Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Czym jest wolumen na wykresach?

Wolumen na wykresach pokazuje liczbę papierów wartościowych lub kontraktów będących przedmiotem obrotu w określonym czasie, na przykład w ciągu godziny lub dnia.

Platforma stworzona do inwestowania

Wykorzystaj ponad 12 000 CFD na akcje, ETFy, indeksy, towary, Forex, kryptowaluty i obligacje.
Poznaj naszą zaawansowaną platformę transakcyjną inspirowaną potrzebami najbardziej wymagających traderów.

Analiza wolumenu jest bardzo ważnym źródłem informacji dla traderów. Oprócz obserwacji jedynie akcji cenowej, ruchy wolumenu dają dodatkową perspektywę wiarygodności zmiany kursu i przyszłego kierunku ruchu cen.

Większy wolumen oznacza większą aktywność uczestników rynku, podczas gdy mniejszy wolumen wskazuje na rynek mniej aktywny lub nieaktywny. Wolumen jest często wyższy w przypadku znacznych wahań cen na rynku, które mogą być reakcją na wyniki finansowe spółek lub inne publikacje, istotne wiadomości z branży lub szersze trendy makroekonomiczne. Wyższy wolumen, który pojawia się nagle, a nie ma powiązania z żadnym wydarzeniem makroekonomicznym lub fundamentalnym, lub nie wynika z ogólnych nastrojów na rynku daje wyraźny sygnał, że na danym instrumencie „coś” interesujące może się wydarzyć. Ponadto obserwacja relatywnych poziomów wolumenu jest istotna w momencie gdy cena danego instrumentu wchodzi w mocny trend.

Czym jest wolumen?

W finansach wolumen to zazwyczaj liczba akcji lub kontraktów będących przedmiotem obrotu w określonym czasie. Jest to więc ważny wskaźnik aktywności i płynności rynku.

Każda transakcja stanowi indywidualną wymianę między kupującym a sprzedającym i składa się na wolumen obrotu danego instrumentu lub składnika aktywów. Wolumen mierzy liczbę aktywów będących przedmiotem obrotu, a nie liczbę transakcji, dlatego nie ma znaczenia, czy na rynku jest jeden, czy kilku uczestników.

Analiza wolumenu informuje również inwestora o płynności rynku. Wysoki wolumen oznacza zazwyczaj większą płynność, niższe koszty transakcyjne (z uwagi na węższy spread) i bardziej efektywną realizację zleceń.

Czym jest wolumen w tradingu?

Wolumen określa poziom aktywności transakcyjnej uczestników rynku poprzez obliczenie liczby jednostek będących przedmiotem obrotu w danym okresie. Dla każdej transakcji rejestrowana jest liczba papierów wartościowych lub kontraktów będących przedmiotem obrotu, która jest uwzględniana we wskaźniku wolumenu.

Kolor słupka wolumenu na wykresie jest zazwyczaj jednolity lub czerwony i zielony. Czerwone słupki oznaczają niższe zamknięcia cenowe od otwarcia w danym okresie, natomiast zielone — wyższe zamknięcia cenowe niż otwarcie. Rynek wykazuje tendencję do większej aktywności, gdy wolumen jest wysoki, dlatego też wielu daytraderów wybiera instrumenty o wyższym wolumenie.

Wolumen w tradingu jest popularnym narzędziem analizy technicznej, ponieważ zapewnia dodatkowy wymiar podczas badania akcji cenowej instrumentu i pomaga określić siłę ruchów cenowych. Dzieje się tak dlatego, że gdy ruchowi ceny towarzyszy proporcjonalny wzrost wolumenu, taki ruch kursu jest uważany za ważniejszy, bardziej wiarygodny. Inaczej niż gdy z ruchem ceny nie jest powiązany wzrost aktywności transakcyjnej.

Przeprowadzaj transakcje na ponad 19 kryptowalutach

Jak działa wolumen na wykresach?

Gdy ceny rosną wraz ze wzrostem wolumenu w pobliżu poziomu poprzedniego szczytu cenowego danego aktywa, wskazuje to na możliwość wybicia w górę, przy założeniu, że wolumen jest większy niż gdy wcześniej ten poziom kursu został ustanowiony. Jeśli wyższy wolumen zbiega się ze spadkiem cen blisko poziomu poprzedniego dołka, może to doprowadzić do wybicia w dół. Ponownie, kluczowa jest obserwacja i porównanie poziomu wolumenu w różnych okresach.

Kiedy ceny przebijają ważne poziomy techniczne na wykresie, aktywność prawdopodobnie wzrasta. Udane wybicie lub obrona ważnych poziomów cenowych może być katalizatorem dla dalszych ruchów cenowych.

