Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Koszt utrzymania pozycji

Na zamknięcie każdego dnia na giełdach (godz. 23:00 czasu polskiego), pozycje otwarte na Twoim rachunku podlegają opłacie za ich utrzymanie. Opłata ta nazywana jest Kosztem utrzymania pozycji. Koszt utrzymania pozycji może być wartością dodatnią lub ujemną, w zależności od kierunku transakcji i wysokości stóp procentowych.

Platforma stworzona do inwestowania na kontraktach CFD

Wykorzystaj ponad 12 000 CFD na akcje, ETFy, indeksy, towary, forex, kryptowaluty i obligacje.
Poznaj naszą zaawansowaną platformę transakcyjną inspirowaną potrzebami najbardziej wymagających traderów.

Historyczne wartości za utrzymanie pozycji, wyrażone w procentach w skali rocznej, dostępne są na naszej platformie w oknie Informacje o Instrumencie dla danego rynku.

Wyliczenie Kosztów utrzymania pozycji:

Dla pozycji długiej
(ilość jednostek x cena otwarcia x stawka za utrzymanie pozycji długiej) / 365 x kurs wymiany waluty CMC Markets.

Dla pozycji krótkiej (na spadek)
(ilość jednostek x -1 x cena otwarcia pozycji x stawka za utrzymanie pozycji krótkiej) / 365 x kurs wymiany waluty CMC Markets.

Suma wszystkich Kosztów utrzymania pozycji będzie odpowiednio wypłacona lub pobrana z Twojego rachunku transakcyjnego i widoczna w oknie Historii na platformie.

Akcje

Koszt utrzymania pozycji dla CFD na akcje oparty jest o Międzybankową Stopę Procentową dla waluty danej akcji (zobacz tabelę poniżej) plus 0,0082% na pozycji długiej i minus 0,0082% na pozycji krótkiej.

Koszt utrzymania pozycji pobierany jest od pozycji długich i wypłacany od pozycji krótkich, chyba że odpowiednia Międzybankowa Stopa Procentowa jest mniejsza lub równa 0,0082% . Koszty utrzymania dla pozycji krótkich (Sprzedaj) dla CFD na akcje, uwzględnia również koszt pożyczenia dla instrumentu na rynku bazowym. Różnice w kosztach pożyczenia dla spółek mogą być znaczne, dlatego należy zwracać uwagę na aktualne stawki i ryzyko, które wiąże się z przetrzymywaniem takich pozycji. W takim przypadku, pozycja krótka zostanie obciążona Kosztem utrzymywania pozycji i zostanie on pobrany ze środków dostępnych na Twoim rachunku transakcyjnym.

Indeksy

Koszt utrzymania pozycji dla CFD na indeksy oparty jest o Międzybankową Stopę Procentową dla waluty danego indeksu (zobacz tabelę poniżej) plus 0,0082% na pozycji długiej i minus 0,0082% na pozycji krótkiej.

Koszt utrzymania pozycji pobierany jest od pozycji długich i wypłacany od pozycji krótkich, chyba że odpowiednia Międzybankowa Stopa Procentowa jest mniejsza lub równa 0,0082% . W takim przypadku pozycja krótka zostanie obciążona Kosztem utrzymywania pozycji i zostanie on pobrany ze środków dostępnych na Twoim rachunku transakcyjnym.

Koszty utrzymania pozycji dla akcji i indeksów kasowych.

WalutaMiędzybankowa Stopa ProcentowaNowa stopa procentowa od 1 listopada 2021
AUDBankers Acceptance 1-miesięczny
CADBankers Acceptance 1-miesięczny
CHFLibor 1-miesięcznySaron
DKKCopenhagen Interbank Offered Rate 1-miesięczny
EUREuribor 1-miesięcznyEster
GBPLibor 1-miesięcznySonia
HKDHong Kong interbank offered rate 1-miesięczny
IDRDepozyt 1-miesięczny
JPYLibor 1-miesięcznyTonar
NOKNorwegian interbank offered rate 1-miesięczny
NZDBank bill 1-miesięczny
SEKStockholm interbank offered rate 1-miesięczny
SGDSingapore interbank offered rate 1-miesięcznySora
USDLibor 1-miesięcznySofr

Uwaga: od poniedziałku 1 listopada w godzinach nocnych zmieniamy międzybankową stopę, której używamy do obliczania kosztów utrzymania przez noc wszystkich istniejących i nowych pozycji na indeksach, akcjach i koszykach akcji. Wprowadzamy tę zmianę, ponieważ referencyjna stopa procentowa London Interbank Offered Rate (LIBOR) przestanie obowiązywać do końca 2021 roku. LIBOR zostanie zastąpiony nową stawką międzybankową dla następujących walut: GBP, USD, EUR, CHF, JPY i SGD. Od wieczora w poniedziałek 1 listopada, koszty utrzymania przez noc będą naliczane w oparciu o nową międzybankową stopę, powiększoną lub pomniejszoną o naszą opłatę, w zależności od tego, czy posiadasz pozycję kupna lub sprzedaży na indeksie, akcjach lub koszykach akcji. W oparciu o nowe stawki referencyjne w porównaniu z Liborem nie spodziewamy się istotnej zmiany w kosztach utrzymania pozycji.

