73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Indeksy Walut

CMC Markets

Przeprowadzaj transakcje CFD na koszyki walut Forex za pomocą naszego Indeksu Walut

Nasze indeksy oferują unikalny, opłacalny sposób przeprowadzania transakcji na szerszym rynku towarowym, zapewniając ekspozycję na wiele par walutowych w ramach jednej transakcji. Wskaźniki mogą również stanowić punkt odniesienia dla międzynarodowej wartości walut.

Na jakich Indeksach Walut możesz przeprowadzać transakcje?

Oferujemy 12 różnych Indeksów Walut. Każdy składa się z szeregu par walutowych o tej samej walucie bazowej. Na przykład Indeks CMC USD składa się z kolekcji par dolarów amerykańskich. Nasz pełny zakres Indeksów Walut wymieniono poniżej

​Szczegóły dotyczące Indeksów Walut

Depozyt zabezpieczający dla wszystkich Indeksów Forex wynosi 5%.
Godziny transakcyne: Poniedziałek 0:00 - Piątek 22:00

Indeks CMC USD
Spread od 0,25 pkt.
Indeks CMC GBP
Spread od 0,3 pkt.
Indeks CMC EUR
Spread od 0,25 pkt.
Indeks CMC AUD
Spread od 0,3 pkt.
Indeks CMC CAD
Spread od 0,3 pkt.
Indeks CMC CHF
Spread od 0,3 pkt.
Indeks CMC CNH
Spread od 0,3 pkt.
Indeks CMC JPY
Spread od 5 pkt.
Indeks CMC NOK
Spread od 0,6 pkt.
Indeks CMC NZD
Spread od 0,5 pkt.
Indeks CMC SEK
Spread od 0,6 pkt.
Indeks CMC SGD
Spread od 0,3 pkt.

Korzyści i ryzyka transakcji na Indeksach Walut

Przeprowadzanie transakcji na Indeksach Walut ma o wiele więcej korzyści niż na pojedynczych instrumentach.

Po pierwsze, może to być bardziej opłacalny sposób obrotu walutami, ponieważ pozwala spojrzeć na sektor jako całość bez konieczności otwierania pozycji na każdym pojedynczym instrumencie. Ponadto Indeksy Walut pozwalają również  zdywersyfikować ryzyko, ponieważ nie jesteś narażony na wahania cen pojedynczego instrumentu.

Przeprowadzanie transakcji na Indeksach Walut może być również wykorzystywane jako sposób zabezpieczenia przed niekorzystnymi ruchami w określonej walucie i jest dobrym sposobem na dywersyfikację ryzyka, ponieważ jesteś narażony na szerszy zakres instrumentów, a nie tylko na jedną parę walutową. Ważne jest, aby pamiętać, że kontrakty CFD są produktami spekulacyjnymi wysokiego ryzyka. Wysoka zmienność w połączeniu z dźwignią mogą prowadzić do znacznych strat.

Podobnie jak w przypadku każdego produktu lewarowanego, zarówno zyski, jak i straty będą oparte na pełnej wartości twojej pozycji. Chociaż możesz zarobić, jeśli rynek porusza się na twoją korzyść, równie łatwo możesz ponieść znaczne straty, jeśli kierunek transakcji będzie odwrotny i nie będziesz w odpowiedni sposób zarządzać ryzykiem.

Jak działają Indeksy Walut

Nasze Indeksy Walut grupują poszczególne instrumenty, tworząc „koszyk” par walutowych. Indeksy śledzą ceny bazowe instrumentów w ramach tego indeksu. Jeśli ceny poszczególnych par walutowych w tym indeksie wzrosną, wówczas wartość indeksu wzrośnie. I odwrotnie, jeśli poszczególne ceny par walutowych spadną, wówczas wartość tego indeksu spadnie.

Jak tworzone są nasze Indeksy Walut

Nasze Indeksy Walut zostały utworzone z wartością początkową na poziomie 1000 dla indeksów walut USD, GBP, EUR, AUD, NZD, CAD, CNH, CHF, SEK, NOK i SGD. Dla Indeksu JPY wartość początkowa została ustalona na poziomie 20 000 31 grudnia 2018 r.

Waga każdego instrumentu w indeksie nie może przekraczać 40% wszystkich instrumentów w indeksie.

Metodologia indeksów walut [pdf]

Procentowa waga instrumentów w Indeksach Walut CMC Markets

  USD GBP EUR AUD CAD CHF CNH JPY NOK NZD PLN SEK SGD
CMC USD Index   5,73 27,83 1,63 24,33 2,75 24,88 9,72 - - - - 3,13
CMC GBP Index 22,98   40,00 - 4,04 7,14 15,43 3,52 4,22 - - 2,68 -
CMC EUR Index 23,53 15,49   1,71 2,80 8,73 20,85 4,79 3,70 - 10,64 5,85 1,90
CMC AUD Index 12,48 5,36 12,94   - 1,31 40,00 20,34 - 3,52 - - 4,06
CMC CAD Index 40,00 6,46 19,07 1,06   1,43 24,21 6,93 0,84 - - - -
CMC CHF Index 21,63 13,97 40,00 1,34 1,75   13,83 4,30 - - - - 3,18
CMC CNH Index 29,54 4,57 28,56 9,06 4,48 2,09   17,47 - - - - 4,22
CMC JPY Index 26,70 2,41 15,92 7,28 2,97 1,50 40,00   - - - - 3,23
CMC NOK Index 9,78 17,91 40,00 - 2,23 0,99 9,33 2,58   - - 17,18 -
CMC NZD Index 14,15 3,85 13,85 18,01 1,90 - 35,76 9,22 -   - - 3,25
CMC SEK Index 12,12 11,12 40,00 1,40 - 1,96 13,49 3,10 16,81 - -   -
CMC SGD Index 26,83 4,10 19,43 4,54 1,05 3,47 30,52 10,08 - - - -  

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich rynków, narzędzi transakcyjnych oraz funkcjonalności naszej platformy.

Otwórz rachunek

Rachunek demo

Wypróbuj inwestowanie bez ryzyka na wirtualnych środkach.

Otwórz demo
DO GÓRY
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.