Inwestorzy poszukują również wzrostu wolumenu zgodnie z kierunkiem istniejącego trendu. Jeśli więc cena osiąga nowy szczyt w trendzie wzrostowym, ale jednocześnie wolumen nie osiąga nowych szczytów, jest to ostrzeżenie o potencjalnie słabszej kondycji trendu. Podobnie, słaby trend spadkowy występuje, gdy cena instrumentu osuwa się do nowego dołka, a wolumen również się zmniejsza. Analiza wolumenu może zatem sygnalizować siłę, stabilność oraz słabość trendu. Modelowo, gdy dane aktywów ustanawia nowe maksima (lub minima) cenowe trendu to wolumen powinien być relatywnie większy niż podczas korekt tego trendu. Taki książkowy układ daje bardzo silny sygnał wiarygodności trendu.

Przykłady wolumenu na wykresach

Załóżmy, że jesteś zainteresowany zajęciem pozycji długiej (kupno) na spółce ABC i zauważyłeś, że cena akcji rośnie. Dodatkowo wolumen obrotu jest niski i spada. To może wskazywać na potencjalny brak zdecydowania popytu na rynku.

W wyniku analizy wolumenu wraz z akcją cenową decydujesz, że ruch cenowy nie jest poparty wystarczającym wolumenem obrotu i dlatego nie decydujesz się otwierać pozycji.

Analiza wolumenu może być wykorzystywana do:

  • Potwierdzania trendów: wolumen wzrasta, kiedy porusza się zgodnie z kierunkiem aktualnego trendu. Spadek wolumenu podczas korekt potwierdza siłę dominującego trendu. Natomiast spadek wolumenu podczas ruchu zgodnie z kierunkiem dominującego trendu jest ostrzeżeniem.
  • Potwierdzenia wybicia poziomu: wolumen może być wykorzystywany do sprawdzania wybicia, szczególnie w pobliżu poziomów oporu i wsparcia. Wybicie poniżej poziomu wsparcia lub powyżej poziomu oporu przy ponadprzeciętnym wolumenie może wskazywać, że przełamanie będzie trwałe. Z drugiej strony, niższy wolumen sugeruje, że wybicie ma większe szanse na niepowodzenie.
  • Identyfikacja potencjalnego odwrócenia trendu: zmniejszający się wolumen podczas trendu wzrostowego lub spadkowego może wskazywać na możliwe wyczerpywanie się siły ruchu.
  • Ustanawianie kluczowych dni odwrotu: rekordowy wolumen występujący podczas sesji z bardzo dużą dynamiką zmian, która ma miejsce po silnym i długim trendzie, jest ostrzeżeniem o potencjalnym przesileniu na rynku.

On balance volume indicator

Jednym z najczęściej stosowanych wskaźników do oceny wolumenu jest wskaźnik OBV (on balance volume), który porównuje ruch ceny z zachowaniem wolumenu w pewnych okresach. Istotne są tu wszelkie rozbieżności między ceną a wolumenem. Ogólnie rzecz biorąc, wolumen powinien poruszać się zgodnie z kierunkiem ruchu cen, co jest oznaką nienaruszonego trendu. Trend OBV powinien być zasadniczo zgodny z trendem cenowym.

Kiedy OBV nie tworzy już nowych maksimów, w przeciwieństwie do akcji cenowej instrumentu, wskazuje to na zbliżającą się zmianę trendu. Traderzy mogą wykorzystywać taką dywergencję jako wczesny sygnał ostrzegawczy o potencjalnym zbliżającym się odwróceniu trendu.

Inwestuj na naszych platformach mobilnych

Nasza platforma mobilna zapewnia dostęp do kwotowań w czasie rzeczywistym, wykresów wraz z pakietem wskaźników oraz kalendarium rynkowego i alertów z opcją push.

Wskaźniki wolumenu tickowego

Inwestorzy mogą również skupić się na liczbie zmian ceny, zamiast na liczbie jednostek, jako substytutu wolumenu. Dzieje się tak dlatego, że często zmieniające się ceny oznaczają wyższy wolumen obrotu. Wskaźniki, które liczą ilość ticków lub zmian ceny w danym okresie są również znane jako wskaźniki wolumenu tickowego i są często używane w tradingu na rynku Forex. Wynika to między innymi z faktu, że na rynku walutowym jest wiele jednoczesnych miejsc obrotu i w czasie rzeczywistym zagregowane dane nie są dostępne.

Podsumowanie

Analiza wolumenu jest bardzo pomocna, a dla wielu inwestorów wręcz kluczowa, ponieważ umożliwia inwestorom przeprowadzanie obserwacji bez polegania wyłącznie na ruchach cenowych instrumentu. Wolumen w tradingu właściwie we wszystkich interwałach w tym w czasie rzeczywistym dostarcza sygnałów potwierdzających oraz ostrzegawczych niezależnie od ruchu ceny i może być wykorzystywany do przewidywania ruchów cenowych.

Jeżeli na danym instrumencie jest możliwość śledzenia wolumenu to warto włączyć taką funkcję na wykresie.

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app