Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Strategia linii trendu wzrostowego

Tick iconWyznaczanie linii trendu wzrostowegoTick iconWyznaczanie linii trendu spadkowegoTick iconWykorzystanie linii trendu

Platforma stworzona do inwestowania na kontraktach CFD

Wykorzystaj ponad 12 000 CFD na akcje, ETFy, indeksy, towary, forex, kryptowaluty i obligacje.
Poznaj naszą zaawansowaną platformę transakcyjną inspirowaną potrzebami najbardziej wymagających traderów.

Będąc zaznajomionym ze strategią opartą na analizie kształtu i zachowania średnich kroczących (MMA, ang. Multiple Moving Averages), warto teraz skierować swoją uwagę na kolejny kluczowy element analizy technicznej rynków finansowych, a mianowicie na linie trendu.
Linia trendu z perspektywy geometrii jest prostą, która stanowi szczególny przypadek nieograniczonej z obu stron krzywej. Każda prosta jest jednoznacznie wyznaczona przez dwa punkty, które nie nachodzą na siebie.
W analizie technicznej wyróżniamy dwie podstawowe kategorie linii trendu: linię trendu wzrostowego oraz linię trendu spadkowego.

  • Linia trendu wzrostowego jest prostą biegnącą prawoskośnie ku górze wzdłuż punktów wyznaczonych przez minima kolejnych potwierdzonych dołków.
  • Linia trendu spadkowego analogicznie jest prostą biegnącą prawoskośnie ku dołowi przez dwa punkty stanowiące minima kolejnych potwierdzonych szczytów.

Okres średniej ruchomej

Średnia ruchoma jest obliczana poprzez sumowanie określonej liczby najnowszych cen (na przykład cen zamknięcia) dla danego instrumentu finansowego i podzielenie tej sumy przez założony okres. Przykładowo, 10-dniowa prosta średnia krocząca jest obliczana przez sumowanie cen z ostatnich 10 dni i podzielenie sumy przez 10.

Najbardziej popularne okresy dla średnich kroczących według m.in. Analizy Technicznej Murphiego to 9, 10, 18, 20, 40, 50, 100 i 200. Jednak analitycy techniczni opierający swoje transakcje o średnie kroczące, często szukają indywidualnej średniej dla wybranego instrumentu, uważając, że taka optymalizacja pozwoli na lepsze rezultaty. Tym zagadnieniem zajmiemy się jednak w kolejnym artykule.

Im krótszy okres średniej kroczącej, tym bliżej ceny będzie się ona poruszała, a tym samym więcej sygnałów będzie z niej płynęło. Logicznym jest więc stosowanie krótkookresowych średnich do krótkookresowych inwestycji, a długookresowych średnich do przewidywania ruchów w dłuższym horyzoncie czasowym.

Wyznaczanie linii trendu wzrostowego

Zgodnie z przedstawioną definicją linii trendu, do jej wyznaczenia niezbędne są dwa punkty. Ponadto, aby prawidłowo ustalić linię trendu wzrostowego, konieczne jest potwierdzenie istnienia trendu. Rozumiemy przez to powstanie na wykresie co najmniej dwóch dołków będących wynikiem korekt, przy czym drugi dołek musi być położony powyżej pierwszego.

Wyznaczenie linii trendu wzrostowego na przykładzie wykresu SPX 500Rysunek 1. Wyznaczenie linii trendu wzrostowego na przykładzie wykresu SPX 500, Platforma NextGeneration.

Najbardziej konserwatywne podejście do wyznaczania linii trendu wymaga potwierdzenia drugiego dołka, czyli drugiego punktu dla prostej w wyniku pokonania przez cenę poprzednich lokalnych szczytów.
Linię trendu wyznaczoną w oparciu o dwa punkty traktujemy jako wstępną linię trendu. W celu potwierdzenia ważności wyznaczonej linii, ceny akcji muszą odbić się od niej po raz trzeci.
Reasumując, do wyznaczenia linii trendu wzrostowego potrzebne są dwa punkty stanowiące minima dołków zrealizowanych korekt w trendzie wzrostowym. Potwierdzenie wiarygodności linii trendu wymaga reakcji ceny na wyrysowaną linię, czyli utworzenia trzeciego punktu.

Wyznaczanie linii trendu spadkowego

Analogicznie do wyznaczania linii trendu wzrostowego, rysowanie linii trendu spadkowego wymaga dwóch punktów, czyli dwóch szczytów, będących wynikiem zrealizowanych korekt w trendzie spadkowym. Drugi szczyt musi być położony poniżej pierwszego.

Wykres - Wyznaczanie linii trendu spadkowego na przykładzie wykresu pary walutowej EUR/USDRysunek 2. Wyznaczanie linii trendu spadkowego na przykładzie wykresu pary walutowej EUR/USD, Platforma NextGeneration.

Najbardziej konserwatywne podejście do wyznaczania linii trendu spadkowego wymaga potwierdzenia drugiego szczytu, czyli drugiego punktu dla prostej przez wybicie poprzednich lokalnych dołków.
Podsumowując, do wyznaczenia linii trendu spadkowego potrzebne są dwa punkty stanowiące maksima szczytów zrealizowanych korekt w trendzie spadkowym. Potwierdzenie wiarygodności linii trendu wymaga reakcji ceny na wyrysowaną linię trendu, czyli utworzenia trzeciego punktu.

