Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Transakcja 1 Klik - Warunki Użytkowania

1. Użytkowanie Transakcji 1 Klik

Po zaakceptowaniu Warunków Użytkowania, Transakcje 1 Klik będą aktywne wraz z aktywnym trybem opisanego niżej (i) Pojedynczego Kliknięcia, jako ustawienia domyślnego. Masz do wyboru trzy tryby działania:

(i) Pojedyncze Kliknięcie – wybór tego ustawienia pozwala na złożenie Zlecenia poprzez pojedyncze kliknięcie odpowiedniej ceny Kup lub Sprzedaj na danym instrumencie.

(ii) Podwójne Kliknięcie - wybór tego ustawienia pozwala na złożenie Zlecenia poprzez podwójne kliknięcie odpowiedniej ceny Kup lub Sprzedaj na danym instrumencie.

(iii) Zablokowane – możesz tymczasowo zablokować Transakcje 1 Klik. Po kliknięciu w cenę danego instrumentu pojawi się wówczas Okienko Zlecenia.

2. Ustawienia Zleceń

Po uruchomieniu Transakcji 1 Klik nie masz możliwości indywidualnego dopasowania składanego za ich pośrednictwem zlecenia rynkowego. Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach zleceń z wykorzystaniem Transakcji 1 Klik, kliknij tutaj.

3. Wybierz wielkość zlecenia

Po aktywacji Transakcji 1 Klik, wyboru wielkości transakcyjnej (ilości jednostek) można dokonać na jeden z poniższych sposobów:

(i) Wprowadzić ręcznie wartość do odpowiedniego okienka kwotowania;

(ii) Wybrać opcję Zapamiętaj Wielkość Transakcyjną (dla Instrumentu) w Ustawieniach Zleceń platformy – w oknie z jednostkami wyświetli się wówczas ostatnia wartość transakcyjna zastosowana dla danego produktu;

(iii) Wykorzystać rozwijalne menu przy oknie do wyboru domyślnych jednostek (np. 5 ,10, 15).

4. Ryzyka związane z Transakcją 1 Klik

Pamiętaj, że aktywacja Transakcji 1 Klik powoduje:

(i) Wprowadzanie zleceń w wyniku pojedynczego lub podwójnego kliknięcia w cenę Kup lub Sprzedaj danego instrumentu, bez dodatkowego wyświetlania Okienka Zlecenia lub potwierdzania transakcji;

(ii) Brak możliwości podglądu szacowanego poziomu depozytu zabezpieczającego przed wprowadzeniem zlecenia;

(iii) Zwiększone prawdopodobieństwo nieumyślnego wprowadzenia zlecenia. Nie odpowiadamy za żadne straty będące wynikiem nieumyślnie wprowadzonych zleceń z użyciem Transakcji 1 Klik;

(iv) Stosowanie aktualnych Ustawień Zleceń Klienta (włączając domyślne poziomy zleceń Stop Loss i Take Profit) do zleceń składanych za pośrednictwem Transakcji 1 Klik. Jeżeli na rachunku nie zostało aktywowane domyślne dodawanie zleceń Stop Loss lub Take Profit dla danego rynku, zlecenia rynkowe składane za pośrednictwem Transakcji 1 Klik nie będą miały dołączonych zleceń Stop Loss lub Take Profit. W takim wypadku zlecenia te mogą zostać dodane po złożeniu zlecenia po cenie rynkowej z wykorzystaniem Transakcji 1 Klik. Upewnij się, że jesteś świadomy aktualnych Ustawień Zleceń na Twoim rachunku. W celu uzyskania dalszych informacji o edycji Ustawień Zleceń z wykorzystaniem Transakcji 1 Klik, kliknij tutaj.

5. Akceptacja Warunków Użytkowania

Jeżeli aktywujesz Transakcje 1 Klik na Twoim Rachunku, tym samym zgadzasz się na poniższe warunki:

(i) Do Twojego Rachunku nadal mają zastosowanie obowiązujące Warunki Prowadzenia Działalności, Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń i Ostrzeżenie o Ryzyku;

(ii) Akceptujesz ryzyka związane z używaniem Transakcji 1 Klik, włączając w to, ale nie ograniczając się do tych, o których mowa w § 4 niniejszych Warunków Użytkowania;

(iii) Transakcje 1 Klik są dostarczana na zasadzie „dostępności w danym momencie”. Wykluczamy wszelkie gwarancje, zobowiązania lub oświadczenia (wyraźne lub dorozumiane) związane z funkcjonalnością Transakcje 1 Klik w pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo;

(iv) Możemy zawiesić lub na stałe zaprzestać udostępniania Transakcji 1 Klik w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia;

(v) Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty poniesione przez Użytkownika w wyniku przeprowadzania transakcji za pomocą Transakcji 1 Klik.

6. Warunki Ogólne

Terminy pisane wielką literą, użyte, ale niezdefiniowane w niniejszych Warunkach Użytkowania, mają znaczenie nadane im w dokumencie Warunki Prowadzenia Działalności w części odnoszącej się do naszej platformy.

Transakcja 1 Klik oznacza funkcję na naszej platformie pozwalającą na składanie niektórych typów zleceń w sposób opisany w niniejszych Warunkach Użytkowania, a dla uniknięcia wątpliwości obejmuje zarówno pojedyncze kliknięcie jak i dwukrotne kliknięcie opisane powyżej w punkcie ‘Korzystanie z funkcji Transakcja 1 klik’.

Nie zaleca się stosowania funkcji Transakcje 1 Klik przez początkujących klientów. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Rachunek demo

Wypróbuj transakcje CFD na wirtualnych środkach, bez ryzyka.

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich naszych instrumentów, narzędzi transakcyjnych i wskaźników.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app