Mobilguide for digital 100s

Lær hvordan du handler digital 100s med denne trinnvise forklaringen for iPhone-, iPad- og Android-appene.

Bli kunde hos CMC Markets i dag

Søk om Livekonto

Tap kan overstige innskudd

For å starte å handle digital 100s på farten må du laste ned CMC Markets-appen for Apple eller Android™ på mobilen. Deretter åpner du appen og velger «Digital 100s» i produktbiblioteket. Hvis du allerede har appen, må du passe på å ha den mest oppdaterte versjonen for å få tilgang til digital 100s.

Produkttabell

 1. Produkttabell - Velg digital 100s fra produktbiblioteket eller hovedmenyen for å starte digital 100-modulen. Produkttabellen for Daglige Ladders vil først vises som standard, men deretter vil siste visning huskes for fremtidig bruk.
 2. Filtre - Trykk på filterikonet for visning etter type (velg mellom Ladder, One Touch, Up/Down og Range), utløp (fem minutter til ukentlig avhengig av digital 100-type) og aktivaklasse.
 3. Populære digital 100s - I menyen er det snarlenker til våre mest populære digital 100-typer og utløp.
 4. Sorter produkter - Sorter produkttabellen i alfabetisk rekkefølge eller etter produkter med best eller dårligst avkastning.
 5. Produktruter - Hver rute viser antall eventuelle åpne posisjoner i instrumentet, daglig live avkastning, gjeldende oppgjørskurs og utløpstid og -dato. Oppgjørskursen er grå når produktet ikke er tilgjengelig for handel.
 6. Åpne posisjoner og historikk - Trykk "Posisjoner" for å se alle gjeldende åpne posisjoner og "Historikk" for å se resultatet av oppgjorte digital 100-handler.
 7. Åpne en strike-kursliste - Trykk en rute for å laste en liste av aktuelle strike-kurser å velge mellom, med strike-kursen som er nærmest gjeldende oppgjørskurs i midten. Trykk på strike-kursraden for å vise chartet av valgt utløp, og rull så ned gjennom ulike strike-kurser ved å bruke opp-/ned-pilene.
 8. Åpne et ordrevindu - Velg en strike-kurs og trykk knappene for salgs- eller kjøpskurs for å åpne et digital 100-ordrevindu
CMC Markets

Ordrevindu

CMC Markets
 1. Ordrevinduvisning -Ordrevinduet viser digital 100-utløpet og gjeldende oppgjørskurs øverst i skjermen.
 2. Kjøpe eller selge - Du kan bytte mellom kjøp og salg ved å velge angitte kurser i vinduet.
 3. Strike-kurs og type - Vis valgte strike-kurs og digital 100-type under salgs- og kjøpskursene.
 4. Angi handelsstørrelse - Angi en handelsstørrelse i størrelsesfeltet manuelt, eller bruk minus- og plusstegnene for å velge mellom en rekke forhåndsbestemte størrelser.
 5. Beløp og maksimal gevinst - Beløpsfeltet viser risikobeløpet (maksimalt beløp du kan tape per handel). Vær oppmerksom på at beløpet vil trekkes fra kontoen din når du plasserer handelen. Maksimal gevinst-feltet viser maksimal potensiell gevinst.
 6. Gjeldende åpne posisjoner - Under vinduet vises eventuelle gjeldende åpne posisjoner med samme utløp og strike-kurs.
 7. Tilbake til strike-kurslisten - Velg tilbakeikonet øverst til venstre i strike-kursen for å lukke ordrevinduet og gå tilbake til strike-listen.
 8. Bekreftelse før ordre - Når Plasser ordre-knappen er valgt, vil brukeren få en forespørsel om forhåndsbekreftelse og blir bedt om å trykke knappen igjen for å bekrefte ordren.  Dette trinnet kan skrus av i innstillingsmenyen, så fremtidige digital 100-handler kan plasseres med ett enkelttrykk.
 9. Ordrebekreftelse - Når ordren er plassert vil et ordrebekreftelsesvindu vise detaljene i ordren. Ved å lukke ordrevinduet vil du komme tilbake til produkttabellen eller du kan returnere til strike-listen ved å velge det.

