Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Jak znaleźć na rynku spółki defensywne?

Tytułowe spółki to w uproszczeniu takie, które są mniej wrażliwe na cykliczne wahania giełdowej koniunktury. Oznacza to, że w czasach hossy zyskują statystycznie mniej niż szeroki rynek, a w czasach bessy relatywnie mniej tracą. Dlatego są szczególnie pożądane w okresach zawirowań. Skąd się bierze ich odporność i jak je znaleźć? Zapraszamy do lektury.

Platforma stworzona do inwestowania

Wykorzystaj ponad 12 000 CFD na akcje, ETFy, indeksy, towary, Forex, kryptowaluty i obligacje.
Poznaj naszą zaawansowaną platformę transakcyjną inspirowaną potrzebami najbardziej wymagających traderów.

Skąd ta odporność na kryzysy?

Spółki defensywne zazwyczaj opisuje się jako te, na których produkty jest względnie stabilny popyt, niezależny od tego, w jakim stanie znajduje się gospodarka. Tego typu produkty zazwyczaj nie odnotowują dużych zmian popytu w ciągu roku i mówi się, że charakteryzują się "nieelastycznością popytu", co oznacza, że zmiana ich ceny nie wpłynie znacząco na zachowania konsumentów. Przykładowo – człowiek potrzebuje do życia żywności, więc nawet jeśli będzie musiał zacisnąć finansowy pas, to i tak z produktów spożywczych całkowicie nie zrezygnuje. Dlatego właśnie spółek defensywnych można szukać m. in. w branży spożywczej. Innymi obszarami defensywnymi mogą być sektor ochrony zdrowia, telekomunikacji, a także firm użyteczności publicznej. Dzięki produkowaniu i sprzedawaniu swoich produktów przedstawiciele tych sektorów zazwyczaj charakteryzują się względnie stabilnymi wynikami finansowymi, a co za tym idzie – mogą być bardziej skłonni, by regularnie płacić dywidendę. Gdybyśmy więc mieli podać trzy podstawowe cechy giełdowej spółki defensywnej, to byłyby to: względnie​ stabilny popyt na produkty lub usługi, względnie​ stabilne wyniki finansowe mniej podatne na wahania cyklu koniunkturalnego oraz regularne wypłacanie dywidendy akcjonariuszom.

W ujęciu czysto teoretycznym, spółki defensywne to te, które mają współczynnik beta niższy niż 1. Współczynnik ten to miara wrażliwości spółki na zachowanie szerokiego rynku. Wyprowadza się go wprost z popularnego modelu CAPM (Capital Asset Pricing Model). Im niższa jego wartość, tym niższa owa wrażliwość. Przykładowo – jeśli beta wynosi 0,5, a szeroki indeks spada o 2%, to notowania akcji statystycznie rzecz biorąc będą tracić tylko 1%. Jest to oczywiście przykład modelowy, ale podchodząc do rynku w zmatematyzowany sposób, właśnie takim tropem należałoby szukać spółek defensywnych. Wielkość współczynnika dla poszczególnych spółek nie jest oczywiście stała w czasie, bowiem opisywana tu odporność też ma swoje lepsze i gorsze momenty. Dlatego też model selekcji akcji defensywnych powininen być cyklicznie aktualizowany i uwzględniać kolejne okresy wahania notowań.

Cztery sektory i ich globalni reprezentanci

Sektor dóbr konsumpcyjnych

Sektor ten obejmuje spółki, które oferują usługi lub produkty uważane za "niezbędne" dla każdego, niezależnie od jego statusu finansowego. Akcje takich firm często są preferowane przez inwestorów o mniejszej skłonności do ryzyka, którzy poszukują bezpiecznych zysków i dywidend o niskiej zmienności. Przykłady firm:

 • Duże marki spożywcze i restauracyjne (McDonald's, PepsiCo, Kraft Heinz)
 • Supermarkety (Walmart, Tesco, Costco)
 • Producenci AGD i środków higieny osobistej (Unilever, Reckitt Benckiser, Procter & Gamble)
 • Producenci tytoniu (Imperial Brands, British American Tobacco, Altria)

Sektor ochrony zdrowia

Człowiek musi dbać o swoje zdrowie, profilaktycznie i doraźnie, więc przez cały rok istnieje duże zapotrzebowanie na diagnostykę, leki, terapie oraz usługi ośrodków badawczo-rozwojowych zajmujących się różnymi chorobami i schorzeniami. Zapotrzebowanie to może wzrosnąć w czasie epidemii chorób zakaźnych, takich jak pandemia Covid-19. Tego typu spółki mogą również potencjalnie przynieść korzyści w dłuższej perspektywie, ponieważ demografia rozwiniętych gospodarek nadal wykazuje tendencje do starzenia się społeczeństw, co powinno wiązać się z większym popytem na usługi medyczne. Przykłady firm:

