79% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Indeksy Towarów i Surowcow

CMC Markets

Przeprowadzaj transakcje CFD na koszyki towarów i surowców za pomocą naszego Indeksu Surowców Energetycznych, Indeksu Produktów Rolnych i Indeksu Metali Szlachetnych. Nasze indeksy oferują unikalny sposób przeprowadzania transakcji na szerszym rynku towarowym, zapewniając ekspozycję na wiele towarów i surowców w ramach jednej transakcji.

Na jakich indeksach towarów i surowców możesz przeprowadzać transakcje?

Każdy z naszych trzech indeksów towarów i surowców reprezentuje inny sektor rynku.

Indeks Surowców Energetycznych

Indeks Surowców Energetycznych odwzorowuje koniunkturę sektora energetycznego. Jego składnikami są: Olej Opałowy, Gaz Ziemny, Ropa Crude WTI, Ropa Brent, Benzyna i Niskosiarkowy Olej Napędowy.

Indeks Produktów Rolnych

Indeks Produktów Rolnych zawiera Soję, Kukurydzę, Mączkę Sojową, Pszenicę, Kawę Arabica, Olej Sojowy, Cukier Surowy, Bawełnę, Kakao (USA), Kawę Robustę, Cukier Biały i Owies, obejmując szerokie spektrum sektora  rolniczego.

Indeks Metali Szlachetnych

Indeks Metali Szlachetnych zawiera grupę metali szlachetnych, dzięki czemu można uzyskać ekspozycję na cały sektor. Obejmuje  Złoto, Srebro, Platynę i Pallad.

Indeksy Towarów i Surowców – szczegółowe informacje

Zobacz spready, depozyty zabezpieczające i godziny transakcyjne dla naszych indeksów towarów i surowców w tabeli poniżej.

InstrumentDepozyt zabezpieczającyMinimalny spreadGodziny transakcyjne
Indeks Surowców Energetycznych10%2,4Poniedziałek 02:00 - Piątek 23:00
Indeks Produktów Rolnych10%3,4Poniedziałek 10:45 - Piątek 18:30
Przerwa 14:45 - 15:30
Indeks Metali Szlachetnych10%1,8Poniedziałek 00:00 - Piątek 01:00

Korzyści i ryzyka transakcji na indeksach towarów i surowców

Przeprowadzanie transakcji na indeksach towarów i surowców może być bardziej korzystne niż na pojedynczych instrumentach.

Po pierwsze, może to być bardziej opłacalny sposób obrotu towarami i surowcami, ponieważ pozwala spojrzeć na sektor jako całość bez konieczności otwierania pozycji na każdym pojedynczym instrumencie. Ponadto indeksy na towary i surowce pozwalają również  zdywersyfikować ryzyko, ponieważ nie jesteś narażony na wahania cen pojedynczego instrumentu.

Podobnie jak w przypadku każdego produktu lewarowanego, zarówno zyski, jak i straty będą oparte na pełnej wartości twojej pozycji. Chociaż możesz zarobić, jeśli rynek porusza się na twoją korzyść, równie łatwo możesz ponieść znaczne straty, jeśli kierunek transakcji będzie odwrotny i nie będziesz w odpowiedni sposób zarządzać ryzykiem.

Jak działają indeksy Towarów i Surowców

Nasze indeksy towarów i surowców grupują poszczególne instrumenty, tworząc „koszyk” towarów i surowców. Indeksy śledzą ceny bazowe instrumentów w ramach tego indeksu. Jeśli ceny poszczególnych towarów i surowców w tym indeksie wzrosną, wówczas wartość indeksu wzrośnie. I odwrotnie, jeśli poszczególne ceny towarów i surowców spadną, wówczas wartość tego indeksu spadnie.

Jak tworzone są nasze indeksy Towarów i Surowców

W przypadku Indeksu Produktów Rolnych składniki będą ważone zgodnie ze średnią dzienną wartością handlową najbliższych sześciu kontraktów futures, jeżeli są dostępne przez 12 miesięcy poprzedzających datę uruchomienia indeksu, co z kolei będzie oparte na początkowej wartości indeksu 10 milionów dolarów.

​W przypadku indeksu Metali Szlachetnych - złoto i srebro zostaną równo podzielone, aby razem stanowić 70% wartości indeksu. Pozostałe dwa składniki, Platyna i Pallad, również zostaną podzielone równo i łącznie będą stanowiły 30% wartości indeksu.

Indeks Surowców Energetycznych

InstrumentLiczba jednostek1Waga w indeksie2 (%)
Ropa Crude WTI64 80038,42
Ropa Brent42 30028,75
Olej Napędowy1 5709,53
Benzyna454 0008,47
Olej Opałowy418 0008,25
Gaz Ziemny243 0006,59

1Dzielnik indeksu: 10001.71605. Początkowy poziom indeksu stworzony na poziomie 1000 jednostek 29 marca 200. Wartość początkowa = 10 mln. $
2Liczba jednostek obliczona 1 kwietnia 2019 r.
Metodologia Indeksu Surowców Energetycznych [pdf]

Indeks Produktów Rolnych

ComponentLiczba jednostek1Waga w indeksie2 (%)
Soja313 90027,71
Kukurydza557 40020,56
Mączka sojowa3 55810,84
Pszenica224 50010,39
Kawa Arabica679 2006,26
Olej Sojowy2 073 7005,92
Cukier Surowy4 451 9005,60
Bawełna488 9003,69
Kakao (USA)1353,02
Kawa Robusta1362,01
Cukier Biały6132,01
Owies76 2002,01

1Liczba jednostek obliczona 1 kwietnia 2019 r.
2Dzielnik indeksu: 9960.179043. Początkowy poziom indeksu stworzony na poziomie 1000 jednostek 29 marca 200. Wartość początkowa = 10 mln. $
Metodologia Indeksu Produktów Rolnych [pdf]

Indeks Metali Szlachetnych

InstrumentLiczba jednostek1Waga w indeksie2 (%)
Złoto2 71335,00
Srebro233 15235,00
Platyna1 79115,00
Pallad1 13415,00

1Liczba jednostek obliczona 1 kwietnia 2019 r.
2Dzielnik indeksu: 10000.56564. Początkowy poziom indeksu stworzony na poziomie 1000 jednostek 29 marca 200. Wartość początkowa = 10 mln. $
Metodologia Indeksu Metali Szlachetnych [pdf]

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich rynków, narzędzi transakcyjnych oraz funkcjonalności naszej platformy.

Otwórz rachunek

Rachunek demo

Wypróbuj inwestowanie bez ryzyka na wirtualnych środkach.

Otwórz demo
DO GÓRY
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 79% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.