Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Zalety i wady inwestowania

Inwestowanie może być lukratywną aktywnością i przynieść wiele korzyści, nie tylko materialnych. Natomiast skuteczne inwestowanie jest już umiejętnością, którą zdobywa tylko część inwestorów. Przede wszystkim daje ona możliwość budowania kapitału na przestrzeni wielu lat, przy relatywnie mniejszym zaangażowaniu czasowym niż praca najemna lub prowadzona działalność gospodarcza.

W tym przewodniku poznasz jasne i ciemne strony inwestowania. Dowiesz się również jak zacząć i jakie są alternatywne rozwiązania, w przypadku gdyby tradycyjne formy inwestowania nie odpowiadały Ci.

Platforma stworzona do inwestowania

Wykorzystaj ponad 12 000 CFD na akcje, ETFy, indeksy, towary, Forex, kryptowaluty i obligacje.
Poznaj naszą zaawansowaną platformę transakcyjną inspirowaną potrzebami najbardziej wymagających traderów.

Jakie są zalety inwestowania?

Inwestowanie zazwyczaj polega na kupowaniu akcji oraz innych aktywów oraz utrzymywaniu ich przez dłuższy czas. W długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym często stosuje się pasywną strategię inwestycyjną, co oznacza, że aktywne kupowanie i sprzedawanie (trading) walorów stanowi bardzo małą część działalności inwestycyjnej. Niektórzy inwestorzy długoterminowi mogą jednak decydować się na wchodzenie i wychodzenie z pozycji co kilka lat lub gdy nakazuje im to ich strategia.

W każdym z tych przypadków można wymienić kilka zalet inwestowania oraz przestrzec wskazując zagrożenia (wady).

Rynki akcji zazwyczaj wykazują tendencje wzrostową w długim horyzoncie czasowym

Historycznie, w większości przypadków rynek akcji w długim terminie wzrastał w tempie szybszym niż inflacja. Dlatego inwestowanie w akcje daje nie tylko możliwość ochrony kapitału przed inflacją, ale także - z czasem - zwiększenia majątku. Warto mieć jednak na uwadze, że powyższe dotyczy głównych indeksów, a tych skład na przestrzeni lat się zmieniał. Czym innym jest inwestowanie w indeks S&P500, a czym innym w poszczególną spółkę. Ponadto, wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wskaźnikiem gwarantuającym przyszłe stopy zwrotu.

Średnie długoterminowe stopy zwrotu dla amerykańskiego indeksu S&P 500 wynoszą około 10% rocznie. Dla brytyjskiego indeksu FTSE 100 jest to blisko 7,5% rocznie (z uwzględnieniem reinwestowanych dywidend).

Niewielkie zaangażowanie czasowe

Inwestorzy, którzy posiadają indeksy giełdowe lub indeksowe fundusze ETF, mają „mniej pracy”, niż ci którzy działają na poszczególnych akcjach. Inwestując w indeks, rynek „odrabia zadanie domowe” za nich. Inwestorzy utrzymują po prostu pozycje w długim terminie i mogą liczyć na osiągnięcie stóp zwrotu (mogą być równie dobrze ujemne) odpowiadających średnim rynkowym.

Plan oszczędzania

Przez wielu inwestowanie jest traktowane jako oszczędzanie, aczkolwiek trudno bezwarunkowo zgodzić się z tą tezą. W przypadku inwestycji środki na rachunku mogą rosnąć znacznie mocniej niż ma to miejsce na rachunkach oszczędnościowych. Jednocześnie można generować duże straty, przed czym chroni bezpieczne oszczędzanie. Oszczędzanie i inwestowanie nie są więc pojęciami równymi sobie.

Inwestowanie nie ogranicza się jedynie do akcji

Inwestowanie daje wiele możliwości. Chociaż powszechną formą inwestowania są akcje, równie popularne stają się obligacje, fundusze ETF, fundusze powiernicze inwestujące w nieruchomości (REIT), czy metale szlachetne. Obligacje emitowane przez stabilne spółki lub rządy charakteryzują się mniejszą zmiennością niż akcje, ale mają też niższe stopy zwrotu w długim okresie. Mimo to, często oferują one możliwość generowania zysków wyższych niż na rachunku oszczędnościowym. W inwestowaniu nie ma niczego „za darmo”. Możliwość wyższych zysków oznacza, że również więcej ryzykujemy. Gdy dana sytuacja rynkowa będzie dla nas niekorzystna – stracimy część lub cały kapitał.

