Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Co może zrobić RPP. Czy czeka nas kolejna zaskakująca decyzja?

Najpierw przypomnijmy, że miesiąc temu doszło do zaskakującej rynek obniżki stóp procentowych przez RPP o 75 punktów bazowych i tak stopa referencyjna spadła z 6,75 do 6,00%. Jak wynikało z oświadczenia do decyzji, RPP tłumaczyła ją tak:

Sytuacja w gospodarce światowej

Rada Polityki Pieniężnej podkreśliła, że kondycja światowej gospodarki jest obecnie osłabiona. Istnieją również duże niepewności dotyczące perspektyw aktywności w największych gospodarkach, w tym w strefie euro, gdzie roczna dynamika PKB wykazuje spowolnienie. W szczególności w Niemczech odnotowano ujemną dynamikę PKB w II kwartale 2023 roku. Dane z III kwartału wskazują na kontynuację pogorszenia koniunktury w strefie euro.

Spadek inflacji na świecie

W wielu gospodarkach obserwuje się spadek inflacji, choć wciąż pozostaje ona na relatywnie wysokim poziomie. Niższe ceny surowców i ustąpienie napięć w globalnych łańcuchach dostaw wpłynęły na ograniczenie presji cenowej. Jednocześnie inflacja bazowa w większości gospodarek pozostaje podwyższona, choć stopniowo maleje.

Spowolnienie gospodarcze w Polsce

W warunkach osłabionej koniunktury na świecie również w Polsce zaobserwowano spadek dynamiki aktywności gospodarczej. Wstępne szacunki Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że roczna dynamika PKB w Polsce wyniosła -0,6% w II kwartale 2023 roku, przy dalszym ograniczeniu popytu konsumpcyjnego. Mimo to nadal odnotowuje się wzrost inwestycji.

Spadająca inflacja w Polsce

Roczny wskaźnik inflacji CPI w Polsce obniżył się i wyniósł 10,1% w sierpniu 2023 roku (w porównaniu do 10,8% w lipcu). To głównie spadek cen żywności i napojów bezalkoholowych przyczynił się do spadku inflacji. Inflacja bazowa również wykazuje tendencję spadkową

Oczekiwania inflacyjne i restrykcyjność polityki pieniężnej

Spadek inflacji towarzyszy obniżeniu się oczekiwań inflacyjnych, co oddziałuje na wzrost restrykcyjności polityki pieniężnej. Rada Polityki Pieniężnej jest zaniepokojona mniejszą od wcześniejszych prognoz presją popytową.

Choć tego nie było w komunikacie, to należałoby do tej układanki dołożyć silny realny kurs walutowy, obniżający konkurencyjność eksportu, z którym to kursem w chwilę się rozprawiono.

Podsumowując, obniżenie stóp procentowych w Polsce można było tłumaczyć spowolnieniem gospodarczym, spadającą inflacją i obawami dotyczącymi perspektyw światowej gospodarki.

Co RPP może zrobić tym razem i czy sytuacja się zmieniła?

Zdaje się, że sytuacja nie uległa istotnej poprawie, oprócz silnego spadku inflacji we wrześniu, głównie za sprawą niskich cen paliw. Jak wynika z wypowiedzi przedstawicieli spółki Orlen, firma nie zamierza zmieniać swojej polityki cenowej, co może istotnie wpływać na dezinflację w Polsce, przynajmniej w krótkim okresie. Zmienił się także kurs walutowy na korzyść konkurencyjności polskiej gospodarki.

W międzyczasie pojawiły się wyniki ankiety makroekonomicznej NBP, w której inflacja na koniec trzeciego kwartału 2024 r. może wynieść 6,1% proc. To oznacza, że stopa procentowa na koniec 2023 r. powinna być niższa niż 6%. Pytanie, o ile i kiedy ją ciąć.

Argumentem za brakiem zmian stóp w październiku jest poczekanie na listopadową projekcję inflacji. Wtedy, zgodnie z najnowszymi danymi, RPP miałaby komplet informacji i mogłaby na ich podstawie podjąć decyzję.

Z drugiej strony RPP widzi osłabienie koniunktury i presję deflacyjną ze strony przedsiębiorstw oraz pogorszenie sytuacji w zatrudnieniu w tym sektorze. Dodatkowo patrząc tylko na ostatnie dane o inflacji wzrosła również i krótkoterminowa presja deflacyjna w inflacji CPI. To z kolei może sprzyjać podjęciu decyzji już w środę o obniżce stóp i dołożenie kolejnego kroku w listopadzie. Rynek wycenia szanse na cięcie o 50 punktów, a oficjalny konsensus to 25 punktów.

Jak będzie? Tego dowiemy się już dziś.

__


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app