Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Depozyt zabezpieczający

Z chwilą otwarcia pozycji, na Twoim rachunku transakcyjnym zostanie zablokowana kwota, określana jako Depozyt zabezpieczający. Depozyt zabezpieczający jest częścią pełnej wartości pozycji i wyrażony jest w procentach. Na naszej platformie wartość ta określona jest jako Depozyt Zabezpieczający Dla Pozycji.

Depozyt Zabezpieczający Dla Pozycji będzie wyliczony na podstawie odpowiedniego Współczynnika depozytu zabezpieczającego. Jego wartość wskazana jest na naszej platformie w oknie „Informacje o Instrumencie”.

W przypadku niektórych instrumentów poziom Współczynnika depozytu zabezpieczającego może zmieniać się w zależności od wielkości Twojej pozycji. W takim przypadku im większa wartość pozycji tym wyższy może być depozyt zabezpieczający.

Depozyt zabezpieczający wskazany w każdym progu dotyczy części wartości całej pozycji (podobnie jak w przypadku skali podatkowej).

 W celu samodzielnego wyliczenia depozytu zabezpieczającego pozycji, należy użyć ceny środkowej poziomu 1 (według wskazań platformy).

Przykład wyliczania Depozytu zabezpieczającego dla pozycji:

Współczynnik Depozytu Zabezpieczającego na instrumencie Spółka ABC (w PLN)

CMC MarketsCMC Markets

Na podstawie Współczynników depozytu zabezpieczającego dla instrumentu Spółka ABC (w PLN), jeżeli pozycja będzie wynosić 6500 jednostek, a cena środkowa poziomu 1 to 2,75 PLN, depozyt zabezpieczający będzie wynosił 3437,50 PLN.

Całkowita wartość pozycji wynosi 17875 PLN.

Przypominamy, że przy przeprowadzaniu transakcji z użyciem Depozytu Zabezpieczającego, do otwarcia pozycji musisz zabezpieczyć na rachunku jedynie pewien ułamek pełnej wartości całej pozycji. Zyski i straty będą jednak dotyczyć pełnej wartości Twojej pozycji. Twoje potencjalne straty mogą więc być wyższe niż Twój początkowy depozyt. Przeprowadzanie transakcji z wykorzystaniem Depozytu zabezpieczającego może nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Powinieneś więc upewnić się, że rozumiesz związane z nimi ryzyko i w razie wątpliwości zasięgnąć niezależnej porady.

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich rynków, narzędzi transakcyjnych oraz funkcjonalności naszej platformy.

Otwórz rachunek

Rachunek demo

Wypróbuj inwestowanie bez ryzyka na wirtualnych środkach.

Otwórz demo

Rachunek demo

Wypróbuj transakcje CFD na wirtualnych środkach, bez ryzyka

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich naszych instrumentów, narzędzi transakcyjnych i wskaźników.

TOP