Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inflacja w celu dopiero w 2025 r. o ile ryzyka nie zmaterializują się

W 2023 roku wzrost gospodarczy na świecie okazał się relatywnie dobry, a inflacja spadała szybciej, niż przewidywano. Jednak wyniki różniły się w poszczególnych krajach – dynamiczny rozwój w Stanach Zjednoczonych oraz wielu gospodarkach wschodzących został zrównoważony przez spowolnienie w większości krajów europejskich, wynika z najnowszego raportu OECD.

Ostatnie wskaźniki wskazują na pewne zmniejszenie tempa wzrostu, co jest efektem wpływu zaostrzonych warunków finansowych, widocznych zarówno na rynkach kredytowych, jak i mieszkaniowych, a także w ograniczonej aktywności handlu międzynarodowego. Ataki na statki na Morzu Czerwonym znacząco podniosły koszty transportu morskiego i wydłużyły czas dostaw, co zakłóciło harmonogramy produkcji i zwiększyło presję cenową.

Prognozy PKB na kolejne lata

Prognozuje się, że globalny wzrost PKB spadnie do 2,9% w 2024 roku, z 3,1% w 2023 roku, a następnie odbije do 3,0% w 2025 roku, gdy warunki finansowe będą bardziej łagodne.

Roczny wzrost PKB w Stanach Zjednoczonych ma pozostać wspierany przez wydatki gospodarstw domowych i silne warunki na rynku pracy, ale ma się zmniejszyć do 2,1% w 2024 roku i 1,7% w 2025 roku.

Wzrost PKB w strefie euro ma wynieść 0,6% w 2024 roku i 1,3% w 2025 roku, przy czym aktywność gospodarcza będzie ograniczona przez napięte warunki kredytowe w krótkim terminie, zanim zacznie rosnąć, gdy realne dochody się wzmocnią.

Wzrost w Chinach ma się obniżyć do 4,7% w 2024 roku i 4,2% w 2025 roku, pomimo dodatkowych bodźców polityki, odzwierciedlając osłabiony popyt konsumencki, wysokie zadłużenie i słaby rynek nieruchomości.

Inflacja w celu dopiero w 2025 roku

Inflacja ma powrócić do celów w większości krajów G20 do końca 2025 roku. Ogólna inflacja w gospodarkach G20 ma spaść z 6,6% w 2024 roku do 3,8% w 2025 roku, przy czym inflacja bazowa w zaawansowanych gospodarkach G20 ma się obniżyć do 2,5% w 2024 roku i 2,1% w 2025 roku.

Jednakże jest jeszcze za wcześnie, by być pewnym, że naciski na ceny zostały całkowicie opanowane. Warunki na rynku pracy stały się bardziej zrównoważone, ale wzrost kosztów jednostkowych pracy ogólnie pozostaje powyżej stawek zgodnych ze średnioterminowymi celami inflacyjnymi.

Ryzyko napięć geopolitycznych, zagrożenie powrotem inflacji

Wysokie napięcia geopolityczne stanowią znaczące krótkoterminowe ryzyko dla aktywności gospodarczej i inflacji, szczególnie jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie miałby zakłócić rynki energetyczne. Utrzymujące się naciski na ceny usług mogą również prowadzić do niespodziewanych wzrostów inflacji i spowodować przewartościowanie na rynkach finansowych, w miarę jak oczekiwania dotyczące poluzowania polityki pieniężnej będą ponownie oceniane. Wzrost może być także słabszy niż prognozowany, jeśli długotrwałe efekty z przeszłych podwyżek stóp procentowych okażą się silniejsze niż oczekiwano.

Polityka pieniężna musi pozostać ostrożna, aby trwale ograniczyć podstawowe presje inflacyjne. Istnieje możliwość obniżenia stóp procentowych w miarę spadku inflacji, ale polityka powinna pozostać restrykcyjna w większości głównych gospodarek jeszcze przez jakiś czas — wynika z podsumowania raportu OECD z 5 lutego 2024 r.

 


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app