 • Producenci leków (GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Sanofi)
 • Producenci szczepionek (Pfizer, Moderna, BioNTech)
 • Biotechnologia i rozwój nauk przyrodniczych (Novo Nordisk, Bristol Myers Squibb, Regeneron)
 • Producenci urządzeń medycznych (Johnson & Johnson, Medtronic, Abbott Labs)

Sektor usług telekomunikacyjnych

Ludzie potrzebują być ze sobą w kontakcie, czy to na gruncie prywatnym czy biznesowym, dlatego firmy oferujące usługi telekomunikacyjne zwykle dobrze sobie radzą w czasie kryzysu gospodarczego, chociaż czasami mogą wykazywać większą niestabilność niż te wyżej wspomniane. Niektóre przykłady firm obejmują:

 • Producenci telefonów i dostawcy łącz szerokopasmowych (AT&T, Verizon, Vodafone)
 • Właściciele sieci 5G (Nokia, NVIDIA, Qualcomm)

Sektor przedsiębiorstw użyteczności publicznej

Sektor użyteczności publicznej składa się z kilku branż, które świadczą szereg usług. Są one uważane za niezbędne do życia, a ich ceny są często silnie regulowane (np. gospodaraka odpadami). Ten defensywny sektor przynosił w przeszłości stałe zyski i może być wykorzystywany do zabezpieczania ryzyka portfela, chociaż coraz częściej pojawiający się w tym obszarze aspekt energii odnawialnej wskazuje na ich potencjał relatywnie silniejszego wzrostu. Przykłady:

 • Dostawcy energii elektrycznej, gazu i wody (General Electric, Centrica, Severn Trent)
 • Niezależni producenci energii (NextEra Energy, Canadian Solar, Duke Energy)
NOWOŚĆ
Koszyki akcji

Przeprowadzaj transakcje CFD na koszykach akcji dostępnych w CMC Markets. Masz możliwość ekspozycji na różne sektory rynków, od spółek związanych z technologią 5G, do branży energii odnawialnej.

Metody selekcji defensywnych akcji

Jest kilka sposobów na identyfikację opisywanych tu firm, przy czym warto stosować je łącznie, a nie rozłącznie. Po pierwsze –należy szukać w wymienionych wyżej sektorach i spółkach o nieelastycznym popycie na ich produkty i usługi. Po drugie - można wykorzystać wskaźnik beta. Szukamy zatem spółek, ze współczynnikiem niższym niż 0,5. Jeśli kalkulacja indywidualna jest tu problemtyczna lub niemożliwa, można skorzystać z baz danych specjalistycznych serwisów, jak Bloomberg, albo z internetowych kalkulatorów tego współczynnika. Poza tym często wskaźnik ten podawany jest w biuletynach brokerów, więc i tam można posortować spółki właśnie po becie. Po trzecie – warto zerknąć na historię dywidend. Jeśli bowiem spółka regularnie dzieli się z akcjonariuszami zyskiem, to jest to oznaka, że ma relatywne stabilne wyniki i lojalną politykę wobec swoich udziałowców. Takie historie można prześledzić na giełdowych serwisach, które często oferują wgląd w postaci tabel, a także wykresów z zaznaczonymi momentami, gdy dywidenda była odcinana od kursu. I w końcu po czwarte – można również uwzględnić zakres wahań kursu akcji. Im jest on mniejszy, tym bym bardziej spółka pretendować będzie do miana defensywnej​. Zmienność w danym okresie można mierzyć w różny sposób, w tym m. in. przy pomocy wskaźników analizy technicznej, jak ATR (Average Trude Range), a także znanych miar statystycznych, jak odchylenie standardowe od średniej.

W tym miejscu warto jeszcze zaakcentować to, czym różni się spółka defensywna od cyklicznej. Otóż te drugie są przeciwieństwem tych pierwszych, bowiem wykazują tendencję do większych wahań cen w zależności od różnych faz cyklu gospodarczego lub biznesowego. Na przykład, akcje cykliczne radzą sobie lepiej w okresach wzrostu gospodarczego i rosnącej inflacji, kiedy konsumenci mają więcej dochodu do dyspozycji, który mogą przeznaczyć na produkty i usługi, które nie są uważane za niezbędne. Jednak w czasie recesji lub bessy tego typu akcje zazwyczaj tracą na wartości relatywnie bardziej. W przypadku spółek cyklicznych beta powinna być wyraźnie wyższa niż 1.

Przykładowe instrumenty

W ofercie CMC Markets można uzyskać ekspozycje zarówno na akcje spółek defensywnych, jak również na ETFy, będące swoistymi agregatorami firm z tego typu obszarów.

