72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Indeksy Towarów i Surowcow

CMC Markets

Przeprowadzaj transakcje CFD na koszyki towarów i surowców za pomocą naszego Indeksu Surowców Energetycznych, Indeksu Produktów Rolnych i Indeksu Metali Szlachetnych. Nasze indeksy oferują unikalny sposób przeprowadzania transakcji na szerszym rynku towarowym, zapewniając ekspozycję na wiele towarów i surowców w ramach jednej transakcji.

Na jakich indeksach towarów i surowców możesz przeprowadzać transakcje?

Każdy z naszych trzech indeksów towarów i surowców reprezentuje inny sektor rynku.

Indeks Surowców Energetycznych

Indeks Surowców Energetycznych odwzorowuje koniunkturę sektora energetycznego. Jego składnikami są: Olej Opałowy, Gaz Ziemny, Ropa Crude WTI, Ropa Brent, Benzyna i Niskosiarkowy Olej Napędowy.

Indeks Produktów Rolnych

Indeks Produktów Rolnych zawiera Soję, Kukurydzę, Mączkę Sojową, Pszenicę, Kawę Arabica, Olej Sojowy, Cukier Surowy, Bawełnę, Kakao (USA), Kawę Robustę, Cukier Biały i Owies, obejmując szerokie spektrum sektora  rolniczego.

Indeks Metali Szlachetnych

Indeks Metali Szlachetnych zawiera grupę metali szlachetnych, dzięki czemu można uzyskać ekspozycję na cały sektor. Obejmuje  Złoto, Srebro, Platynę i Pallad.

Indeksy Towarów i Surowców – szczegółowe informacje

Zobacz spready, depozyty zabezpieczające i godziny transakcyjne dla naszych indeksów towarów i surowców w tabeli poniżej.

Instrument Depozyt zabezpieczający Minimalny spread Godziny transakcyjne
Indeks Surowców Energetycznych 10% 2,4 Poniedziałek 02:00 - Piątek 23:00
Indeks Produktów Rolnych 10% 3,4 Poniedziałek 10:45 - Piątek 18:30
Przerwa 14:45 - 15:30
Indeks Metali Szlachetnych 10% 1,8 Poniedziałek 00:00 - Piątek 01:00

Korzyści i ryzyka transakcji na indeksach towarów i surowców

Przeprowadzanie transakcji na indeksach towarów i surowców może być bardziej korzystne niż na pojedynczych instrumentach.

Po pierwsze, może to być bardziej opłacalny sposób obrotu towarami i surowcami, ponieważ pozwala spojrzeć na sektor jako całość bez konieczności otwierania pozycji na każdym pojedynczym instrumencie. Ponadto indeksy na towary i surowce pozwalają również  zdywersyfikować ryzyko, ponieważ nie jesteś narażony na wahania cen pojedynczego instrumentu.

Podobnie jak w przypadku każdego produktu lewarowanego, zarówno zyski, jak i straty będą oparte na pełnej wartości twojej pozycji. Chociaż możesz zarobić, jeśli rynek porusza się na twoją korzyść, równie łatwo możesz ponieść znaczne straty, jeśli kierunek transakcji będzie odwrotny i nie będziesz w odpowiedni sposób zarządzać ryzykiem.

Jak działają indeksy Towarów i Surowców

Nasze indeksy towarów i surowców grupują poszczególne instrumenty, tworząc „koszyk” towarów i surowców. Indeksy śledzą ceny bazowe instrumentów w ramach tego indeksu. Jeśli ceny poszczególnych towarów i surowców w tym indeksie wzrosną, wówczas wartość indeksu wzrośnie. I odwrotnie, jeśli poszczególne ceny towarów i surowców spadną, wówczas wartość tego indeksu spadnie.

Jak tworzone są nasze indeksy Towarów i Surowców

W przypadku Indeksu Produktów Rolnych składniki będą ważone zgodnie ze średnią dzienną wartością handlową najbliższych sześciu kontraktów futures, jeżeli są dostępne przez 12 miesięcy poprzedzających datę uruchomienia indeksu, co z kolei będzie oparte na początkowej wartości indeksu 10 milionów dolarów.

​W przypadku indeksu Metali Szlachetnych - złoto i srebro zostaną równo podzielone, aby razem stanowić 70% wartości indeksu. Pozostałe dwa składniki, Platyna i Pallad, również zostaną podzielone równo i łącznie będą stanowiły 30% wartości indeksu.

Indeks Surowców Energetycznych

Instrument Liczba jednostek1 Waga w indeksie2 (%)
Ropa Crude WTI 64 053 40,00
Ropa Brent 42 632 28,29
Olej Napędowy 1 582 8,26
Benzyna 457 559 9,11
Olej Opałowy 421 277 7,86
Gaz Ziemny 244 905 6,48

1Dzielnik indeksu: 10,004.80688451. Początkowy poziom indeksu stworzony na poziomie 1000 jednostek 29 marca 2021. Wartość początkowa = 10 mln. $
2Liczba jednostek obliczona 19 marca 2021 r.
Metodologia Indeksu Surowców Energetycznych [pdf]

Indeks Produktów Rolnych

Component Liczba jednostek1 Waga w indeksie2 (%)
Soja 310 777,84 30,03
Kukurydza 550 578, 63 20,85
Mączka sojowa 3 514 9,72
Pszenica 221 733,93 9,63
Kawa Arabica 670 839,10 5,94
Olej Sojowy 2 048 220,24 7,68
Cukier Surowy 4 397 096, 65 4,92
Bawełna 482 928,99 2,84
Kakao (USA) 133 2,38
Kawa Robusta 212 2,00
Cukier Biały 626 2,00
Owies 79 903,97 2,00

1Liczba jednostek obliczona 19 marca 2021 r.
2Dzielnik indeksu: 9,940.58579149. Początkowy poziom indeksu stworzony na poziomie 1000 jednostek 29 marca 2019. Wartość początkowa = 10 mln. $
Metodologia Indeksu Produktów Rolnych [pdf]

Indeks Metali Szlachetnych

Instrument Liczba jednostek1 Waga w indeksie2 (%)
Złoto 3 359 35,00
Srebro 223 729 35,00
Platyna 2 069 15,00
Pallad 940 15,00

1Liczba jednostek obliczona 29 marca 2021 r.
2Dzielnik indeksu: 10,035.58685702. Początkowy poziom indeksu stworzony na poziomie 1000 jednostek 29 marca 2019. Wartość początkowa = 10 mln. $
Metodologia Indeksu Metali Szlachetnych [pdf]

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich rynków, narzędzi transakcyjnych oraz funkcjonalności naszej platformy.

Otwórz rachunek

Rachunek demo

Wypróbuj inwestowanie bez ryzyka na wirtualnych środkach.

Otwórz demo
DO GÓRY
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.