Åpne posisjoner

 1. Posisjonsfane - Du kan se åpne posisjoner ved å bruke Posisjonsfanen nederst i skjermen (eller øverst for Android-brukere). Posisjoner grupperes etter digital 100s utløpstid. Trykk relevant utløpstid for å se en liste over tilsvarende åpne posisjoner. Posisjoner sorteres så etter produkt (A–Z), deretter digital 100-type (Ladders, Up/Down, One Touch eller Range) og til sist etter strike-kurs. Velg tilbakeknappen for å gå tilbake til listen av andre digital 100-posisjoner.
 2. Utløpstid - Individuelle utløp vises som en sirkel med utløpstiden (eller utløpsdatoen hvis tiden er på mer enn 24 timer). Den tykke, grafiske sirkelen ytterst viser omtrentlig gjenværende varighet til neste utløp. Hvis aggregatet av alle posisjoner i instrumentet og utløpet er i gevinst er sirkelen grønn, er den i tap er sirkelen rød.
 3. Produktrad - Ved siden av instrumentet og utløpstiden, vises oppgjørskursen og gjeldende gevinst eller tap for det utløpet.
 4. Posisjonsrad - Hver digital 100-type og strike-kurs har sin egen individuelle rad som viser digital 100-typeikon, utløp og gjeldende kjøps-/salgskurser. Den andre raden viser en aggregert posisjon, retningsdetaljer, total størrelse, gjennomsnitts inngangskurs og gjeldende urealisert gevinst og tap.
 5. Legg til en posisjon - For å legge det til en posisjon, trykk på  kjøpskurs (hvis du kjøpte digital 100s) eller salgskurs (hvis du solgte digital 100s), ved siden av strike-kursen.
 6. Steng eller reduser en posisjon - Velg det røde stengingsskrysset «X» for å få opp et ordrevindu. Du kan stenge den individuelle eller samlede posisjonen ved å velge X på den aktuelle raden. For å stenge posisjonen delvis, reduserer du størrelsen av handelen. Knappen vil endres for å bekrefte at handelen er i ferd med å bli redusert istedenfor stengt.
 7. Vis et chart - For å se et chart som viser digital 100-posisjonen, trykk på et strike-kursområde i posisjonsvinduet. Dette vil laste et chart som viser detaljer inkludert en handelstrekant som viser hvor du har gått inn i posisjonen og retningen av den, strike-kursen, utløpstiden og gjeldende og historisk oppgjørskurs.
CMC Markets

Historikk

CMC Markets
 1. Stengte posisjoner - Trykk «Historikk» nederst i skjermen (eller øverst for Android-brukere) for å vise oppgjorte digital 100-posisjoner i kronologisk rekkefølge og adskilt etter dato. Se kjøps-/salgskursen, enheter, oppgjørskursen, kjøps-/salgstid, oppgjørstid, digital 100-type og gevinst eller tap.
 2. Digital 100-utfall - Sirkelikonet av digital 100s viser om det ble gjort opp i gevinst eller tap, og om det ble gjort opp før utløp.
 3. Chart-historikk - Velg et utløp i historikkpanelet for å laste et chart av den digital 100-posisjonen. Dette vil vise historikken til ordren, inkludert kjøps-/salgstiden (handelstrekant), eventuelle relevante strike, pluss oppgjørskursen og -tiden.

Oversikt og innstillinger

 1. Produktoversikt - Når du har valgt et instrument fra produkttabellen, vil et informasjonsikon dukke opp i det øverste navigasjonsfeltet. Trykk ikonet for å vise produktspesifikk informasjon som tilgjengelige digital 100-typer, åpningstider for handel, handels- og posisjonsgrenser og pre-close-perioden.
 2. Innstillinger - Du kan når som helst velge innstillingsikonet i form av et tannhjul øverst til høyre på skjermen for å få tilgang til innstillingsmenyen for digital 100s.
 3. Ordreinnstillinger - Du kan velge om plattformen skal huske handelsstørrelsen til den siste digital 100-ordren, og aktivere eller deaktivere en forhåndsbekreftelse for hver handel.
 4. Loss Limits - Sett maksimal tapsbegrensning for å begrense maksimale tap som kontoen kan pådra seg innen valgte digital 100s og Countdowns-utløp (loss limits beregnes ved netting av gevinster mot tap). Skulle grensen overskrides blir du forhindret fra ytterligere plasseringer av digital 100s og Countdowns-ordre.
 5. Charttype - Velg fra én av tre charttyper som vil vises som standard i digital 100-modulen.
CMC Markets

*Tildelt pris for «Best Online Charts»  av MoneyAM Awards i 2013; kåret til «Best Mobile/Tablet App» i Investment Trends’ UK Leveraged Trading Report i 2014 og 2015, basert på høyest brukertilfredshet blant de som utfører spreadbetting, CFD-tradere og valuta-tradere; samt «Best Mobile/Tablet Trading Application» av Shares Awards i 2015 og «Best Mobile/Tablet application» av Online Personal Wealth Awards i 2015.

^Chartforumet har ikke til hensikt å utstede finanstilbud, gi investeringsråd eller oppfordre brukere til å starte investeringsaktivitet. Innhold som publiseres av oss har ikke tatt hensyn til dine omstendigheter. Vi er ikke ansvarlige for handlinger du måtte foreta eller avstå fra, eller påført tap eller skade som følge av at du stoler på informasjon gitt i chartforumet.

Demokonto

Prøv CFD-trading med virtuelle penger helt uten risiko.

Livekonto

Få tilgang til alle våre produkter, tradingverktøy og funksjoner.

Søk om Livekonto

Tap kan overstige innskudd

TOP

Dette nettstedet bruker cookies. Ved å fortsette å bruke nettstedet godtar du dette. Les mer her

Lukk
CFD-handel kan føre til tap som overstiger innskudd. Vær sikker på at du forstår risikoen.