Instrumenty Binarne

Instrumenty Binarne kwotowane są pomiędzy 0 a 100.  Im cena jest bliższa 0 tym prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia jest mniejsze. Im bliżej 100 tym prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia jest większe.

​​Wynik determinuje cena referencyjna zwana ceną rozliczenia.

Indeksy

RYNEK KASOWY

Kwotowania dla każdego z indeksów kasowych dostępnych na naszej platformie, generowane są automatycznie w oparciu o dane cenowe z odpowiednich rynków bazowych i ceny kontraktów terminowych (z uwzględnieniem korekt wynikających z ewentualnych dywidend, stóp procentowych i daty wygaśnięcia). Uzyskane w ten sposób ceny teoretyczne indeksów kasowych są podstawą kwotowań dla poszczególnych okresów wygaśnięcia Instrumentów Binarnych. Przy  generowaniu kwotowań dla Instrumentów Binarnych, brana jest pod uwagę cena teoretyczna indeksu kasowego, cena wykonania, czas wygaśnięcia, odpowiednie stopy procentowe i nasze oczekiwania odnośnie zmienności rynku. Kwotowanie to jest następnie generowane indywidualnie poprzez nasz automatyczny system lub za pośrednictwem dilerów. 

Cena rozliczenia jest oparta o kwotowanie z odpowiedniego rynku bazowego. (Podstawa ceny rozliczenia dla każdego z okresów wygasania opisana jest na platformie.)

Uwaga: metoda generowania kwotowań przy transakcjach na Instrumentach Binarnych może różnić się od metod generowania kwotowań dla instrumentów CFD i/lub Kontraktów Ekspresowych. Kwotowania Instrumentów Binarnych muszą odzwierciedlać krótko- lub średnioterminowe wahania cen (w zależności od okresu wygaśnięcia) w stosunku do kwotowań właściwych kontraktów futures lub indeksów na rynku bazowym.

KONTRAKTY TERMINOWE

Kwotowania dla każdego z Instrumentów Binarnych na kontraktach terminowych generowane są automatycznie w oparciu o dane cenowe z odpowiednich rynków bazowych (z uwzględnieniem ceny wykonania, okresu wygaśnięcia, odpowiednich stóp procentowych i naszych oczekiwań odnośnie zmienności rynku). Kwotowanie generowane indywidualnie poprzez nasz automatyczny system lub za pośrednictwem dilerów. 

Cena rozliczenia jest oparta o kwotowanie z odpowiedniego rynku bazowego. (Podstawa ceny rozliczenia dla każdego z okresów wygasania opisana jest na platformie.)

Pary walutowe (Forex), Złoto, Srebro

RYNEK KASOWY

Zagregowane kwotowania dla par walutowych z dolarem amerykańskim, takich jak USD/CHF lub GBP/USD, generowane są automatycznie z uwzględnieniem pory, ceny środkowej i spreadu, w oparciu o płynność dostarczaną przez dostawców płynności walutowego rynku OTC i złota (Deutsche Bank, JP Morgan, Barclays, Goldman Sachs, UBS, Citi and HSBC*). Kwotowania wszystkich innych pary walutowe z walutami innymi niż USD, tworzone są syntetycznie w oparciu o odpowiednie pary walutowe z dolarem amerykańskim. Przy  generowaniu kwotowań dla Instrumentów Binarnych, brana jest ponadto pod uwagę cena wykonania, czas wygaśnięcia, odpowiednie stopy procentowe i nasze oczekiwania odnośnie zmienności rynku. Kwotowanie to jest następnie generowane indywidualnie poprzez nasz automatyczny system lub za pośrednictwem dilerów. 

*Dostawcy płynności w chwili pisania niniejszego tekstu.

Ceny rozliczenia są oparte o zagregowane kwotowania z odpowiedniego rynku bazowego. (Podstawa ceny rozliczenia dla każdego z okresów wygasania opisana jest na platformie.)

Obligacje, towary i surowce
(z wyłączeniem Złota i Srebra)

KONTRAKTY TERMINOWE

Kwotowania dla każdego z Instrumentów Binarnych na kontraktach terminowych generowane są automatycznie w oparciu o dane cenowe z odpowiednich rynków bazowych (z uwzględnieniem ceny wykonania, okresu wygaśnięcia, odpowiednich stóp procentowych i naszych oczekiwań odnośnie zmienności rynku). Kwotowanie generowane indywidualnie poprzez nasz automatyczny system lub za pośrednictwem dilerów. 

Cena rozliczenia jest oparta o kwotowanie z odpowiedniego rynku bazowego. (Podstawa ceny rozliczenia dla każdego z okresów wygasania opisana jest na platformie.)

Rachunek demo

Wypróbuj transakcje CFD na wirtualnych środkach, bez ryzyka

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich naszych instrumentów, narzędzia transakcyjnych i wskaźników.

Otwórz rachunek

Straty mogą przewyższyć depozyt

Land Rover BAR

Jako oficjalny partner zespołu żeglarskiego Land Rover BAR, wspieramy zespół Sir Bena Ainslie w Pucharze Ameryki.

Dowiedz się więcej

NSW Waratahs

Z dumą wspieramy zespół Super XV Rugby, gigantów NSW Waratahs, jeden z najbardziej znanych zespołów rugby w Australii.

Dowiedz się więcej

DO GÓRY

Ta strona używa plików cookies, których usunięcie może uniemożliwić korzystanie z naszych niektórych usług. Informacje o Cookies.

Zamknij
Inwestując z lewarem możesz stracić więcej niż depozyt. Upewnij się, że rozumiesz ryzyko.