Przed południem warszawska giełda świeci się na czerwono. Indeksy WIG20 i WIG spadają o odpowiednio 1.00% i 0.80%. To już 3 z rzędu słabsza sesja w Warszawie. W tym czasie notowania indeksu blue chipów zniżkowały z poziomu 2540 pkt. do 2475 pkt. Główną przyczyną słabości dzisiejszej sesji są słabsze od oczekiwań wyniki PKN Orlen, który ma największy udział w indeksie największych spółek. Dodatkowo, negatywnie na nasz rynek wpływają Niemcy, gdzie indeks DAX zniżkuje o 0.6%, słabość giełd jest w tym przypadku zaraźliwa. Najbliższe wsparcie indeksu WIG20 to poziom 2430 pkt, do którego "brakuje" jeszcze 2%.

 

Niewątpliwie najważniejszą informacją dzisiejszej sesji była publikacja wyników paliwowego giganta - PKN Orlen, którego udział w indeksie WIG20 wynosi aż 16.50%. Na ten moment kurs PKN spada o 4.40% co samo w sobie przekłada się na stratę 0.70 punktu procentowego indeksu WIG20. Przyczyną tej korekty są słabsze od oczekiwań wyniki finansowe za 3 kwartał 2017. Zysk netto w tym okresie wyniósł 1.6 mld zł (wobec 1.5 mld zł przed rokiem) co było o 0.36 mld zł gorszym wynikiem od konsensusu rynkowego (18% poniżej oczekiwań). Istotny dla tego biznesu wskaźnik skorygowanego EBITDA LIFO w 3 kwartale wyniósł 3 mld zł i był o 6.6% gorszy od oczekiwań analityków.

 

Dzisiejsze silne spadki PKN Orlen luką pokonały wsparcie przy 127 zł za jedną akcję. Kolejny istotny poziom, który może zatrzymać korektę to strefa 119 - 120 zł od której bieżący kurs jest oddalony o 4%. Rykoszetem po PKN Orlen obrywa również Lotos, którego dzisiejsze notowania zniżkują o ok. 2%. W przypadku tej spółki, silna strefa wsparcia to poziomy 57 - 60 zł. 

 

Trzecią najsłabszą spółką w dniu dzisiejszym jest odzieżowe LPP, którego kurs spada o 2.60%. Korekta od szczytu wynosi na ten moment ponad 15%. Najbliższe wsparcie dla kursu LPP to strefa 7500 - 7700 zł. Najjaśniejszym punktem w indeksie blue chipów jest natomiast mBank, który po 2 dniowej korekcie rośnie dzisiaj o 2.50%. W przypadku tego waloru, nadal obowiązuje scenariusz wzrostowy, który w ciągu najbliższych tygodni powinien zaowocować pobiciem ostatnich szczytów przy 480 zł za jedną akcję.