Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Gwarantowane zlecenia stop loss

Zlecenie Gwarantowany Stop Loss (Zlecenie GSL) funkcjonują w identyczny sposób jak standardowe zlecenia stop loss, z tą różnicą, że w Zleceniach GSL gwarantowane jest wykonanie takiego zlecenia po wskazanej cenie, niezależnie od zmienności występującej na rynku. Ponadto za Zlecenie GSL naliczana jest opłata.

Najważniejsze w Zleceniach GSL:

CMC Markets
 • Możesz je składać tylko podczas godzin rynkowych. Wprowadzasz je poprzez Okienkow Zlecenia wybierając Zlecenie GSL w seksji Stop Loss.
 • Możesz je składać tylko w pewnej wymaganej, minimalnej odległości od bieżącej ceny rynkowej. Ten odstęp będzie wyświelony w Informacjach o Instrumencie. W przypadku próby złożenia Zlecenia GSL w ramach wskazanego odstępu, otrzymasz ostrzeżenie.
 • Gdy dodasz Zlecenie GSL do otwartej pozycji Twój depozyt zabezpieczający może się zmniejszyć. Będzie odpowiadał maksymalnej stracie jaką możesz ponieść na takiej pozycji. Jednak nie spowoduje, iż Twój depozyt zabezpieczający wyniesie mniej niż wymagany przez regulatora 1%.
 • Koszt jest związany z ceną rynkową danego instrumentu. Będzie wskazany na dole okienka zlecenia. W zależności od warunków rynkowych Zlecenie GSL nie zawsze może być dostępne.
 • Można je składać na większości najbardziej popularnych instrumentów.
 • Możesz je anulować lub zamienić na standarowy stop loss lub trailing stop w dowolnym czasie.
 • Poza godzinami rynkowymi, Zlecenie GSL możesz przesuwać jedynie dalej od bieżącej ceny rynkowej, nie bliżej.
 • Jakiekolwiek modyfikacje są bezpłatne.
 • Jeżeli Zlecenie GSL nie zostanie wykonane to w przypadku anulowania go, otrzymasz zwrot 100% opłaty.
 • W Ustawieniach Zleceń możesz wprowadzić domyślne dołączanie Zlecenia GSL. Domyślną wartością będzie ta wynikająca z minimalnej wymaganej odległości. Oczywiście, gdy na danym instrumencie nie ma dostępnych Zleceń GSL, to nie będą one aktywne, gdy ustawisz je jako dodawane domyślnie do każdego zlecenia otwarcia pozycji.
CMC Markets

Jak to wygląda na platformie

Zlecenia GSL wskazane są w sekcji Pozycje. Możesz je zmieniać i anulowac na różne sposoby.

CMC Markets
 • A - zamykać lub redukować pozycje, które mają zarówno Zlecenie GSL jak i bez takiego zlecenia
 • B - zamykać lub redukować pozycje bez Zleceń GSL
 • C - zamykać lub redukować pozycje ze Zleceniami GSL
 • D - '(G)' wskazuje, że Zlecenie GSL jest dołączone do transakcji

Dodatkowe informacje o Zleceniach GSL:

 • Zawsze aktywowane są po cenie poziomu 1.
 • Inaczej niż w przypadku standardowych zleceń, nie możesz wybrać by aktywowały się po wybranej przez Ciebie cenie kupna/sprzedaży/środkowej.
 • Tylko pewna część pozycji może być nimi objęta. Sprawdź Informację o Instrumencie.
 • W przypadku zdarzeń korporacyjnych Zlecenia GSL będą odpowiednio dostosowane.
 • Podlegają rolowaniu w takim samym stopniu jak zwykłe zlecenia stop loss. Odległość od ceny rynkowej będzie zachowana.

Informacja o Instrumencie

CMC Markets
 • A - tutaj wskazane jest czy Zlecenia GSL są dostępne dla tego instrumentu. Gdy nie są dostępne pojawi się czerwony 'X'.
 • B - tutaj wskazana jest opłata, minimalny odstęp oraz w jakim stopniu (w %) opłata zostanie zwrócona w przypadku, gdy Zlecenie GSL nie będzie wykorzystane.

Wymuszone Zamknięcie (Close-Out)

 • Gdy korzystasz ze Zleceń GSL poziomem Close-Out będzie ten wskazany jako Poziom Głównego Wymuszonego Zamknięcia (Close-Out). Ten poziom aktywuje Wymuszone Zamknięcie zarówno pozycji bez Zleceń GSL jak i z nimi.  

Wskazujemy wartości nominalne takiego poziomu. Jednak gdy najedziesz na ikonę 'i' zyskasz podpowiedź o procentowym poziomie.

Dodatkowe ważne informacje:

 • Pozycje bez Zleceń GSL są zamykane przed Pozycjami ze Zleceniami GSL
 • W przypadku, gdy pozycje bez zleceń GSL nie mogą być zamknięte (na przykład rynek jest zamknięty) to proces Wymuszonego Zamknięcia będzie kontynuowany w przypadku pozycji ze Zleceniem GSL.

Zlecenia GSL to jedno z narzędzi zarzadzania ryzykiem transakcyjnym. Więcej informacji na temat opłat związanych ze zleceniem Gwarantowany Stop Loss znajdziesz tutaj.

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich rynków, narzędzi transakcyjnych oraz funkcjonalności naszej platformy.

Otwórz rachunek

Rachunek demo

Wypróbuj inwestowanie bez ryzyka na wirtualnych środkach.

Otwórz demo

Rachunek demo

Wypróbuj transakcje CFD na wirtualnych środkach, bez ryzyka

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich naszych instrumentów, narzędzi transakcyjnych i wskaźników.

TOP