Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 69% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Przewodnik po funkcji Transakcje 1 Klik

Funkcja Transakcje 1 Klik umożliwia otwieranie lub zamykanie transakcji za pomocą pojedynczego kliknięcia. Po wprowadzeniu ilości jednostek, wybierz kierunek transakcji klikając odpowiednio w cenę Kup lub Sprzedaj – spowoduje to natychmiastowe przesłanie takiego zlecenia do aktywacji.

Platforma stworzona do inwestowania na kontraktach CFD

Wykorzystaj ponad 12 000 CFD na akcje, ETFy, indeksy, towary, forex, kryptowaluty i obligacje.
Poznaj naszą zaawansowaną platformę transakcyjną inspirowaną potrzebami najbardziej wymagających traderów.

 

Należy pamiętać, że po kliknięciu ceny Kup lub Sprzedaj w ramach Transakcji 1 Klik, nie będziesz mógł już anulować takiego zlecenia. Pamiętaj zatem o zachowaniu należytej ostrożności przy włączonej funkcji Transakcje 1 Klik, ze względu na zwiększone ryzyko przypadkowego wprowadzenia zlecenia.

Panel kwotowania

Po aktywacji funkcji Transakcje 1 Klik, masz możliwość ręcznego wprowadzenia ilości jednostek do panelu kwotowania lub wybrania tej wartości z rozwijalnego menu. Po wybraniu ilości jednostek, kliknij w cenę Kup lub Sprzedaj aby aktywować zlecenie.

Przyciski kwotowania

Po włączeniu funkcji Transakcje 1 Klik, aktywacja zlecenia możliwa jest poprzez wszystkie dostępne na platformie panele kwotowań z przyciskami prezentującymi ceny. Gdy umieścisz kursor myszy nad przyciskiem z ceną (wyłączając Okienko Zlecenia), zostanie wyświetlony panel Transkacji 1 Klik, poprzez który możesz wprowadzić wielkość transakcyjną. Następnym krokiem jest kliknięcie odpowiedniej ceny Kup lub Sprzedaj, co powoduje przesłanie zlecenia do aktywacji. W Ustawieniach Zleceń platformy możesz również zdecydować o tym, by Transkacje 1 Klik dostępne były wyłącznie poprzez Panele Kwotowania.

Okno otwartych pozycji

Dzięki funkcji Transakcje 1 Klik, jesteś w stanie zamknąć otwarte pozycje poprzez pojedyncze kliknięcie w czerwony przycisk z krzyżykiem X, znajdujący się po prawej stronie otwartej transakcji w okienku Pozycje (menu Rachunek). Oprócz tego, w analogiczny sposób możesz jednym kliknięciem anulować dowolne zlecenie oczekujące (okienko Zlecenia).

WAŻNE INFORMACJE

  • Jeżeli masz aktywną funkcję zapamiętywania wielkości transakcyjnych (aktywacja i dezaktywacja dostępna w menu Ustawienia Zleceń), Twoja ostatnia wielkość transakcyjna zostanie skopiowana do pola Wielkości.
  • Dla wybranej większej ilości jednostek transakcyjnych, cena wyświetlona w ramach Transakcji 1 Klik, będzie ceną właściwą dla odpowiedniego poziomu drabinki cenowej. Wskazanie poziomu drabinki cenowej zostanie wyświetlone w bocznej części okienka zlecenia Transakcji 1 Klik, pod właściwą ceną.
  • Wielkości wszystkich zleceń CFD składanych w ramach Transkacji 1 Klik, określone są wyłącznie według ilości jednostek.
Inwestuj na kontraktach CFD na ponad 12 000 instrumentach finansowych

Ustawienia Zleceń

Do zleceń rynkowych złożonych poprzez funkcję Transakcje 1 Klik, domyślnie dołączane jest automatycznie zlecenie Stop Loss i Take Profit. To ustawienie można wyłączyć w oknie Ustawienia Zleceń, w konsekwencji wszystkie kolejne zlecenia złożone z użyciem Transakcji 1 Klik, będą pozbawione dołączonych zleceń Stop Loss i Take Profit. Zlecenia te mogą zostać dodane później, poprzez modyfikację pozycji w okienku Pozycje.

Wszystkie zlecenia złożone poprzez funkcję Transakcje 1 Klik zawierają uprzednio zdefiniowane przez Ciebie, zaawansowane ustawienia zleceń, takie jak domyślne wielkości transakcyjne, tolerancja cenowa, inne sposoby aktywacji zleceń stop i ustawienia związane z rozliczeniem kontraktów terminowych.

Upewnij się, że jesteś świadom wszystkich aktywnych ustawień, a w razie potrzeby zaktualizuj je.

Potwierdzenie transakcji

Po złożeniu lub zamknięciu zlecenia przy użyciu Transakcji 1 Klik, potwierdzenie realiacji zostanie wyświetlone w prawym górnym rogu platformy. Potwierdzenie zawiera cenę realizacji zlecenia, wielkość, poziomy zleceń stop loss i/lub take profit (jeżeli takie zlecenia zostały wprowadzone), a dla zamknięcia pozycji – poziom zrealizowanego zysku lub straty. Okienko zlecenia zniknie po chwili automatycznie.

Rodzaje Transakcji 1 Klik

Aktywując funkcję Transakcje 1 Klik masz do wyboru trzy opcje, dostępne w głównym pasku narzędzi.

Pojedyncze Kliknięcie: Pojedyncze kliknięcie lewym przyciskiem myszy na właściwą cenę Kup lub Sprzedaj spowoduje natychmiastowe złożenie zlecenia. Po najechaniu na właściwą cenę kursorem, zmieni się on w okno Transakcji 1 Klik, co oznacza, że pojedyncze kliknięcie w cenę skutkować będzie przesłaniem takiego zlecenia do realizacji.

Podwójne Kliknięcie: Podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na właściwą cenę Kup lub Sprzedaj spowoduje natychmiastowe złożenie zlecenia. Po najechaniu na właściwą cenę kursorem, zmieni się on w okno Transakcji 1 Klik, co oznacza, że podwójne kliknięcie w cenę skutkować będzie przesłaniem takiego zlecenia do realizacji.

Zablokowana: Wybranie tej funkcji skutkuje tymczasowym zablokowaniem możliwości przeprowadzania Transakcji 1 Klik. Jeżeli ta opcja jest aktywna, kliknięcie w cenę Kup lub Sprzedaj spowoduje otwarcie tradycyjnego Okienka Zlecenia.

Włączenie funkcji Transakcje 1 Klik nastąpi po dodatkowym potwierdzeniu chęci aktywacji w osobnym okienku.

CMC Markets nie zaleca korzystania z funkcji Transakcje 1 Klik niedoświadczonym Klientom. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z funkcjonowaniem tego narzędzia, skontaktu się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 160 56 00.

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app