Długoterminowa stopa zwrotu ze stabilnych obligacji rządowych wynosi kilka procent, a rentowność obligacji korporacyjnych relatywnie stabilnych spółek jest istotnie wyższa. Jest to logiczne, inwestor ryzykuje więcej i rekompensatą za to są potencjalnie wyższe stopy zwrotu. Podobna logika dotyczy właściwie wszystkich klas aktywów.

Mniej podatków

Inwestycje długoterminowe są zazwyczaj korzystniejsze pod względem podatkowym niż transakcje krótkoterminowe. Istnieją również rachunki inwestycyjne, które mogą dodatkowo chronić zyski z inwestycji przed opodatkowaniem, takie jak np. IKE czy IKZE z dostępem do rynku akcji.

Inwestycje mogę przynosić dochody

Inwestowanie - czy to teraz, czy później - może zapewnić regularne dochody z dywidend (akcje) lub odsetek (obligacje). Po nabyciu obligacji inwestor liczy na dochód w formie tak zwanego kuponu. Natomiast po nabyciu akcji spółki wypłacącej dywidendę, można liczyć na określony % zysku na akcję, który zostanie wypłacony ich posiadaczom przez spółkę. Takie strumienie dochodu można reinwestować i skorzystać z zalet procentu składanego lub przeznaczyć środki na inne cele.

Inwestowanie jest elastyczne

Inwestowanie nie jest procesem uniwersalnym dla wszystkich. Inwestorzy sami decydują, w jaki sposób chcą inwestować w akcje i jakie walory lub fundusze ETF chcą posiadać. Inwestor wybiera alokację aktywów, która opiera się na jego tolerancji do ryzyka - np. posiadanie większej liczby akcji (wyższej wartości portfela) w celu uzyskania nominalnie wyższych zysków lub posiadanie większej liczby obligacji w celu zmniejszenia zmienności portfela.

Inwestuj na kontraktach CFD na ponad 12 000 instrumentach finansowych

Jakie są wady inwestowania?

Strata

Inwestowanie wiąże się z możliwością poniesienia strat. Chociaż główne indeksy giełdowe, takie jak S&P 500, czy FTSE 100, rosły przez długi czas, nie ma gwarancji, że rynek będzie rósł w horyzoncie czasowym obranym przez danego inwestora. W przypadku wielu indeksów np. japońskiego Nikkei spadkowe korekty trwały kilkanaście lat. Im wyższy jest potencjał wysokich zysków, tym wyższe jest ryzyko straty środków. Inwestując w wiele różnych aktywów możesz stracić cały kapitał.

Nawet bardzo skuteczne pomnażanie kapitału przebiega powoli

Inwestowanie nie powoduje tak szybkiego przyrostu kapitału, jak skuteczny trading krótkoterminowy ryzykownymi aktywami. Dlatego też, przy założeniu, że wszystkie inne czynniki są jednakowe, dobry inwestor osiągnie niższe zyski niż ryzykujący trader. Ponownie, na podstawie powyższego inwestor zaryzykuje mniejszą stratę niż trader działający na ryzykownych aktywach.

Inwestowanie nie jest aktywne (jeśli tak zdecydujesz)

Inwestowanie jest z reguły pasywne, a posiadane aktywa są trzymane w portfelu przez dłuższy okres oraz nie wymagają aktywnego kupowania i sprzedawania. Może to nie spodobać się inwestorom, którzy lubią przeprowadzać częste analizy i aktywnie uczestniczyć w rynku. Zawsze jednak istnieje możliwość aktywnego uczestnictwa w rynku poprzez trading, przy jednoczesnym posiadaniu części środków zainwestowanych w dłuższym horyzoncie czasowym.

Koszt alternatywny

Inwestując, rezygnujemy z korzystania z posiadanego kapitału “tu i teraz” jedynie w zamian za możliwość potencjalnych zysków w długim okresie. Inwestor mógłby przeznaczyć posiadany kapitał na inne cele, np. na remont domu, zakup nieruchomości, wakacje, edukację, dzieła sztuki lub rozpoczęcie działalności gospodarczej (niektóre z tych form są alternatywnymi formami inwestowania). Ostatecznie, jeśli przeznaczamy kapitał na inwestycje, nie możemy go wykorzystać na inne działania - przynajmniej nie w momencie, gdy jest on zainwestowany.

Warto rozważyć tę kwestię przed rozpoczęciem inwestowania, pamiętając że przynosi ono największe korzyści, gdy inwestując może działać w długim terminie. Jeśli stale wyciągamy pieniądze z rachunku inwestycyjnego, by przeznaczyć je na inne cele, możemy stracić wiele okazji inwestycyjnych.

Jak mogę zacząć?

