Desktopguide om digital 100s

Lær hvordan du handler digital 100s med denne trinnvise forklaringen.

Bli kunde hos CMC Markets i dag

Søk om Livekonto

Tap kan overstige innskudd

For å starte å handle digital 100s på datamaskinen, logger du på plattformen og velger «Digital 100s» fra øverste navigasjonsfelt eller i produktbiblioteket.

Produkttabell

CMC Markets
 1. Produkttabell
  Når digital 100-modulen åpnes vil du se en produkttabell som viser hvilke digital 100-produkter og digital 100-typer som er tilgjengelige, og utløpstidene som kan velges. Som standard vises Daglige Ladders første gang du åpner produkttabellen for digital 100s.
 2. Filtre
  Filtrer etter type (velg mellom Ladder, One Touch, Up/Down og Range), utløp (fem minutter til ukentlig avhengig av digital 100-type) og aktivaklasse.
 3. Populære digital 100s
  Vi har inkludert snarlenker til de mest populære digital 100-typene og utløpstider.
 4. Sorter produkter
  Sorter produkttabellen i alfabetisk rekkefølge eller etter produkter med best eller dårligst avkastning.
 5. Produktruter
  Hver rute viser antall eventuelle åpne posisjoner i instrumentet, daglig live avkastning, gjeldende oppgjørskurs og utløpstid og -dato. Oppgjørskursen er grå når produktet ikke er tilgjengelig for handel.
 6. Åpne posisjoner og historikk
  Trykk "Posisjoner" for å se alle gjeldende åpne posisjoner og "Historikk" for å se resultatet av oppgjorte digital 100-handler.
 7. Åpne en strike-kursliste
  Klikk på en rute for å åpne det relevante strike-listen til høyre, og et chart som viser digital 100-detaljene til venstre.
 8. Ordrevindu
  ​Velg en strike-kurs og velg relevant kjøp eller salg knapp for å åpne et digital 100-ordrevindu.

Ordrevindu

CMC Markets
 1. Ordrevinduvisning
  Ordrevinduet vil vise valgt strike-kurs, digital 100-type og utløpstid.
 2. Kjøpe eller selge
  Du kan bytte mellom kjøp og salg ved å velge angitte kurser i vinduet.
 3. Angi handelsstørrelse
  Angi en handelsstørrelse i feltet manuelt, eller bruk minus- og plusstegnene for å rulle gjennom noen forhåndsbestemte størrelser.
 4. Beløp og maksimal gevinst
  Beløpsfeltet viser risikobeløpet (maksimalt beløp du kan tape per handel). Vær oppmerksom på at beløpet vil trekkes fra kontoen din når du plasserer handelen. Maksimal gevinst-feltet viser maksimal potensiell gevinst.
 5. Gjeldende åpne posisjoner
  Under vinduet vises eventuelle gjeldende åpne posisjoner med samme utløp og strike-kurs.
 6. Tilbake til strike-kurslisten
  Velg tilbake-ikonet øverst til venstre eller strike-kursen for å lukke ordrevinduet og gå tilbake til strike-listen.
 7. Bekreftelse før ordre
  Når Plasser ordre-knappen er valgt, vil brukeren få en forespørsel om forhåndsbekreftelse og blir bedt om å trykke knappen igjen for å bekrefte ordren.  Dette trinnet kan slås av ved å velge avmerkingsboksen. Når den er merket av, plasseres fremtidige digital 100-ordre med ett enkeltklikk.
 8. Ordrebekreftelse
  ​Når ordren er plassert vil et ordrebekreftelsesvindu vise detaljene i ordren. Lukker du bekreftelsen vises posisjonsvisningen, eller du kan gå tilbake til strike-kursen ved å velge dette nederst i bekreftelsesvinduet.
   

Åpne posisjoner

CMC Markets
 1. Åpne posisjoner
  Åpne posisjoner vises i høyre panel av digital 100-modulen – posisjonsfanen fremhever antall åpne digital 100-handler. Posisjoner bestilles etter nærmeste utløp, så etter instrument (A–Z), deretter digital 100-type (Ladders, Up/Down, One Touch eller Range) og til sist etter strike-kurs. Utløp kan vises eller skjules fra raden for tid/dato.
 2. Utløpstid
  Individuelle utløp vises som en sirkel med utløpstiden (eller utløpsdatoen hvis tiden er på mer enn 24 timer). Den tykke, grafiske sirkelen ytterst viser omtrentlig gjenværende varighet til neste utløp. Hvis aggregatet av alle posisjoner i instrumentet og utløpet er i gevinst er sirkelen grønn, er den i tap er sirkelen rød.
 3. Produktrad
  Ved siden av instrumentet og utløpstiden, vises oppgjørskursen og gjeldende gevinst eller tap for det utløpet.
 4. Posisjonsrad
  Hver digital 100-type og strike-kurs har sin egen individuelle rad som viser digital 100-typeikon, utløp og gjeldende kjøps-/salgskurser. Den andre raden viser en samlet posisjon, retningsdetaljer, total størrelse, gjennomsnitts inngangskurs og gjeldende urealisert gevinst og tap.
 5. Steng eller reduser en posisjon
  Velg det røde stengningsskrysset «X» for å få opp et ordrevindu. Du kan stenge den individuelle eller aggregerte posisjonen ved å velge X på den aktuelle raden. For å stenge posisjonen delvis, reduserer du størrelsen av handelen. Knappen vil endres for å bekrefte at handelen er i ferd med å bli redusert istedenfor stengt.
 6. Vis et chart
  For å se et chart som viser digital 100-posisjonen, klikk på et strike-kursområde i posisjonsvinduet. Dette vil laste et chart som viser detaljer inkludert en handelstrekant som viser hvor du har gått inn i posisjonen og retningen av den, strike-kursen, utløpstiden og gjeldende og historisk oppgjørskurs.

