69% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Wyniki inwestycyjne polskich klientów CMC Markets za II kwartał 2021

Otwórz rachunek i zacznij przeprowadzać transakcje

Instrument Finansowy Klasa aktywów Aktywni Klienci ze stratą  (%) Aktywni Klienci z zyskiem lub wynikiem 0 (%) Depozyt zabezpieczający poziom 1 (%)**
CFD Akcje 56% 44% od 20%
CFD Indeksy 65% 35% od 5%
CFD Waluty (Forex) 54% 46% od 3,34%
CFD Towary i surowce 57% 43% od 10%
CFD Obligacje i stopy procentowe* 55% 45% od 20%
CFD Kryptowaluty* 61% 39% od 50%
CFD Koszyki Akcji* 46% 54% od 20%
CFD ETF* 65% 35% od 20%
CFD Indeksy Walut* 61% 29% od 5%

​*) grupa instrumentów, na których w ostatnim kwartale było mniej niż 100 aktywnych klientów detalicznych z Polski;
    według CMC Markets próba może być zbyt mała, aby uznać prezentowane wyniki za miarodajne i na tej podstawie wysuwać dalsze wnioski
**) dla Doświadczonego Klienta Detalicznego Depozyt zabezpieczający wynosi od 1% dla Walut, Głównych Indeksów i Złota.

Otwórz rachunek i zacznij przeprowadzać transakcje

DO GÓRY
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 69% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.