Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Przykłady transakcji CFD

Wysokość Twoich zysków lub strat jest podyktowana głównie różnicą pomiędzy ceną otwarcia pozycji, a ceną jej zamknięcia. Pamiętaj, że w CFD sprzedajesz zawsze bo niższej stronie spreadu, a kupujesz po wyższej.

Przykład 1: Kupno akcji polskiej spółki

Akcje polskiej spółki AAA poprzez CFD są notowane 9,9/10 (gdzie cena 9,8 zł to cena po której można sprzedać, a 10 zł po której można kupić). Kupujesz 100 jednostek po 10 zł. Czyli wartość Twojej całej pozycji wynosi 1000 zł. Dla CFD na akcje AAA depozyt zabezpieczający wynosi 20%. Na Twoim rachunku pod depozyt zabezpieczający zablokowane zostaje więc 200 zł.

Scenariusz A: wzrost kursu i zysk
W godzinę po otwarciu Twojej pozycji (po kupnie), cena akcji rośnie o 50 groszy. Teraz dostępne kwotowanie to 10,40/10,50 zł. Gdybyś teraz chciał zamknąć pozycję, czyli sprzedać to możesz to zrobić po niższej stronie spreadu. Czyli po 10,4. W takim przypadku zarobiłbyś 40 groszy na każdej jednostce czyli łącznie 40zł.
Uwaga: przeczytaj cały tekst, żeby dowiedzieć się jak koszty transakcyjne w CFD mogą wpłynąć na wyniki Twoich transakcji.

Scenariusz B: spadek kursu i strata
Po otwarciu Twojej pozycji (po kupnie), cena akcji spada o 50 groszy. Teraz dostępne kwotowanie to 9,40/9,50 zł. Gdybyś teraz chciał zamknąć pozycję, czyli sprzedać to możesz to zrobić, podobnie jak w przykładzie powyżej, po niższej stronie spreadu. Czyli po 9,4. W takim przypadku straciłbyś 60 groszy na każdej jednostce czyli łącznie 60zł.

Uwaga:
- przeczytaj cały tekst, żeby dowiedzieć się jak koszty transakcyjne w CFD mogą dodatkowo wpłynąć na wyniki Twoich transakcji,
- w przypadku gdyby kurs obrócił się przeciwko Twoim pozycjom, zawsze istnieje możliwość osiągnięcia straty większej niż wynosi Twój depozyt zabezpieczający

Przykład 2: Sprzedaż akcji polskiej spółki

W tym przykładzie uważasz, że ceny akcji spadną i dlatego otwierasz krótką pozycję. Akcje polskiej spółki AAA poprzez CFD są notowane 9,9/10 (gdzie cena 9,9 zł to cena po której można sprzedać, a 10 zł po której można kupić). Sprzedajesz 100 jednostek po 9,9 zł. Czyli wartość Twojej całej pozycji wynosi 990 zł. Dla CFD na akcje AAA depozyt zabezpieczający wynosi 20%.
Na Twoim rachunku pod depozyt zabezpieczający zablokowane zostaje więc 198 zł.

Scenariusz A: spadek kursu i zysk
Twoje przypuszczenia okazały się właściwe. Kus spada jeszcze tego samego dnia i decydujesz się zamknąć pozycję. Teraz dostępne kwotowanie to 9,5/9,6 zł. Gdybyś teraz chciał zamknąć pozycję, czyli kupić to możesz to zrobić po wyższej stronie spreadu. Czyli po 9,6. W takim przypadku zarobiłbyś 30 groszy na każdej jednostce czyli łącznie 30zł.

Scenariusz B: wzrost kursu i strata
Po otwarciu Twojej pozycji (po sprzedaży), cena akcji rośnie o 50 groszy. Teraz dostępne kwotowanie to 10,4/10,50 zł. Gdybyś teraz chciał zamknąć pozycję, czyli kupić to możesz to zrobić, podobnie jak w przykładzie powyżej, po gorszej stronie spreadu dla Twojej pozycji, czyli po wyższej cenie. Kupując po 10,5 zł straciłbyś 60 groszy na każdej jednostce czyli łącznie 60zł.

Prowizja

W transakcjach na akcyjnych CFD występuje prowizja transakcyjna. Przykładowo dla polskich akcji jest to 0,18% jednak nie mniej niż 10zł.

Pomnóż po prostu wartość całej swojej pozycji przez procentową wartość prowizji i będziesz świadomy ile zapłacisz. Zwróć uwagę na minimalne pozycje.

W powyższych przykładach np. procentowa wartość prowizji wynosiłaby mniej niż minimalna naliczana prowizja.

W przykładzie 1, przy otwarciu pozycji prowizja byłaby liczona w następujący sposób: cena kupna 10zł x liczba jednostek 100 x prowizja 0,18%. Prowizja wyniosłaby 1,8zł, a z uwagi że ta wartość jest niższa niż minimalna naliczana prowizja, faktycznie wyniosłaby ona 10zł.

Koszt utrzymania pozycji

Koszt utrzymania pozycji dla CFD na akcje oparty jest o Międzybankową Stopę Procentową dla waluty danej akcji (zobacz tabelę poniżej) plus 2,5% na pozycji długiej i minus 2,5% na pozycji krótkiej.

Koszt utrzymania pozycji pobierany jest od pozycji długich i wypłacany od pozycji krótkich, chyba że odpowiednia Międzybankowa Stopa Procentowa jest mniejsza lub równa 2,5%. W takim przypadku, pozycja krótka zostanie obciążona Kosztem utrzymywania pozycji i zostanie on pobrany ze środków dostępnych na Twoim rachunku transakcyjnym.

Historyczne wartości za utrzymanie pozycji, wyrażone w procentach w skali rocznej, dostępne są na naszej platformie w oknie Informacje o Instrumencie dla danego rynku.

Sprawdź pozostałe informacje dotyczące działania CFD i zalet przeprowadzania takich transakcji, w tym zajmowania pozycji krótkich lub zabezpieczania portfela swoich inwestycji akcyjnych.

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich rynków, narzędzi transakcyjnych oraz funkcjonalności naszej platformy.

Otwórz rachunek

Rachunek demo

Wypróbuj inwestowanie bez ryzyka na wirtualnych środkach.

Otwórz demo

Rachunek demo

Wypróbuj transakcje CFD na wirtualnych środkach, bez ryzyka

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich naszych instrumentów, narzędzi transakcyjnych i wskaźników.

TOP