Wykorzystanie linii trendu

Potwierdzenie wyznaczonej linii trendu i samego trendu przez trzeci punkt można wykorzystywać na kilka sposobów. Biorąc pod uwagę, że prawdopodobieństwo kontynuacji trendu jest wyższe niż jego odwrócenie, wyznaczona linia informuje o kontynuacji trendu lub próbie jego zmiany.

Jednym z parametrów prostej, a co za tym idzie, linii trendu, jest kąt nachylenia, co pozwala na ocenę zasięgu ewentualnych korekt. W przypadku trendu wzrostowego wyznaczona linia trendu stanowi wsparcie, które inwestorzy mogą wykorzystać do dołączenia do trwającego trendu cenowego. W przypadku trendu spadkowego, linie trendu wyznaczają potencjalne poziomy oporu na wykresie.

Wiarygodność linii trendu wzmacniają dwa parametry: czas (długość nieprzełamanej linii trendu) oraz jej skuteczność (liczba skutecznych obron przed przełamaniem). Im bardziej istotna i wiarygodna jest linia trendu, tym bardziej znaczące jest jej przełamanie. Pokonanie / wybicie linii trendu jest jednym z najlepszych wczesnych sygnałów ostrzegających o zmianie panującego trendu.

Kolejną możliwością wykorzystania linii trendu jest posługiwanie się jej odwrotną rolą. Linia trendu wzrostowego w trwającym trendzie pełni rolę wsparcia. Wybicie takiej linii i kontynuacja ruchu spadkowego sprawia, że zgodnie z regułą odwrotności wskazana linia zaczyna pełnić rolę oporu. Przetestowanie linii od drugiej strony wzmacnia sygnał płynący z negacji wyznaczonej linii trendu. Bardzo podobnie pokonanie linii trendu spadkowego i rozwinięcie ruchu wzrostowego powoduje, że dotychczasowa krzywa oporu pełni rolę wsparcia.

Przełamane linie trendu mogą w przyszłości pełnić rolę potencjalnych poziomów docelowych. Ciekawym aspektem, który związany jest z liniami trendu, jest ich potencjał do określania zasięgu ruchów cenowych. Jeżeli notowania po wzrostowej reakcji na linię trendu wzrostowego wzrosły o określoną wartość, w przypadku wybicia takiej linii można oczekiwać, że zasięg spadków będzie podobny. Linia trendu może pełnić rolę osi symetrii w przypadku jej przełamania.

Nieznaczne oraz istotne przełamania linii trendu

Rozważmy linię trendu na interwale dziennym. Zdarza się, że kurs przełamuje linię trendu w ciągu dnia, ale cena zamknięcia kształtuje się już w zgodzie z dotychczasowym trendem. Takie przełamanie można określić jako przełamanie nieznaczne. Nie jest to jednak jednoznaczna reguła i wymaga indywidualnego podejścia. Pozostając przy interwale dziennym, powszechnie przyjmuje się, że wybicie linii trendu wzrostowego ceną zamknięcia dnia jest dużo bardziej istotne.

3 poziomy linii trendu (zasada wachlarza)

Metoda wykorzystująca wachlarz złożony z trzech linii trendu oparta jest na zasadzie odwrócenia. Dotychczasowe poziomy wsparcia, po wybiciu stają się poziomami oporu i na odwrót.

. Przykłady zastosowania metody 3 linii trendu (zasada wachlarza) na przykładzie wykresu NDAQ 100Rysunek 3. Przykłady zastosowania metody 3 linii trendu (zasada wachlarza) na przykładzie wykresu NDAQ 100, Platforma NextGeneration.

Zdarza się, że po przełamaniu linii trendu wzrostowego (linia wsparcia) ceny kontynuują ruch spadkowy, a następnie wracaj do wybitej linii trendu, tym razem jej nie pokonując i ponownie wracając do spadków. W takiej sytuacji można wyznaczyć drugą linię trendu o mniejszym kącie nachylenia. Kiedy druga linia trendu również zostaje wybita, a zachowanie ceny jest podobne do opisanego powyżej, można wyznaczyć trzecią linię trendu. Przełamanie trzeciej linii trendu wzrostowego o najmniejszym kącie nachylenia w utworzonym wachlarzu stanowi ważny sygnał zapoczątkowania nowego trendu spadkowego.

Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku trendu spadkowego. Pokonanie trzeciej linii trendu spadkowego daje sygnał o początku nowego trendu wzrostowego.

Podsumowanie

Prawidłowe wyznaczanie linii trendu oraz umiejętność ich interpretacji stanowi podstawę arsenału każdego inwestora. Wykorzystanie linii trendu stanowi jeden z najprostszych sposobów analizy technicznej wykresu, który jednocześnie otwiera wiele możliwości potencjalnych rozegrań. Podobnie jak średnie kroczące, linie trendu swoje największe zalety wykazują w trakcie zdefiniowanych trendów oraz zdecydowanych ruchów. Niestety w momentach przestojów, w trakcie konsolidacji, linie nie wnoszą zbyt wielu korzyści.

Bibliografia

● Reuters: Analiza techniczna wprowadzenie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006,
● J., Murphy: Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-PRESS, Warszawa 2008
● S. Nison: Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów, WIG-Press, Warszawa 1996
● Reuters: Analiza techniczna wprowadzenie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app