. Po drugie, dzięki ostatniemu umocnieniu USD pokonany został szczyt ostatniej fali wzrostowej na omawianym instrumencie, a to według podstawowych reguł analizy trendu daje spore szanse na wykształcenie/kontynuację kolejnej fali umocnienia tej waluty. Po trzecie, pokonaliśmy szczyt poprzedniej, istotnej korekty (z 30 marca br.), co wzmacnia dwa, opisane wyżej sygnały. Tak jak pisałem na wstępie, te sygnały otwierają drogę do rozwinięcia kolejnej fali umocnienia USD, moim zdaniem analogicznej pod względem stopnia i być może czasu trwania oraz zasięgu do fali z okresu 26 maj-21 lipiec 2021. Uwzględniając takie założenia można wskazać potencjalne cele dla obecnej fali wzrostowej korzystając z kilku narzędzi wykorzystywanych w analizie trendu. Pierwsza, modelowa strefa docelowa wynikająca z ww. metod znajduje się między 988 a 991 pkt. czyli nieco ponad 1,5 % od obecnych, piątkowy cen. Pamiętajmy, że to rynek walutowy i mówimy o sile USD względem koszyka głównych walut. Na powyższym wykresie pokazałem również najbliższe opory (mogące wywołać lokalną korektę), które znajdują się w okolicach 978 pkt. Być może na przestrzeni najbliższych sesji ich test wywoła na CMC USD Index lokalną korektę.

Mocny dolar to słabe towary

W ślad za umacniającym się dolarem obserwowaliśmy wyraźne osłabienie na skorelowanym z nim zazwyczaj ujemnie rynku towarowym, a reprezentujący szeroki rynek CRB Index spada od końca lipca br., choć obecne ok. 5% ruch w dół cały czas może być klasyfikowany jako korekta. Jak widać jednak na poniższym wykresie jesteśmy już blisko pierwszych wsparć (lokalna linia trendu), które mogą być dolnym ograniczeniem budującej się od drugiej połowy maja br. formacji kończącego, wznoszącego trójkąta rozszerzającego się.

Ów trójkąt należy do formacji wieńczących trend wzrostowy, a modelowym sygnałem rozpoczęcia większych spadków jest wybicie z takiej formacji dołem. Jeśli taki ruch wystąpi, to rynek towarowy może wejść w głębszą korektę, która znosić będzie całe oglądane od kwietnia minionego wzrosty. To byłby już poważny ruch mający wpływ na wiele rynków Zobaczymy jak w tym świetle prezentuje się obraz dwóch istotnych surowców a mianowicie ropy naftowej WTI oraz miedzi.

WTI – w głębszej korekcie - blisko pierwszych wsparć  

Ceny ropy naftowej spadają już od 6 lipca br, a ruch w dół jest istotny gdyż od szczytu zniósł ceny o ponad 18%. Jak widać jednak na poniższym wykresie docieramy do pierwszych istotnych wsparć wynikających z proporcji poszczególnych fal, a biorąc pod uwagę skalą ruchu w dół można zakładać, że wsparcia te mogą przynajmniej na jakiś czas zatrzymać presję podaży.

Strefa ta znajduje się między 62,45 a 60,67 USD/bbl i może być testowana na przestrzeni kolejnych sesji. W okolicach 60 USD/bbl znajdują się również dna ostatniej większej korekty z okresu marzec – kwiecień 2021, co wzmacnia ten obszar jako istotne wsparcie.

 

Miedź – trend w dół jest mocny – wsparcia na horyzoncie

Od mojej poprzedniej analizy dotyczącej rynku miedzi jej ceny spadły o nieco ponad 10 %, a kształtujący się trend był póki co dość dynamiczny. Jeśli liczymy od szczytu z 10 maja br., to ruch w dół sięga 17%, czyli porównywalnie do tego co widzieliśmy na rynku ropy WTI. Jak widać na poniższym wykresie zbliżamy się już do ważnej strefy wsparć rozciągającej się między 393 a 381 c/lb i jak wynika z mojego doświadczenia, zazwyczaj tego typu wsparcia przynajmniej na jakiś czas zatrzymują  presję podażową.

 

Wydaje się, że strefa ta powinna być osiągnięta na przestrzeni najbliższych sesji, a tym samym poważne starcie popytu z podażą może być już „na horyzoncie”.

Umacniający dolar – słabe towary – uwaga na USD/CAD

Opisana powyżej „mieszanka” trendów, to woda na młyn dla pary USD/CAD, która w takim środowisku dynamicznie zwyżkuje. Warto wspomnieć, iż wzrost z ostatnich kilku sesji to ponad 4 figury ! Jeśli jednak sygnały korekcyjne na rynku opisanych towarów mają się przekształcić w konkretne odbicia, to na USD/CAD powinniśmy zobaczyć sygnały spadkowej korekty. Jak widać na poniższym, długoterminowym wykresie tej pary (dane tygodniowe) kurs USD/CAD jest już blisko ważnych długoterminowych oporów usytuowanych w okolicach 1,29-1,3050.

Opory te tworzone są przez dobrze udokumentowane, wewnętrzne linie długoterminowej konsolidacji i historycznie rynek na nie w sposób wyraźny reagował. Jeśli zobaczymy reakcję podaży na te opory, powinno to potwierdzać sygnały na ropie i miedzi, o których pisałem wyżej. Zachowanie rynku względem tych oporów w dłuższym horyzoncie czasowym pozostaje moim zdaniem sprawą otwartą, choćby ze względu na obraz CRB Index, o który pisałem wyżej.

Podsumowanie

Zmiana sentymentu względem dolara amerykańskiego pociąga zazwyczaj istotne zmiany cen skorelowanych z nim w ten czy inny sposób aktywów, co można zobaczyć choćby na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. Jak wynika z powyższej analizy, póki co nie ma sygnałów przesilenia na USD, jednak pojawiają się pewne sygnały ze strony aktywów skorelowanych. Wydaje się, że poważne starcie popytu z podażą zobaczymy w przyszłym tygodniu, choć trudno rozstrzygnąć czy będzie to 2-3 dniowa korekta, czy też dłuższe zatrzymanie ostatnich trendów.


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app