Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Indeksy Towarów i Surowcow

CMC Markets

Przeprowadzaj transakcje CFD na koszyki towarów i surowców za pomocą naszego Indeksu Surowców Energetycznych, Indeksu Produktów Rolnych i Indeksu Metali Szlachetnych. Nasze indeksy oferują unikalny sposób przeprowadzania transakcji na szerszym rynku towarowym, zapewniając ekspozycję na wiele towarów i surowców w ramach jednej transakcji.

Na jakich indeksach towarów i surowców możesz przeprowadzać transakcje?

Każdy z naszych trzech indeksów towarów i surowców reprezentuje inny sektor rynku.

Indeks Surowców Energetycznych

Indeks Surowców Energetycznych odwzorowuje koniunkturę sektora energetycznego. Jego składnikami są: Olej Opałowy, Gaz Ziemny, Ropa Crude WTI, Ropa Brent, Benzyna i Niskosiarkowy Olej Napędowy.

Indeks Produktów Rolnych

Indeks Produktów Rolnych zawiera Soję, Kukurydzę, Mączkę Sojową, Pszenicę, Kawę Arabica, Olej Sojowy, Cukier Surowy, Bawełnę, Kakao (USA), Kawę Robustę, Cukier Biały i Owies, obejmując szerokie spektrum sektora  rolniczego.

Indeks Metali Szlachetnych

Indeks Metali Szlachetnych zawiera grupę metali szlachetnych, dzięki czemu można uzyskać ekspozycję na cały sektor. Obejmuje  Złoto, Srebro, Platynę i Pallad.

Indeksy Towarów i Surowców – szczegółowe informacje

Zobacz spready, depozyty zabezpieczające i godziny transakcyjne dla naszych indeksów towarów i surowców w tabeli poniżej.

Instrument Depozyt zabezpieczający Minimalny spread Godziny transakcyjne
Indeks Surowców Energetycznych 10% 2,4 Poniedziałek 02:00 - Piątek 23:00
Indeks Produktów Rolnych 10% 3,4 Poniedziałek 10:45 - Piątek 18:30
Przerwa 14:45 - 15:30
Indeks Metali Szlachetnych 10% 1,8 Poniedziałek 00:00 - Piątek 01:00

Korzyści i ryzyka transakcji na indeksach towarów i surowców

Przeprowadzanie transakcji na indeksach towarów i surowców może być bardziej korzystne niż na pojedynczych instrumentach.

Po pierwsze, może to być bardziej opłacalny sposób obrotu towarami i surowcami, ponieważ pozwala spojrzeć na sektor jako całość bez konieczności otwierania pozycji na każdym pojedynczym instrumencie. Ponadto indeksy na towary i surowce pozwalają również  zdywersyfikować ryzyko, ponieważ nie jesteś narażony na wahania cen pojedynczego instrumentu.

Podobnie jak w przypadku każdego produktu lewarowanego, zarówno zyski, jak i straty będą oparte na pełnej wartości twojej pozycji. Chociaż możesz zarobić, jeśli rynek porusza się na twoją korzyść, równie łatwo możesz ponieść znaczne straty, jeśli kierunek transakcji będzie odwrotny i nie będziesz w odpowiedni sposób zarządzać ryzykiem.

Jak działają indeksy Towarów i Surowców

Nasze indeksy towarów i surowców grupują poszczególne instrumenty, tworząc „koszyk” towarów i surowców. Indeksy śledzą ceny bazowe instrumentów w ramach tego indeksu. Jeśli ceny poszczególnych towarów i surowców w tym indeksie wzrosną, wówczas wartość indeksu wzrośnie. I odwrotnie, jeśli poszczególne ceny towarów i surowców spadną, wówczas wartość tego indeksu spadnie.

Jak tworzone są nasze indeksy Towarów i Surowców

W przypadku Indeksu Produktów Rolnych składniki będą ważone zgodnie ze średnią dzienną wartością handlową najbliższych sześciu kontraktów futures, jeżeli są dostępne przez 12 miesięcy poprzedzających datę uruchomienia indeksu, co z kolei będzie oparte na początkowej wartości indeksu 10 milionów dolarów.

​W przypadku indeksu Metali Szlachetnych - złoto i srebro zostaną równo podzielone, aby razem stanowić 70% wartości indeksu. Pozostałe dwa składniki, Platyna i Pallad, również zostaną podzielone równo i łącznie będą stanowiły 30% wartości indeksu.

Indeks Surowców Energetycznych

Instrument Liczba jednostek1 Waga w indeksie2 (%)
Ropa Crude WTI 64 053 39,13
Ropa Brent 42 632 26,99
Olej Napędowy 1 582 9,57
Benzyna 457 559 8,48
Olej Opałowy 421 277 8,69
Gaz Ziemny 244 905 7,15

1Dzielnik indeksu: 10,002.90828108990. Początkowy poziom indeksu stworzony na poziomie 1000 jednostek 29 marca 2019. Wartość początkowa = 10 mln. $
2Liczba jednostek obliczona 18 marca 2022 r.
Metodologia Indeksu Surowców Energetycznych [pdf]

Indeks Produktów Rolnych

Component Liczba jednostek1 Waga w indeksie2 (%)
Soja 308 542,11 26,40
Kukurydza 546 615,79 21,15
Mączka sojowa 3 489 8,55
Pszenica 220 138,78 12,25
Kawa Arabica 666 013,10 7,34
Olej Sojowy 2 033 485,38 7,80
Cukier Surowy 4 365 464,02 4,24
Bawełna 479 454,81 3,06
Kakao (USA) 157 2,00
Kawa Robusta 210 2,35
Cukier Biały 737 2,00
Owies 79 329,14 2,85

1Dzielnik indeksu: 9,934.46785211847. Początkowy poziom indeksu stworzony na poziomie 1000 jednostek 29 marca 2019. Wartość początkowa = 10 mln. $
2
Liczba jednostek obliczona 18 marca 2022 r.
Metodologia Indeksu Produktów Rolnych [pdf]

Indeks Metali Szlachetnych

Instrument Liczba jednostek1 Waga w indeksie2 (%)
Złoto 3 007 35,00
Srebro 230 171 35,00
Platyna 2 437 15,00
Pallad 997
15,00

1Dzielnik indeksu: 10,019.20451348270. Początkowy poziom indeksu stworzony na poziomie 1000 jednostek 29 marca 2019. Wartość początkowa = 10 mln. $
2
Liczba jednostek obliczona 18 marca 2022 r.
Metodologia Indeksu Metali Szlachetnych [pdf]

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich rynków, narzędzi transakcyjnych oraz funkcjonalności naszej platformy.

Otwórz rachunek

Rachunek demo

Wypróbuj inwestowanie bez ryzyka na wirtualnych środkach.

Otwórz demo
TOP