Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Polska gospodarka wpadnie w dezinflacyjne spowolnienie — co to może oznaczać dla akcji i GPW?

Polska giełda, a zwłaszcza indeksy małych i średnich spółek, biją kolejna rekordy. Od października 2022 r. indeks sWIG80TR zyskał 75% do 10 lipca 2024 r., a mWIG40TR wzrósł o 101 proc. W tym samym czasie WIG20TR zyskał 105%, co czyni polskie indeksy jednymi z najszybciej rosnących i to na świecie. Dla porównania SPXTR zyskał 63%, a DAX 58%.

Dezinflacyjna faza ożywienia się skończyła

W ostatnim roku, oprócz globalnego sentymentu istotne mogły być także czynniki krajowe oraz cykl, w jakim się znaleźliśmy. Otóż od wiosny 2023 dla polskiej giełdy przyszła najlepsza z możliwych faz cyklu, a więc ten moment, gdy spada inflacja oraz rośnie PKB w ujęciu rocznym. Jest to tzw. dezinflacyjna faza ożywienia gospodarczego. Inflacja w całym 2023 r. systematycznie spadała, a od drugiego kwartału zaczął odbijać wzrost gospodarczy, co mogło pomóc akcjom na warszawskim parkiecie osiągnąć tak niesamowite wyniki.

Dezinflacyjne spowolnienie przed nami

Nic jednak nie trwa wiecznie, a cykl koniunkturalny jest nieubłagany (choć od 2020 r. jest bardzo dynamicznym), to po tym półroczu czeka nas kolejna jego faza - faza dezinflacyjnego spowolnienia.

Według najnowszych projekcji NBP w pierwszym kwartale 2025 r. zarówno inflacja, jak i PKB r/r osiągną swój szczyt. Inflacja na poziomie 6,3%, a PKB na poziomie 4,3%. Od pierwszego kwartału 2025 do końca 2026 r. czekać nas może spadek inflacji do 2,5% oraz spadek dynamiki PKB do 3%. Choć jest to długi horyzont, to nawet spoglądając na krótszą projekcję do pierwszego kwartału 2026 r. zobaczymy, że wtedy inflacja może wynieść 3% i tyle samo też PKB r/r. Jest to wyraźny spadek inflacji z 6,3% oraz PKB z 4,3%.

Klasy aktywów a cyklu koniunkturalny

W tej fazie cyklu, zwłaszcza że stopy procentowe magą pozostawać nadal relatywnie wysokie, akcje nie są preferowaną klasą aktywów. Preferowaną klasą aktywów są obligacje o stałym kuponie, który jest wysoki nim wejdziemy w tę fazę cyklu, a następnie potencjalny zysk rośnie wraz ze spadkiem stóp procentowych oraz spadkiem inflacji. Również preferowaną klasą aktywów są obligacje, ale mowa o zmianie ich ceny. Jeśli ma następni spadek inflacji i spadek stóp, to wzrosnąć powinny ceny obligacji.

Podsumowując, to półrocze może być półroczem realizacji zysków z rynku akcji (według podejścia cyklicznego) i przerzucania środków do obligacji, które mogą wygenerować pozytywny ruch na cenie wraz ze spadkiem stóp procentowych lub wygenerować dodatnie realne odsetki przez spadek inflacji w przyszłości.

Innymi słowy, inwestorzy mogą porzucać ryzyko na rzecz bezpieczeństwa i odcinania realnie dodatnich kuponów.

___


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app