SpółkaSektor
McDonald’s [MCD]Dobra konsumpcyjne
Sanofi [SAN]Healthcare
Verizon [VZ]Usługi telekomunikacyjne​
Procter & Gamble [PG]Dobra konsumpcyjne
RWE [RWE]Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
Pfizer [PFE]Ochrona zdrowia
Nestlé [NESN]Dobra konsumpcyjne
Comcast [CMCSA]Usługi telekomunikacyjne​
NextEra Energy [NEE]Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
PepsiCo [PEP]Dobra konsumpcyjne

Przykłady spółek

Reckitt Benckiser [RKT]

Spółka produkuje i sprzedaje produkty związane ze zdrowiem, higieną i odżywianiem. Posiada znane marki, takie jak Nurofen, Air Wick, Dettol, Gaviscon i Veet. Produkty te cieszą się stałym popytem przez cały rok, a firma nie potrzebuje okresów wzrostu gospodarczego, aby generować zyski. Na przykład podczas pandemii wirusa Covid-19 w 2020 r. Reckitt Benckiser odnotowała najwyższy w swojej historii wzrost sprzedaży o 12%, który był napędzany przez produkty higieniczne.

Tesco [TSCO]

Tesco jest największym supermarketem w Wielkiej Brytanii pod względem kapitalizacji rynkowej, przychodów i udziału w rynku. Biorąc pod uwagę, że żywność jest niezbędna do przetrwania, inwestorzy mogą chcieć posiadać w swoim portfelu akcje supermarketów, ponieważ ten rodzaj biznesu jest relatywnie stabilny przez cały rok.

GlaxoSmithKline [GSK]

Firma GSK zajmuje się badaniami, rozwojem, produkcją i sprzedażą detaliczną różnych leków i szczepionek. Produkuje również produkty konsumenckie z zakresu opieki zdrowotnej, takie jak instrumenty medyczne, leki przeciwbólowe oraz witaminy i suplementy. GSK ma bardziej zróżnicowaną ofertę niż wiele innych spółek farmaceutycznych z indeksu FTSE, co może pomóc zrównoważyć ryzyko, ponieważ oferuje ekspozycję zarówno na sektor opieki zdrowotnej, jak i na sektor dóbr konsumpcyjnych.

BAE Systems [BA]

Ta spółka z sektora obronnego i lotniczego należy do największych na świecie pod względem przychodów. Jest zaufanym partnerem rządów Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, często otrzymując fundusze na nowe projekty. Mimo że ma powiązania z przemysłem lotniczym, który jest uważany za bardziej cykliczny, udział tego obszaru biznesu w ogólnej sprzedaży wynosi mniej niż 10%. BAE Systems ma silny bilans i portfel zamówień, dzięki czemu okazał się odporny na ostatnie kryzysy gospodarcze.

United Utilities [UU]

United Utilities jest właścicielem i operatorem usług wodociągowych i kanalizacyjnych w północno-zachodniej Anglii. Usługi wodociągowe są niezbędne do życia i w przeszłości przynosiły dobre wyniki w okresach spowolnienia gospodarczego, choć oczywiście nie jest to gwarantowane, jak w przypadku każdego rodzaju akcji.

Przykłady ETFów

 • Invesco Defensive Equity ETF – fundusz ten oparty jest na indeksie, który zapewnia szeroką ekspozycję na akcje amerykańskie o dużej kapitalizacji. Do jego głównych uczestników funduszu należą Costco, Quest Diagnostics i Garmin. weakness. Top holdings include Costco, Quest Diagnostics, and Garmin.
 • Utilities Select Sector SPDR Fund – ten fundusz ETF reprezentuje sektor użyteczności publicznej w ramach amerykańskiego indeksu obejmującego 500 największych spółek. Daje on ekspozycję na sektor elektryczny i gazowy, a także na niezależnych producentów energii (IPP). Do głównych uczestników funduszu należą Duke Energy, Southern Company i NextEra Energy.
 • Vanguard Consumer Staples ETF – śledzi wyniki benchmarkowego indeksu zawierającego akcje z sektora konsumenckiego. Do głównych uczestników funduszu należą Procter & Gamble, Walmart i Philip Morris.
Inwestuj na naszych platformach mobilnych

Nasza platforma mobilna zapewnia dostęp do kwotowań w czasie rzeczywistym, wykresów wraz z pakietem wskaźników oraz kalendarium rynkowego i alertów z opcją push.

FAQS

Jakie są przykłady alternatywnych wobec akcji inwestycji defensywnych?

Innymi przykładami inwestycji defensywnych poza rynkiem akcji są obligacje rządowe, oraz wybrane metale szlachetne i waluty. Są one czasami określane mianem "bezpiecznych inwestycji" (safe haven investments).

Czy warto inwestować w akcje defensywne?

Wielu inwestorów decyduje się na dodanie do swojego portfela akcji defensywnych, aby zrównoważyć potencjalne ryzyko związane z innymi inwestycjami nastawionymi na wzrostową fazę cyklu gospodarczego. Może to również pomóc w dywersyfikacji portfela. Należy jednak pamiętać, że wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem i żadne akcje nie gwarantują zysków, niezależnie od tego, jak stabilne się wydają.

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app