Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Analiza danych fundamentalnych akcji z raportami Morningstar

Platforma stworzona do inwestowania na kontraktach CFD

Wykorzystaj ponad 12 000 CFD na akcje, ETFy, indeksy, towary, forex, kryptowaluty i obligacje.
Poznaj naszą zaawansowaną platformę transakcyjną inspirowaną potrzebami najbardziej wymagających traderów.

 

Raporty Morningstar Quantitative Equity Research* w języku angielskim, obejmują większość naszych globalnych instrumentów akcyjnych i są aktualizowane z reguły co 24 godziny. Dostęp do nich możesz uzyskać poprzez platformę NextGeneration.

Raporty przedstawiają wszystkie aktualne dane fundamentalne wraz z prognozami dla danych akcji. Prognozy przygotowane są na bazie autorskich wyliczeń Morningstar.

Analizy będące treścią raportów Morningstar powstają w sposób zautomatyzowany. Do tworzenia prognoz wykorzystywane są systemy metryczne oparte na uniwersalnych zasadach. Treści wygenerowane przez narzędzie nie stanowią porady inwestycyjnej ani zindywidualizowanej analizy. Są one natomiast jasnym i przejrzystym podsumowaniem wpływu najbardziej aktualnych publikacji danych na wartości poszczególnych akcji. Do analizy każdego instrumentu, stosowana jest taka sama metodyka.

Dostęp do raportów Morningstar Quantitative Equity Research w języku angielskim, możesz uzyskać poprzez rozwijalne menu danego instrumentu na platformie webowej. Funkcja ta dostępna jest również poprzez aplikacje mobilne.

Przykładowy raport

  • A: Szacunkowa wartość teoretyczna akcji w ujęciu ilościowym, będąca głównym elementem raportu
  • B: Historyczne ceny instrument bazowego vs, szacunkowe wartości teoretyczne.
  • C: Prognozowany zakres cenowy, oparty na poprzednich relacjach pomiędzy szacunkową wartością teoretyczną a ceną instrumentu bazowego.
  • D: Dane dot. wyceny, wraz ze stosunkiem ceny do dochodów, przepływu gotówki i stopy dywidendy
  • E: Historyczne dane finansowe
  • F: Porównawczy wykres trendu
Inwestuj na kontraktach CFD na ponad 12 000 instrumentach finansowych

Podejście ilościowe

Ilościowa ocena dane spółki może zostać podzielona na pięć segmentów – wyrażone ilościowo szacunkowa wartość teoretyczna, przewaga konkurencyjna, wycena, niepewność i kondycja finansowa.

Szacunkowa wartość teoretyczna w ujęciu ilościowym

Wyrażona ilościowo szacunkowa wartośc teoretyczna, jest autorskim szacunkiem firmy Morningstar, określającym jaka mogłaby być cena akcji dziś. Jest to jedna z najistotniejszych informacji znajdujących się w raporcie, ponieważ wskazuje na to, czy wartość spółki nie jest aktualnie zaniżona lub zawyżona. Przykładowo, cena instrumentu bazowego dla spółki BHP Billiton może aktualnie wynosić 1550, podczas gdy szacunkowa wartość teoretyczna wg. Morningstar wynosi 2000. Kwota ta obliczona została z wykorzysztaniem modelu statystycznego, wykorzystywanego przez analityków Morningstar do analizy spółek.

Wycena w ujęciu ilościowym

Wartość ta jest stosunkiem szacunkowej wartości teoretycznej akcji do ostatniej ceny zamknięcia. Akcje mogą być niedowartościowane, przewartościowane lub wycena może być sprawiedliwa.

Przewaga konkurencyjna w ujęciu ilościowym

Ilościowa ocena tego elementu określana jest na trzy sposoby: żadna, wąska, szeroka.

Niepewnosć w ujęciu ilościowym

Wycena akcji wiąże się z określeniem stopnia niepewności. Im niższy jest poziom niepewności, tym bardziej wiarygodna jest szacunkowa wartość teoretyczna w ujęciu ilościowym. Poziom ten określimy być może jako: niski, średni, wysoki, bardzo wysoki, ekstremalny.

Kondycja finansowa w ujęciu ilościowym

Prezentowany w raportach Morningstar współczynnik oznaczający kondycję finansową określa, na ile prawdopodobne jest to, by spółka napotkała na problemy finansowe w najbliższej przyszłości. Współczynnik wyliczony jest na bazie modelu, którego celem jest przewidzenie kiedy spółka nie będzie w stanie spełnić swoich zobowiązań finansowych. Kondycja finansowa określona jest jako słaba, umiarkowana i dobra.

Dowiedz się więcej o transakcjach na akcjach CFD w CMC Markets.

*Raporty dostarczane są przez firmę Morningstar w celach informacyjnych i nie należy traktować ich jako rekomendacji. CMC Markets i Morningstar nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje transakcyjne, szkody lub straty poniesione w wyniku wykorzystania informacji zawartych w raportach.

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app