Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Jak dobierać średnią kroczącą?

Platforma stworzona do inwestowania na kontraktach CFD

Wykorzystaj ponad 12 000 CFD na akcje, ETFy, indeksy, towary, forex, kryptowaluty i obligacje.
Poznaj naszą zaawansowaną platformę transakcyjną inspirowaną potrzebami najbardziej wymagających traderów.

W poprzednim artykule (link), przedstawione zostały rodzaje średnich i ich podstawowe wykorzystanie. Zazwyczaj problemem staje się wybór jaką średnią kroczącą się faktycznie wspierać w inwestycjach.

Dobór średniej kroczącej

Wybór zarówno okresowości średniej jak i jej typu zależy od wielu czynników. W pierwszej kolejności ma znaczenie sposób jej wykorzystania. Generowanie sygnałów kupna/sprzedaży na podstawie przecięcia średniej przez cenę lub też odbicia od niej będą wymagały jednego zestawu średnich. Inny natomiast będzie wykorzystywany do generowania okazji wynikających z przecięcia się samych średnich przez siebie. Jeszcze inne średnie potrzebne są do nadzorowania pozycji.

Kolejną zmienną mającą wpływ na wybór średniej jest styl handlu. Inwestorzy krótkoterminowi mogą wykorzystywać bardzo dynamiczne średnie do nadzorowania transakcji, ale jednocześnie długoterminowe średnie do szukania okazji.

Ostatnią kwestią jest charakterystyka samego rynku. Indeksy giełdowe, surowce czy też towary potrafią trwać w długich, trwających tygodniami i miesiącami trendach. Natomiast na rynku walutowym takie trendy są rzadkością. Ponadto średnia dzienna zmienność, odchylenie standardowe, podatność na publikację danych marko oraz szereg innych czynników wpływa na zachowanie ceny, a tym samym na to, jaką średnią powinno się stosować.

W tym artykule poruszona zostanie kwestia doboru średnich dla analizy i wykorzystania okazji płynących z odbicia oraz przebicia średniej przez cenę.

Optymalizacja okresowości średniej kroczącej

Podczas budowania systemów transakcyjnych istnieje pokusa do szukania najlepszego okresu średniej, który dawałby najlepsze rezultaty. Jest to jednak proces o tyle złudny, że zmienność na rynku jest różna, a ma ona wpływ na optymalnie wykorzystywaną średnią. Dlatego należałoby nieustannie szukać takiego okresu średniej kroczącej, który w danym momencie jest najlepszy. W automatycznych systemach transakcyjnych proces ten może być dokonywany automatycznie i może mieć zastosowanie. Jest to jednak trudne w inwestowaniu bez wykorzystania oprogramowania.

Lepszym rozwiązaniem w inwestowaniu manualnym jest posiłkowanie się zestawem średnich kroczących. W zależności od dynamiki rynkowej oraz zmienności w danym momencie wykorzystywana jest odpowiednia średnia z zestawu.

Prosta średnia krocząca

W literaturze klasycznej analizy technicznej najczęściej wyróżnia się zestaw 50, 100 oraz 200 okresowych prostych średnich kroczących (SMA). Średnie te warto wykorzystywać na interwale dziennym lub tygodniowym.

Wykres pokazujący przykłady reakcji na średnie kroczące

Rysunek 1. Przykłady reakcji na 50, 100 oraz 200 okresową średnią kroczącą na wykresie DJI30, Platforma NextGeneration

Szczególnie dobrze są one respektowane na indeksach giełdowych w silnych, stabilnych trendach. Przebicie krótkoterminowej średniej kroczącej otwiera przestrzeń dla ruchu do kolejnej. Przebicie 200-okresowej oznacza definitywne załamanie trendu.

Przykłady przebicia 200-okresowej średniej na wykresie DJI30

Rysunek 2. Przykłady przebicia 200-okresowej średniej na wykresie DJI30, Platforma NextGeneration

Średnie kroczące, a dynamiczne ruchy giełdowe

W bardziej zmiennym środowisku, można wykorzystywać niższe okresy średnich kroczących. Jednocześnie skorzystać z wykładniczej średniej kroczącej (EMA), która lepiej reaguje na nowsze dane.

Proponowany zestaw średnich kroczących na wykresie EURUSD

Rysunek 3. Wykładnicze średnie kroczące od 5 do 233 okresowe na wykresie DJI30, Platforma NextGeneration

Dlatego proponowany zestaw zakłada średnie kroczące co drugą liczbę Fibonacciego do 55: 8, 21, 55 jako wykładnicze średnie kroczące oraz 100 oraz 200 okresowe proste średnie kroczące.

Taki zestaw średni pozwala na jednoczesny nadzór transakcji bardzo krótkoterminowych jak i swignowych. 8-okresowa EMA sygnalizować będzie koniec trwającego momentum (niekoniecznie całego trendu). Jednocześnie wskaże, kiedy rynek ponownie wraca do trendu po korekcie (przecięcie brązowej średniej na wykresie poniżej).

Przykłady przebicia 200-okresowej średniej na wykresie DJI30

Rysunek 4. Proponowany zestaw średnich kroczących na wykresie EURUSD, Platforma NextGeneration

Natomiast 21-okresowa EMA w połączeniu z 55-okresową EMA pozwolić powinna na wykorzystanie całego ruchu. Cena przebijająca krótszą średnią kroczącą sygnalizuje spowolnienie, ale nie załamanie trendu. Dopiero spadek poniżej dłuższej średniej daje sygnał do zamknięcia.

Ponadto 100 i 200 okresowa średnia pozwala na korzystanie z tego zestawu na interwale dziennym lub tygodniowym w celu identyfikacji bardzo długoterminowych tendencji.

Bibliografia

● Reuters: Analiza techniczna wprowadzenie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006,
● J., Murphy: Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-PRESS, Warszawa 2008
● S. Nison: Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów, WIG-Press, Warszawa 1996
● Reuters: Analiza techniczna wprowadzenie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app