Depozyt zabezpieczający

Z chwilą otwarcia pozycji, na Twoim rachunku transakcyjnym zostanie zablokowana kwota, określana jako Depozyt zabezpieczający. Depozyt zabezpieczający jest częścią pełnej wartości pozycji i wyrażony jest w procentach. Na naszej platformie wartość ta określona jest jako Depozyt Zabezpieczający Dla Pozycji.

Depozyt Zabezpieczający Dla Pozycji będzie wyliczony na podstawie odpowiedniego Współczynnika depozytu zabezpieczającego. Jego wartość wskazana jest na naszej platformie w oknie „Informacje o Instrumencie”.

W przypadku niektórych instrumentów poziom Współczynnika depozytu zabezpieczającego może zmieniać się w zależności od wielkości Twojej pozycji. W takim przypadku im większa wartość pozycji tym wyższy może być depozyt zabezpieczający.

Depozyt zabezpieczający wskazany w każdym progu dotyczy części wartości całej pozycji (podobnie jak w przypadku skali podatkowej).

 W celu samodzielnego wyliczenia depozytu zabezpieczającego pozycji, należy użyć ceny środkowej poziomu 1 (według wskazań platformy).

Przykład wyliczania Depozytu zabezpieczającego dla pozycji:

Współczynnik Depozytu Zabezpieczającego na instrumencie Spółka ABC (w PLN)

CMC MarketsCMC Markets

Na podstawie Współczynników depozytu zabezpieczającego dla instrumentu Spółka ABC (w PLN), jeżeli pozycja będzie wynosić 6500 jednostek, a cena środkowa poziomu 1 to 2,75 PLN, depozyt zabezpieczający będzie wynosił 3437,50 PLN.

Całkowita wartość pozycji wynosi 17875 PLN.

Przypominamy, że przy przeprowadzaniu transakcji z użyciem Depozytu Zabezpieczającego, do otwarcia pozycji musisz zabezpieczyć na rachunku jedynie pewien ułamek pełnej wartości całej pozycji. Zyski i straty będą jednak dotyczyć pełnej wartości Twojej pozycji. Twoje potencjalne straty mogą więc być wyższe niż Twój początkowy depozyt. Przeprowadzanie transakcji z wykorzystaniem Depozytu zabezpieczającego może nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Powinieneś więc upewnić się, że rozumiesz związane z nimi ryzyko i w razie wątpliwości zasięgnąć niezależnej porady.

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich rynków, narzędzi transakcyjnych oraz funkcjonalności naszej platformy.

Otwórz rachunek

Straty mogą przewyższyć depozyt

Rachunek demo

Wypróbuj inwestowanie bez ryzyka na wirtualnych środkach.

Otwórz demo

Rachunek demo

Wypróbuj transakcje CFD na wirtualnych środkach, bez ryzyka

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich naszych instrumentów, narzędzia transakcyjnych i wskaźników.

Otwórz rachunek

Straty mogą przewyższyć depozyt

Land Rover BAR

Jako oficjalny partner zespołu żeglarskiego Land Rover BAR, wspieramy zespół Sir Bena Ainslie w Pucharze Ameryki.

Dowiedz się więcej

NSW Waratahs

Z dumą wspieramy zespół Super XV Rugby, gigantów NSW Waratahs, jeden z najbardziej znanych zespołów rugby w Australii.

Dowiedz się więcej

DO GÓRY

Ta strona używa plików cookies, których usunięcie może uniemożliwić korzystanie z naszych niektórych usług. Informacje o Cookies.

Zamknij
Inwestując z lewarem możesz stracić więcej niż depozyt. Upewnij się, że rozumiesz ryzyko.