Rynek walutowy (Forex)

Koszt utrzymania pozycji dla CFD na pary walutowe oparty jest o depozyty jednodniowe typu TomNext (Tomorrow to Next Day) dla danej pary walutowej i wyrażony jest w procentach w skali rocznej.

tawka za utrzymanie pozycji długiej = stopa TomNext % + 0,0027%
Stawka za utrzymanie pozycji krótkiej = stopa TomNext % - 0,0027%

Na rynku bazowym kursy TomNext oparte są na różnicy stóp procentowych dwóch walut w danej parze. Podlegają one aktywnemu obrotowi na rynku pomiędzy bankami, które kwotują dwa różne kursy TomNext dla długiej i krótkiej pozycji dla danej pary. Co do zasady, jeżeli stopa procentowa pierwszej waluty w parze jest większa od stopy drugiej waluty (z zastosowaniem 1% korekty przedstawionej powyżej), to: dla otwartej pozycji długiej (na wzrost) stawka za utrzymanie pozycji zostanie dodana na Twój rachunek; dla otwartej pozycji krótkiej (na spadek) Koszt utrzymania pozycji zostanie pobrany z rachunku.

Kryptowaluty

Stawki za utrzymanie pozycji dla kryptowalut:

KryptowalutaDzienna stawka za utrzymanie pozycjiDzienna stawka za utrzymanie pozycjiRoczna stawka za utrzymanie pozycjiRoczna stawka za utrzymanie pozycji
Pozycja Kup (długa)Pozycja Sprzedaj (krótka)Pozycja Kup (długa)Pozycja Sprzedaj (krótka)
Bitcoin0.0959%0.0274%35%
(naliczono)
10%
(otrzymano)
Ethereum0.0959%0.0342%35%
(naliczono)
12,5%
(naliczono)

Klient ponosi koszt utrzymania transakcji dla pozycji Kup, a dla pozycji Sprzedaj otrzymuje właściwe oprocentowanie.

Na podstawie powyższej tabeli, w przypadku kontraktu CFD na Bitcoin, dzienny koszt przetrzymania pozycji Kup (długiej) wyniesie 0,0685% (25% rocznie), natomiast dla pozycji Sprzedaj (krótkiej) na rachunku Klienta zaksięgowane będzie dziennie 0,0137 % (5% rocznie).

Przykładowo, jeżeli cena Bitcoina będzie wynosiła 6500, za przetrzymanie pozycji Kup o wartości 1 kontraktu, przy kursie USD/PLN 3,70, Klient poniesie dzienny koszt w wysokości 16,46 zł:
(1 X 6 500) X 0,0685% = 4,45 USD; 4,45 USD X 3,70 = 16,46 PLN

Dla pozycji Sprzedaj, przy kontrakcie na Bitcoin kwotowanym po cenie 6500, przy kursie USD/PLN 3,70, Klient otrzyma dziennie stawkę w wysokości 3,29 zł:
(1 X 6 500) X 0,0137% = 0,89 USD; 0,89 USD X 3,70 = 3,29 PLN

Towary i obligacje skarbowe

Koszt utrzymania pozycji dla CFD na kasowe rynki towarowe i obligacje oparty jest o koszt utrzymania pozycji, który uwzględniony jest w cenie giełdowego kontraktu terminowego, który jest podstawą oferowanych przez nas kasowych instrumentów towarowych i obligacji. Nasz kasowy CFD na instrumenty towarowe i obligacje nie wygasa. Cena naszego kasowego CFD uzyskana jest poprzez odjęcie kosztu utrzymania uwzględnionego w cenie giełdowego kontraktu terminowego od ceny tego kontraktu. W ten sposób uzyskujemy cenę kontynuacyjną naszego kasowego CFD na instrumenty towarowe i obligacje. Odjęty od ceny giełdowego kontraktu terminowego koszt utrzymania jest następnie odzwierciedlony przez nas w Koszcie utrzymania pozycji. Może on być więc wartością zarówno dodatnią, jak i ujemną.

