Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Backtesting dla Traderów

Kiedy chcesz wprowadzić w swoim tradingu nową strategię, zwłaszcza zautomatyzowaną, wówczas backtesting jest kluczem do oceny jej wydajności! Sprawdź jak to działa.

Poznaj platformę MT4

Przeprowadzaj transakcje CFD na rynku Forex, indeksów, towarów i surowców za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub na platformie stacjonarnej MT4.

CMC Markets - Handelsplattform

Jak działa backtesting?

Backtesting w tradingu to proces, który sprowadza się do oceny wydajności strategii inwestycyjnej przy użyciu historycznych danych rynkowych. Pozwala to inwestorom ocenić jej skuteczność i podejmować świadome decyzje dotyczące potencjalnej rentowności przed zaryzykowaniem prawdziwego kapitału w tradingu na żywym rynku.

Oto jak prezentują się kolejne kroki w procesie backtestingu w tradingu:

1. Zdefiniowanie strategii
Zacznij od zdefiniowania strategii tradingowej, którą chcesz przetestować. Sprowadza się to do określenia zasad wejścia i wyjścia, wielkości pozycji, poziomów stop-loss i take-profit oraz wszelkich innych istotnych parametrów.

2. Wybór danych historycznych
Wybierz zakres historycznych danych rynkowych, które obejmują znaczny przedział czasowy, najlepiej obejmujący zróżnicowane warunki rynkowe i ruchy cen. Dane powinny obejmować instrumenty, na których chcesz inwestować, jak również odpowiednie ramy czasowe.

3. Przygotowanie danych
Wyczyść i przygotuj dane historyczne do backtestingu. Upewnij się, że są one wolne od błędów, w razie potrzeby dostosuj je do splitów lub dywidend i uwzględnij wszelkie inne czynniki, które mogą wpływać na dokładność historycznych testów.

4. Kodowanie lub korzystanie z platformy do backtestingu
Istnieją dwie podstawowe opcje przeprowadzania testów historycznych: zautomatyzowanie strategii przy użyciu języka programowania lub korzystanie z dedykowanej platformy lub oprogramowania do testów historycznych. W przypadku programowania, będziesz musiał napisać niezbędny kod, aby zrealizować swoją strategię na danych historycznych. W przypadku korzystania z platformy do backtestingu, należy wprowadzić parametry i reguły strategii do oprogramowania, które następnie przeprowadzi test.

5. Wykonanie i symulacja:
Po zaprogramowaniu lub skonfigurowaniu strategii na platformie do testów historycznych, należy zasymulować ją na danych historycznych. Strategia wygeneruje sygnały kupna/sprzedaży w oparciu o określone reguły, a symulacja będzie śledzić hipotetyczne transakcje, pozycje i saldo konta w określonym przedziale czasowym.

6. Analiza efektywności
Po zakończeniu testów historycznych należy przeanalizować wyniki, aby ocenić efektywność strategii. Kluczowe wskaźniki, które należy wziąć pod uwagę obejmują rentowność, tzw. drawdown (spadki kapitału od szczytu do dołka), stosunek zysków do strat, średni czas trwania transakcji i miary skorygowane o ryzyko, takie jak współczynnik Sharpe'a. Analiza ta pomaga ocenić rentowność strategii i zidentyfikować obszary wymagające potencjalnej poprawy.

7. Optymalizacja
W oparciu o analizę efektywności, udoskonal i zoptymalizuj swoją strategię w razie potrzeby. Proces ten może obejmować dostosowanie parametrów, modyfikację reguł wejścia/wyjścia lub włączenie dodatkowych wskaźników. Powtórz proces testowania historycznego, aby ocenić wpływ tych zmian i powtarzaj, aż będziesz zadowolony z wyników.

Jak działa backtesting w programie MT4:

1. Opracowanie strategii
Po pierwsze, należy opracować strategię inwestycyjną. Obejmuje to zdefiniowanie zasad wejścia i wyjścia, zdefiniowanie poziomów stop-loss i take-profit oraz wszelkich innych istotnych parametrów.

2. Dostęp do danych historycznych
MT4* zapewnia dostęp do historycznych danych cenowych dla różnych instrumentów finansowych, takich jak pary walutowe, akcje i towary. Dane te są niezbędne do testowania strategii. Dane historyczne można zazwyczaj pobrać od swojego brokera lub skorzystać z usługi innej firmy. CMC Markets udostępnia do 20 lat danych historycznych.

3. Otwieranie Testera Strategii
W MT4 znajdziesz opcję "Tester strategii" w menu "Widok" lub naciskając "Ctrl + R". Tester Strategii jest dedykowanym narzędziem do testów historycznych.

4. Wybór Expert Advisora (EA)
W MT4 strategie inwestycyjne są wdrażane jako Expert Advisors (EA). Musisz wybrać konkretny EA, który odpowiada Twojej strategii lub zaprogramować własny.

5. Konfiguracja ustawień testów historycznych
Po zakodowaniu lub skonfigurowaniu strategii na platformie do backtestingu, należy uruchomić ją na danych historycznych. Strategia wygeneruje sygnały kupna/sprzedaży w oparciu o określone reguły, a symulacja będzie śledzić hipotetyczne transakcje, pozycje i saldo konta w czasie trwania testów.

6. Rozpoczęcie testów historycznych
Po skonfigurowaniu ustawień, kliknij przycisk "Start" w Testerze Strategii. MT4 uruchomi wówczas testy przy użyciu dostarczonych danych historycznych.

7. Przeglądanie wyników
Po zakończeniu testów historycznych można przeanalizować wyniki. MT4 zapewnia różne wskaźniki pozwalające ocenić wydajność, takie jak całkowity zysk/strata, maksymalne obsunięcie kapitału, stosunek wygranych do strat i inne. Dodatkowo otrzymasz wizualne reprezentacje, takie jak wykresy pokazujące krzywą kapitału i podjęte transakcje.

8. Interpretacja wyników
Oceń wydajność swojej strategii na podstawie wyników testów historycznych. Należy pamiętać, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują identycznych rezultatów w przyszłości. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę różne warunki rynkowe i zachować ostrożność przed nadmierną optymalizacją strategii pod kątem danych historycznych, ponieważ może ona nie działać tak dobrze w tradingu na rynku rzeczywistym.

9. Udoskonalenie strategii
Jeśli wyniki nie są zadowalające, konieczne może być udoskonalenie strategii i przeprowadzenie kolejnych testów historycznych w celu optymalizacji jej parametrów.

10. Forward Testing
Po uzyskaniu zadowalających wyników testów ważne jest, aby przetestować swoją strategię na rachunku demo lub z wykorzystaniem niewielkich wartościowo transakcji na rachunku rzeczywistym. Ten krok potwierdzi efektywność strategii w czasie rzeczywistym i pomoże zrozumieć jej zachowanie w obecnych warunkach rynkowych.

Podsumowanie

Należy pamiętać, że backtesting ma swoje ograniczenia. Opiera się on na danych historycznych, które mogą nie odzwierciedlać idealnie przyszłych warunków rynkowych. Poślizg cenowy, prowizje i inne koszty transakcyjne często nie są uwzględniane w testach historycznych, więc rzeczywiste wyniki mogą się różnić. Niemniej jednak, backtesting jest cennym narzędziem do uzyskiwania wglądu w potencjalną skuteczność i solidność strategii inwestycyjnej. Warto jednak mieć na uwadze, że chociaż jest on cennym narzędziem do oceny strategii, to powinien być stosowany wraz z innymi formami analizy i zarządzania ryzykiem przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app