Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Czym jest EU Volatility Index i jak można nim handlować?

Platforma stworzona do inwestowania

Wykorzystaj ponad 12 000 CFD na akcje, ETFy, indeksy, towary, Forex, kryptowaluty i obligacje.
Poznaj naszą zaawansowaną platformę transakcyjną inspirowaną potrzebami najbardziej wymagających traderów.

Kluczowe punkty

  • EU Volatility Index mierzy przewidywaną zmienność europejskiego rynku akcji w ciągu kolejnych 30 dni, mierząc średnią implikowaną zmienność opcji na indeks Euro Stoxx 50.
  • Indeks stanowi miernik krótkoterminowych poziomów ryzyka rynkowego i niepewności.
  • Możesz handlować kontraktami CFD na instrumenty terminowe na indeks zmienności.
  • EU Volatility Index ma długoterminową ujemną korelację z indeksem Euro 50.
  • Handel na CFD na EU Volatility Index może być skutecznym zabezpieczeniem, ponieważ indeks zwykle rośnie, gdy rynki spadają.

EU Volatility Index jest europejskim benchmarkiem zmienności, dającym inwestorom wskaźnik krótkoterminowych przewidywanych poziomów zmienności na europejskim rynku akcji. Został zaprojektowany w celu odzwierciedlenia nastrojów inwestorów i ogólnego poziomu niepewności gospodarczej poprzez pomiar 30-dniowej implikowanej zmienności indeksu Euro Stoxx 50.

Handel kontraktami CFD na rynku kontraktów futures na EU Volatility Index stwarza potencjalne możliwości handlowe. Oferuje on dokładny i opłacalny sposób spojrzenia na europejską zmienność i jest uważany za najdokładniejszy sposób zabezpieczenia się przed wszelką istniejącą ekspozycją inwestora na zmienność europejskiego rynku akcji.

EU Volatility Index jest europejskim odpowiednikiem bardziej znanej amerykańskiej wersji - indeksu zmienności (VIX), który odzwierciedla poglądy inwestorów na zmienność amerykańskiego rynku akcji (S&P 500) w ciągu najbliższych 30 dni.

Jak handlować na EU Volatility Index

Istnieje kilka potencjalnych ruchów, które może wykonać inwestor, w oparciu o dominujące nastroje rynkowe. Jeśli spodziewasz się spadków na rynkach akcji, możesz zająć długą pozycję w CFD na EU Volatility Index, jednocześnie zabezpieczając się przed ruchami w dół na europejskim rynku akcji, poprzez Euro 50, który jest oparty na europejskim benchmarkowym indeksie akcji ważonym kapitalizacją rynkową, obejmującym akcje blue chipów strefy euro.

EU Volatility Index wykazuje ujemną korelację z indeksem Euro 50 w perspektywie długoterminowej. Ogólnie rzecz biorąc, zmienność zazwyczaj wzrasta podczas krachu na rynku niedźwiedzia i w bessie.

Jednym z głównych zagrożeń podczas handlu na tym instrumencie jest to, że kontrakty futures na zmienność mogą wzrosnąć znacznie bardziej niż indeks bazowy może spaść. Na przykład od 1 sierpnia do 30 września 2022 r. indeks Euro 50 spadł o 12%, podczas gdy EU Volatility Index wzrósł o 60%. W marcu 2023 r. indeks Euro 50 spadł o 8%, podczas gdy indeks zmienności UE wzrósł o 77%.

Zabezpieczenie przed spadkami na rynku

W wyniku tej korelacji EU Volatility Index ma tendencję do wzrostu, gdy wszystkie inne klasy aktywów spadają. Dlatego też okazał się on istotnym zabezpieczeniem zarówno w czasach globalnych kryzysów, takich jak kryzys finansowy z 2008 r. i krach na rynku z 24 sierpnia 2015 r., jak i kryzysów związanych z UE, takich jak grecki kryzys zadłużeniowy w 2015 r., Brexit w 2016 r. czy początek wojny rosyjsko-ukraińskiej w 2022 r.

Jak działa EU Volatility Index?

Ogólnie indeks zmienności mierzy oczekiwane przyszłe ruchy indeksu bazowego, a EU Volatility Index mierzy oczekiwaną zmienność indeksu Euro Stoxx 50 w ciągu najbliższych 30 dni.

Wartość indeksu jest "annualizowanym odchyleniem standardowym", co oznacza, że jeśli EU Volatility Index wynosi 20 to:

  • Rynek spodziewa się, że istnieje około 65% szans (1 odchylenie standardowe), że Euro Stoxx 50 znajdzie się w przedziale 20% za rok od teraz, oraz
  • około 95% szans (2 odchylenia standardowe), że za rok indeks Euro Stoxx 50 znajdzie się w przedziale 40% wahań od teraz.

Horyzonty czasowe dla odchylenia standardowego (znanego również jako zmienność) skalują się wraz z pierwiastkiem kwadratowym z czasu. Tak więc, aby przełożyć wartość indeksu zmienności wynoszącą 20 na to, jak bardzo rynek spodziewa się, że Euro 50 zmieni się w ciągu najbliższych 30 dni (około 1/12 roku), dzielimy przez pierwiastek kwadratowy z 12, czyli około 3,5. Oznacza to, że gdy indeks zmienności UE wynosi 20, rynek oczekuje, że jest:

  • około 65% szans, że indeks znajdzie się w przedziale 5,7% (20 / 3,5) za miesiąc, oraz
  • około 95% szans, że za miesiąc indeks znajdzie się w przedziale 11,4% (5,7 x 2).

Odchylenie standardowe jest miarą zmienności zestawu wartości. Niskie odchylenie standardowe wskazuje, że wartości mają tendencję do zbliżania się do średniej (lub wartości oczekiwanej) zestawu, podczas gdy wysokie odchylenie standardowe wskazuje, że wartości są rozłożone w szerszym zakresie.

Otwierając wykresy Euro 50 - Cash i EU Volatility Index, można przyjrzeć się korelacji między tymi dwoma indeksami, a także porównać je pod kątem zmienności. Co istotne indeks zmienności nie wskazuje kierunku, a jedynie potencjalną rozpiętość wahań od bieżącej ceny instrumentu bazowego w określonym czasie z określonym prawdopodobieństwem.

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app