Historikk

CMC Markets
 1. Historikk
  Velg historikk-fanen for å vise stengte digital 100-posisjoner i kronologisk rekkefølge og adskilt etter dato. Se kjøps-/salgskursen, enheter, oppgjørskursen, kjøps-/salgstid, oppgjørstid, digital 100-type og gevinst eller tap.
 2. Ordre-IDer
  Velger du dette ikonet vil det lastes flere detaljer inkludert ordre-IDer for hver digital 100-ordre.
 3. Digital 100utfall
  Sirkelikonet av digital 100s viser om det ble gjort opp i gevinst eller tap, og om det ble gjort opp før utløp.
 4. Chart-historikk
  Velg et utløp i historikkpanelet for å laste et chart av den digital 100-posisjonen. Dette vil vise historikken til ordren, inkludert kjøps-/salgstiden (handelstrekant), eventuelle relevante strike, pluss oppgjørskursen og -tiden.
 5. Kontohistorikk
  Kontohistorikk-fanen viser fullstendige detaljer om digital 100-ordrene.

Oversikt og innstillinger

CMC Markets
 1. Produktoversikt
  Når du har valgt et produkt, velger du oversiktsikonet øverst til høyre i digital 100-modulen for å åpne detaljert produktoversikt. Her ser du et skjema over digital 100-utløpstider og hvilke typer som er tilgjengelige med det valgte produktet.
 2. Beskrivelser av type og oppgjør
  Her ser du en kort beskrivelse av den valgte digital 100-typen og en beskrivelse av oppgjørsdetaljene.
 3. Åpningstider for handel
  Vis åpningstider for handel for valgte digital 100-utløp og type.
 4. Pre-close periode
  Vis detaljer om pre-close perioden for valgt digital 100-type og utløp.
 5. Trading og posisjonsgrenser
  Vis minimum og maksimal handelsstørrelse, maksimal tillatt posisjon per instrument, utløp og type, og maksimal potensiell avkastning (eksponering), samtidig tillatt utløp og type på alle digital 100s i en konto.
 6. Innstillinger
  Klikk innstillingsikonet øverst til høyre på plattformen for å få tilgang til innstillingsmenyen for digital 100s.
 7. Ordreinnstillinger
  Du kan velge om plattformen skal huske handelsstørrelsen til den siste digital 100-ordren, og aktivere eller deaktivere en forhåndsbekreftelse for hver handel.
 8. Loss Limits
  Sett maksimal tapsbegrensning for å begrense maksimale tap som kontoen kan pådra seg innen valgte digital 100s og Countdowns-utløp (loss-grenser beregnes ved netting av gevinster mot tap). Skulle grensen overskrides blir du forhindret fra ytterligere plasseringer av digital 100s og Countdowns-ordre.
 9. Charttype
  Velg fra én av fire charttyper som vil vises som standard i digital 100-modulen.
 10. Ekstra chartinnstillinger
  Tilpass standard chartvisning ved å velge én til seks forhåndsinnstillinger for chart, nedtegnet fra chartmodulen.

*Vinner av «Best Online Charts» av MoneyAM Awards i 2013;  «Best Mobile/Tablet App» i Investment Trends’ UK Leveraged Trading Report i 2014 og 2015, basert på høyest brukertilfredshet blant de som utfører spreadbetting, CFD-tradere og valuta-tradere; samt «Best Mobile/Tablet Trading Application»  av Shares Awards i 2015 og «Best Mobile/Tablet application» av Online Personal Wealth Awards i 2015.

^Chartforumet har ikke til hensikt å utstede finanstilbud, gi investeringsråd eller oppfordre brukere til å starte investeringsaktivitet. Innhold som publiseres av oss har ikke tatt hensyn til dine omstendigheter. Vi er ikke ansvarlige for handlinger du måtte foreta eller avstå fra, eller påført tap eller skade som følge av at du stoler på informasjon gitt i chartforumet.

Demokonto

Prøv CFD-trading med virtuelle penger helt uten risiko.

Livekonto

Få tilgang til alle våre produkter, tradingverktøy og funksjoner.

Søk om Livekonto

Tap kan overstige innskudd

TOP

Dette nettstedet bruker cookies. Ved å fortsette å bruke nettstedet godtar du dette. Les mer her

Lukk
CFD-handel kan føre til tap som overstiger innskudd. Vær sikker på at du forstår risikoen.