Na kasowych rynkach towarów, surowców i obligacji oferujemy ciągłe kwotowania bez daty wygaśnięcia. Zapewnia to wygodę zarówno w przeprowadzaniu transakcji jak i analizie.

Na bazie ceny bazowego kontraktu terminowego, nasz automatyczny system kwotowania wylicza teoretyczną cenę kasową dla każdego kasowego instrumentu towarowego, surowcowego lub obligacyjnego poprzez dodatnie lub odjęcie implikowanego kosztu utrzymania pozycji. Używając takiej teoretycznej ceny kasowej nasz automatyczny system prezentuje poszczególne poziomy głębokości rynku na drabince cenowej - do 10 poziomów głębokości rynkowej. Każdy poziom wskazuje wartość potencjalnej transakcji na danym poziomie i odpowiadający mu spreadu, co zapewnia przejrzystość kwotowania. Im wyższa wartość transakcji i niżej jest ona w drabince cenowej tym spread jest szerszy.

Implikowany koszt utrzymania, powiększony lub pomniejszony o marżę, jest następnie dodawany do pozycji utrzymywanych o godzinie 17:00 czasu w Nowym Jorku jako dzienny koszt utrzymania.

Cena naszych kasowych instrumentów towarowych, surowcowych i obligacyjnych bazuje na najbliższym i najbardziej płynnym kontrakcie terminowym lub głównym kontrakcie. Tym samym wraz z wygaśnięciem głównego kontraktu kolejny kontrakt staje się bazowym dla naszego kwotowania. Czas zmiany koresponduje z datami naszych kontraktów terminowych dla danych towarów, surowców czy obligacji. W wyjątkowych okolicznościach, z uwagi na warunki na rynku bazowym, nasza cena instrumentu kasowego może nie opierać się na zdyskontowanej cenie najbliższego kontraktu terminowego, ale na kontraktach z późniejszym wygaśnięciem. W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta.

Każdorazowo przed zmianą głównego kontraktu wyliczany jest implikowany koszt utrzymania jako różnica pomiędzy ceną środkową następnego głównego kontraktu, a ceną środkową obecnego kontraktu. Za każdym razem gdy zmienia się odniesienie w stosunku do głównego kontraktu koszt utrzymania jest przeliczany celem odzwierciedlenia tej zmiany.

Poniżej przedstawiamy uproszczone wyliczenie celem przedstawienia w jaki sposób system generuje koszty utrzymania dla kasowych instrumentów towarowych, surowcowych i obligacyjnych. Należy:

 1. Od środkowej ceny następnego głównego kontraktu odjąć środkową cenę bieżącego kontraktu kasowego.
 2. Wyliczyć liczbę dni do wygaśnięcia pomiędzy następnym głównym kontraktem, a dniem dzisiejszym. Podzielić uzyskaną różnicę cen przez liczbę dni do wygaśnięcia i pomnożyć przez 365. Uzyskana wartość będzie więc w wartościach rocznych.
 3. Wartość roczną podzielić przez cenę bieżącego kontraktu kasowego. Uzyskana wartość będzie przedstawiać procentową różnicę w cenach środkowych.
 4. Cena bid lub długa pozycja = (Procentowana różnica w cenach środkowych + (większa z wartości (wartość bezwględna z procentowej różnicy w cenach środkowych x marża) lub 3%)) x -1
 5. Cena ask lub krótka pozycja = (Procentowana różnica w cenach środkowych – (większa z wartości (wartość bezwględna z procentowej różnicy w cenach środkowych x marża) lub 3%)) x -1

Przykłady wyliczeń (jedynie w celach orientacyjnych)

Główny kontrakt dla Ropy Brent przechodzi z czerwcowego na lipcowy 28 kwietnia około godziny 21:30 (czasu Londyn).

 1. Ropa Brent kontrakt terminowy lipcowy cena środkowa 47,48 - Ropa Brent kasowy cena środkowa 47,79 = -0,31
 2. Wygaśnięcie kontraktu lipcowego: 30 maj – 28 kwiecień = 33 dni
 3. -0,31 / 33 x 365 = -3,42879
 4. -3,42879 / 47,79 = -7,175%
 5. Cena bid lub długa pozycja = (-7,175% + 3%) x -1 = 4,175%
 6. Cena ask lub krótka pozycja = (-7,175% - 3%) x -1 = 10,175%

Kontrakty terminowe (forward)

Kontrakty terminowe to instrumenty z określoną datą wygaśnięcia lub rozliczenia, po której otwarta pozycja zostanie rozliczona po cenie zamknięcia.

W przypadku kontraktów terminowych na indeksy, pary walutowe, towary i obligacje skarbowe, nie ma zastosowania Koszt utrzymania pozycji.

Zastrzeżenie prawne

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app