Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Pompa płynności włączona na trzeci kwartał. Big techy wyprzedzają kryptowaluty?

usa

Operacje luzowania ilościowego (QE) przeprowadzane przez Rezerwę Federalną w okresie pandemii miały znaczący wpływ na transakcje reverse repo (traktowane jako nadpłynność sektora finansowego), powodując ich wzrost do rekordowego poziomu 2,5 biliona USD, czyli powyżej 10% PKB USA. Wzrost ten był wynikiem wprowadzenia do systemu finansowego znacznych ilości płynności, mających na celu stabilizację gospodarki w czasie i po pandemii COVID-19. W miarę jak Fed kontynuował QE, instytucje finansowe zaczęły lokować nadwyżki gotówki w mechanizmie reverse repo Fedu, co doprowadziło do nadpłynności, a który to kapitał czekał na lepszą okazję do alokacji, niż stopa, którą Fed płaci na w transakcjach reverse repo.

Od początku 2023 r. wolumen transakcji reverse repo spadał systematycznie do około 400 miliardów USD obecnie i ma spadać w kolejnych miesiącach. Spadek ten można przypisać zwiększonej emisj bonów skarbowych, które są wyżej oprocentowane od transakcji z Fed, co dostarczyło instytucjom finansowym atrakcyjnych alternatyw do lokowania gotówki, co zmniejszyło zapotrzebowanie na mechanizm reverse repo Fedu, ale także dostarczyło rynkom bonów, jako zabezpieczenie innych transakcji na rynku (bony są traktowane jako instrument nie niesący za sobą żadnego ryzyka, ponieważ są one krótkoterminowe).

Spadek transakcji reverse repo o około 2,1 biliona USD wskazuje, że ta płynność została ponownie wchłonięta przez system finansowy i ta zmiana ma potencjalne implikacje dla wycen aktywów na rynkach finansowych. Większa dostępność płynności na rynku pozwala inwestorom podejmować większe ryzyko, co przyczynia się do wzrostu cen różnych instrumentów finansowych, w tym akcji czy kryptowalut. Zjawisko to może pomagać w zdecydowanym wzrośnie big techów w USA, co dość łatwo można także wytłumaczyć tematem AI. W pierwszym kwartale również silnie drożał bitcoin, a przystanek we wzrostach miał miejsce w kwartale drugim, gdy operacje reverse repo się ustabilizowały ze względu na brak emisji bonów skarbowych netto.

Ten kwartał ma przynieść nowe emisje bonów w wysokości 290 mld USD, co może pomagać we wzroście wycen big techów i być może także BTC. Innymi słowy big techy mają prawdopodobnie większe szanse na wzrost niż bitcoin w tym kwartale, ale jeśli bitcoin zacznie rosnąć, to prawdopodobnie o więcej niż big techy.
 

___


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app