  1. Na wstępie zadaj sobie podstawowe pytanie – ile jestem gotowy stracić? Jeżeli odpowiedź brzmi – nic, to nie musisz już czytać poniższych punktów. Podejmowanie ryzyka celem generowania ponadprzeciętnych stóp zwrotu nie jest dla Ciebie.
  2. Gdy szczerze odpowiesz sobie na pierwsze pytanie i wynika z tego, że jesteś gotowy na ryzyko, to zadaj sobie kolejne – ile chciałbym zarobić? Odpowiedź na to pytanie musi mieć logiczne podstawy wynikające z pierwszej odpowiedzi. Jeżeli możesz pozwolić sobie na jedynie symboliczną stratę to inwestowanie w inne aktywa niż bezpieczne nie jest dla Ciebie. Nie będzie też logicznym gdy przy założeniu np. straty 10% kapitału będziesz oczekiwał kilkuset % stopy zwrotu.
  3. Rozważ sporządzenie planu inwestycyjnego. Powinien on obejmować takie kwestie, jak to, czy preferujesz inwestowanie w aktywa o niższym czy wyższym ryzyku oraz ile czasu pozostało Ci do emerytury, czy i kiedy możesz potrzebować środków.
  4. Podejmij decyzję o alokacji portfela. Kiedy zaczynasz, Twój portfel inwestycyjny może składać się z jednego lub dwóch walorów. Z czasem możesz chcieć go rozszerzyć i przeznaczyć większy procent swoich środków również na obligacje lub inne aktywa.
  5. Wybierz strategię inwestycyjną. Ten proces również może zająć więcej czasu. Czy wolisz kupować tylko indeksowe ETF-y, czy też chcesz kupować pojedyncze akcje? Jeśli kupujesz poszczególne akcje, w jaki sposób będziesz określać, co i kiedy kupisz? Niektóre warte rozważenia podejścia uwzględniają inwestowanie w wartość, inwestowanie we wzrost lub inwestowanie pasywne (kup i trzymaj).

Jakie są alternatywy dla inwestowania?

Główną alternatywą dla inwestowania w popularne aktywa, takie jak akcje, czy obligacje, jest trading. Polega on na bardzo aktywnym kupowaniu i sprzedawaniu akcji w celu osiągnięcia zysku dzięki krótkoterminowym wahaniom cen. Istnieją dwie popularne formy tradingu krótkoterminowego:

  • Day trading, czyli kupno i sprzedaż aktywów (akcji, pary walutowej, ETF lub kontraktu terminowego) w ciągu jednego dnia (nawet wielokrotnie).
  • Swing trading, czyli zajmowanie pozycji trwających od kilku minut do nawet kilku tygodni.

Inną opcją, zamiast akcji i obligacji, są inwestycje alternatywne. Inwestowanie alternatywne obejmuje nieruchomości, sztukę, bezpośrednie inwestowanie w przedsiębiorstwa (venture capital), prowadzenie działalności gospodarczej oraz wszelkie inne działania, które mogą przynieść zyski lub dochody.

Inwestuj na naszych platformach mobilnych

Nasza platforma mobilna zapewnia dostęp do kwotowań w czasie rzeczywistym, wykresów wraz z pakietem wskaźników oraz kalendarium rynkowego i alertów z opcją push.

FAQS

Skąd mam wiedzieć, czy inwestowanie jest dla mnie?

Zacznij od niewielkich kwot. Możesz nabyć indeksowy fundusz ETF lub akcje spółek blue-chip, przeznaczając na ten cel takie środki, która są dla ciebie przystępne i na których stratę możesz sobie pozwolić. Obserwuj swoje reakcje na zyski i straty. Jeśli proces ten sprawia Ci przyjemność, a krótkoterminowe straty nie przygnębiają Cię, rozważ przeznaczenie większego kapitału na inwestycje. Jeśli inwestowanie małych kwot powoduje dyskomfort, być może zainwestowałeś zbyt dużo lub wybrałeś zbyt zmienny instrument (lub zbyt stabilny) dla swoich preferencji. Dostosuj inwestycję do swoich potrzeb.

Jak wybrać właściwą inwestycję?

Nie ma jednej właściwej inwestycji odpowiedniej dla każdego. Niektórzy inwestorzy chcą posiadać w portfelu zmienne akcje, aby potencjalnie uzyskać wyższe zyski i są gotowi podjąć większe ryzyko. Inni stronią od ryzyka i wolą bardzo stabilne akcje lub obligacje. Przechodząc przez kolejne etapy inwestowania, a właściwie wtajemniczenia, zdobędziesz wiedzę i lepiej zrozumiesz, jakie inwestycje są dla Ciebie odpowiednie. Na początek poznaj kilka strategii inwestycyjnych.

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app